Amager Ressource Center har indkøbt kalk, kedelmurværk og servicearbejde for i alt 121 mio. kr. uden at sende opgaverne i udbud. Et internt notat viser dog, at der er flere ulovlige kontrakter.
Amager Ressource Center har indkøbt kalk, kedelmurværk og servicearbejde for i alt 121 mio. kr. uden at sende opgaverne i udbud. Et internt notat viser dog, at der er flere ulovlige kontrakter.
Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Affaldsdirektør i internt notat: Der er flere ulovlige millionkontrakter

En "indledende screening" af Amager Ressource Centers egne indkøb viser, at det kommunalt ejede affaldsselskab har begået flere ulovlige indkøb.

De ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] [email protected]

Mængden af ulovlige leverandørkontrakter hos Amager Ressource Center (ARC) er større, end offentligheden hidtil har fået kendskab til.

Det viser et notat fra det kommunalt ejede affaldsselskabs konstituerede direktør, Dan Fredskov, som er blevet sendt til selskabets bestyrelse, og som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

- Der står allerede nu – efter en indledende screening – klart, at der vil være andre indkøb, som burde have været sendt i EU-udbud, forklarer Dan Fredskov i notatet, der er dateret torsdag den 24. maj.

Oplysningerne om de ulovlige kontrakter er først tilflydt medlemmerne af bestyrelsen få timer efter, at kommunen.dk samme dag publicerede en artikel om, at ARC siden 2010 har sendt opgaver for i alt 121,3 mio. kr. direkte videre til tre private virksomheder - på trods af, at opgaverne ifølge loven burde have været sendt i offentligt udbud.

Ekspert: Det ligner en rodebutik

På baggrund af kommunen.dk's afdækning af ulovlige ordrer har direktør Dan Fredskov "igangsat en undersøgelse af ARC's nuværende indkøbsportefølje". Resultaterne vil blive fremlagt for bestyrelsen i september, fremgår det af notatet.

- Det ligner en rodebutik, hvor man åbenbart har haft fokus på noget andet end udbudslovgivning. Det fortæller, at man har været fuldstændig blind for den del af lovgivningen, der handler om, at man skal udbyde opgaver, når man køber ind over tærskelværdierne, siger Steen Jensen, ekspert i udbudsret og selvstændig rådgiver i offentlige udbud hos Steenjensen.com.

Amager Ressource Center

Amager Ressource Center Det fælleskommunale affaldsselskab Amager Ressource Center (ARC) er et interessentskab, der er 100 procent ejet af de fem hovedstadskommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og København.

Selskabet håndterer affaldet for 600.000 borgere og 68.000 virksomheder i Københavnsområdet og omfatter blandt andet Amager Bakke, der er et milliardprojekt designet af den danske arkitekt Bjarke Ingels.

Bestyrelsen består af fem byrådsmedlemmer og en borgmester fra ejerkommunerne samt en medarbejderrepræsentant.

Ifølge selskabets officielle værdier vil Amager Ressource Center "være fremtidens værdiskabende forvalter af affaldets ressourcer" og "bidrage til et bedre miljø og klima" med "afsæt i kreative og videnbaserede løsninger".

Kilde: Amager Ressource Center

Han bakkes op af Janne Kristine Laursen, advokat med speciale i udbudsret hos Dejure.

- Det er jo ret tydeligt, at ARC ikke har haft fokus på regeloverholdelse. De har haft fokus på driften. Det er problematisk, fordi de skal jo overholde reglerne om EU-udbud, som har været på plads i mange år, siger hun.

Ifølge notatet til bestyrelsen ved ARC's direktør dog endnu ikke, hvor stort omfanget af ulovlige kontrakter er.

- Jeg vil tilstræbe, at der foreligger en status på denne redegørelse på førstkommende bestyrelsesmøde i juni, skriver Dan Fredskov til bestyrelsen.

Ingen kontraktstyring

Overfor bestyrelsen beretter direktør Dan Fredskov samtidig, at ARC inden for de senere år har foretaget ændringer for at undgå netop udbudsballade.

- Der er indført et IT kontraktstyringssystem, der på tværs af ARC's forretningsområder holder øje med alle kontrakter, opremser han og tilføjer:

- Der er oprettet en rapporteringsfunktion i ARC's indkøbssystem, hvor indkøbschefen monitorerer alle indkøbsordrer […] Der er sat ledelsesmæssig fokus på indkøbsprocessen, skriver direktøren.

Men på trods af nye IT-systemer og omorganisering i 2016 er to af de tre ulovlige ordrer som tidligere beskrevet af kommunen.dk fortsat i 2017.

Alene i 2017 er kontrakterne løbet op i samlet mere end 7,5 mio. kr., viser aktindsigt. Samme år, som ARC ifølge det interne notat, har implementeret sin it-løsning, der skal holde styr på kontrakterne.

Udbudsekspert Steen Jensen forstår ikke, at ARC ikke har implementeret it-løsningen tidligere.

- Standardsystemerne har været på markedet i mange år - også i 2010. Det er ikke raketvidenskab, så det har for mig at se været et spørgsmål om enten manglende fokus eller manglende vilje fra ARC's side til netop at strukturere indkøbene, siger Steen Jensen.

Samme vurdering lyder fra advokat Janne Kristine Laursen.

Er det meget svært at implementere og vedligeholde sådanne it-løsninger til kontraktstyring?

- Det er ikke min erfaring, og det er heller ikke min erfaring, at det er svært at vurdere, om man er inden for - eller uden for - reglerne om udbud, siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Dan Fredskov.

Indkøb

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet