Amager Ressource Center har indkøbt kalk, kedelmurværk og servicearbejde for i alt 121 mio. kr. uden at sende opgaverne i udbud.
Amager Ressource Center har indkøbt kalk, kedelmurværk og servicearbejde for i alt 121 mio. kr. uden at sende opgaverne i udbud.
Foto: Christoffer Regild / Pressefoto via Amager Ressource Center

Affaldsselskab brød udbudsreglerne i otte år: Købte ulovligt ind for 121 mio. kr.

Et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber har i årevis givet store millionordrer til private firmaer i strid med udbudsreglerne. Eksperter taler om ledelsessvigt, mens direktøren efter kommunen.dk's afdækning nu vil endevende alle selskabets indkøbsaftaler.

de ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected], [email protected]

Amager Ressource Center, der er et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, har i årevis indgået store millionkontrakter med private leverandører i strid med lovgivningen.

Det vurderer seks eksperter i udbudsret på baggrund af dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Siden 2010 har selskabet sendt en række opgaver for i alt 121,3 mio. kr. direkte videre til tre private virksomheder, på trods af at opgaverne ifølge loven burde have været sendt i offentligt udbud.

- Det tyder på, at der ikke har været helt styr på eller lyst til at overholde udbudsreglerne. Det er den største og mest markante overtrædelse af reglerne, når man ikke udbyder opgaverne. Det er selvfølgelig problematisk, siger Michael Steinicke, juraprofessor med speciale i udbudsret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, der har gennemgået materialet.

Amager Ressource Center forklarede i første omgang til kommunen.dk, at det blot var én enkelt af kontrakterne, som var ulovlig - den mindste aftale til samlet 11,7 mio. kr. Men på baggrund af eksperternes vurdering erkender selskabet nu, at alle tre millionkontrakter blev indgået i strid med reglerne.

Selskabets øverste direktør, Dan Fredskov, påtager sig det fulde ansvar for de ulovlige ordrer og har efter kommunen.dk’s afdækning iværksat en intern undersøgelse af hele selskabets “aktuelle indkøbsportefølje”.

"Det skriger til himlen"

En af de ulovlige ordrer er blevet tildelt virksomheden Calderys Danmark A/S, som i perioden 2010- 2017 har modtaget i alt 55,4 mio. kr. for “løbende arbejde” på et affaldsanlæg.

  Der burde have været en alarmklokke, der ringede hos ledelsen.

Ifølge selskabet blev opgaven ikke sendt i udbud, fordi “Calderys er eneste leverandør på kedelmurværk i Østdanmark”.

“Derfor blev det vurderet, at et udbud ikke ville give ARC bedre vilkår. Dette er foregået frem til 2017,” lød det i Amager Ressource Centers oprindelige svar til kommunen.dk.

Men den forklaring “skriger til himlen”, vurderer Steen Jensen, ekspert i udbudsret og selvstændig rådgiver i offentlige udbud hos Steenjensen.com.

- Det er en klar overtrædelse af udbudsloven. Der burde have været en alarmklokke, der ringede hos ledelsen, når man køber ind for beløb langt, langt over tærskelværdierne i både udbudsloven og forsyningsdirektivet, siger Steen Jensen, der betegner det ulovlige indkøb som “et ledelsessvigt”.

Han bakkes op af Cecilie Fanø Petersen, adjunkt ved Copenhagen Business Center (CBS), der henviser til, at det er klart i strid med reglerne kun at lede efter leverandører i én landsdel, “Østdanmark”.

  Bare at holde det til en del af Danmark er jo i sig selv diskrimination af værste skuffe.

- Den holder simpelthen bare ikke. ARC har misforstået hele baggrunden for udbudsreglerne - uanset, om det er EU-udbudsreglerne eller national lovgivning. Det er netop ikke meningen, at man kun skal kigge på sit eget lille lokalområde og sige, at vi finder en lokal leverandør indenfor en lille radius, vurderer hun.

Diskrimination

En indkøbsoversigt over selskabets 10 største leverandører i årene 2010-2017, som kommunen.dk har fået aktindsigt i, viser, at Amager Ressouce Center allerede det første år overskred de udbudspligtige tærskelværdier med over det dobbelte ved indkøbene hos Calderys Danmark A/S.

I 2010 handlede selskabet for ca. 8,7 mio. kr. hos virksomheden - selvom grænsen for, hvornår et forsyningsselskab skal udbyde den slags opgaver, lyder på 3,6 mio. kr.

Alligevel fortsatte selskabet med at købe ind hos Calderys Danmark A/S, der i alle de efterfølgende år også modtog ordrer langt over tærskelværdien.

Selskabets organisering

Selskabets organisering Amager Ressource Center har omkring 200 medarbejdere ansat.

Selskabets direktion består af konstitueret direktør Dan Fredskov, der overtog direktørposten efter Ulla Röttger, som forlod jobbet i april 2017 efter intern uro og et opgør i bestyrelsen.

Herudover består direktionen af en række chefer i Direktionssekretariatet, HR- og administrationssekretariatet samt Økonomi og Ressource.

Ifølge selskabets vedtægter har direktøren "det administrative ansvar" og ansvaret for virksomhedens daglige drift "under iagttagelse af gældende lovgivning".

Alle seks eksperter i udbudsret, som har fået forelagt materialet, vurderer, at der er tale om ulovlige indkøb.

- Det er jo intentionen, at vi skal åbne for tilbudsgivere fra Portugal eller Grækenland. Bare at holde det til en del af Danmark er jo i sig selv diskrimination af værste skuffe. Det vil man aldrig tillade, siger juraprofessor Michael Steinicke.

Derudover er det alvorligt, at Amager Ressource Center ikke ved, om selskabet har fået den bedste pris.

- Det er et kæmpe samfundsproblem, at skatteborgerne ikke får det optimale for skattekronerne, fordi det gør man ikke, når man køber ind uden udbud. Når det ikke har været konkurrenceudsat, er man ikke sikker på, at man har fået den bedste pris og kvalitet, siger selvstændig udbudsrådgiver Steen Jensen.

Pligt til at udbyde

Et andet sted i Østdanmark, hvor en privat leverandør har fået store millionkontrakter uden et offentligt udbud, er i Faxe. Her har virksomheden Faxe Kalk i årevis været Amager Ressource Centers faste leverandør af kalk.

Ifølge det kommunalt ejede selskab har man tidligere “forsøgt at udbyde leverancen af kalk” til selskabets gamle energianlæg, “uden at andre end Faxe Kalk gav tilbud".

Derfor, lyder forklaringen, har Amager Ressource Center i årene 2010-2017 “antaget, at der ikke var en konkurrerende byder på det danske marked” udover Faxe Kalk.

Alene siden 2010 har Faxe Kalk fået ca. 54,3 mio. kr. - også her har beløbene oversteget tærskelværdierne hvert år til og med 2016 - i strid med reglerne, vurderer de seks eksperter.

- Det lyder lidt, som om man ikke ønsker at prøve, fordi der var engang, hvor det ikke gav et resultat. Den holder ikke. Det kan man ikke sige. Der har man pligt til at vurdere, om der er en udbudspligt, som det er tilfældet her, siger juraprofessor Michael Steinicke.

Overtrædelsen bliver endnu mere alvorlig af, at der endnu engang er tale om en direkte tildeling uden om reglerne, vurderer Jacob Georg Naur, advokat og rådgiver med speciale i udbudsret hos Hejm Advokater.

- De værste overtrædelser er den ulovlige, direkte tildeling, som der er tale om her. Dem er der typisk ingen, der klager over – sjovt nok – fordi ingen får kendskab til dem. Det er kerneproblemet, fordi langt de fleste overtrædelser af denne slags derfor får lov til at flyve under radaren, siger Jacob Georg Naur.

"Kan ikke undskyldes"

En tredje opgave, der ubemærket er fløjet under radaren hos Amager Ressource Center, er kontrakter til 11,7 mio. kr. for “løbende småarbejder”, som er blevet givet direkte - uden udbud - til virksomheden Lindpro A/S i årene 2010-2012.

I forbindelse med kommunen.dk’s anmodninger om aktindsigt gik det dog op for selskabet, at el-service-opgaverne burde have været sendt i et udbud.

"Her er der tale om løbende småarbejder, som ARC ikke har været opmærksom på burde udbydes. Dette foregik i 2010, 2011 og 2012. Efter 2012 har ARC ikke benyttet Lindpro," skriver Amager Ressource Center.

Flere eksperter undrer sig over, hvorfor selskabet ikke selv har været opmærksom på, at udbudsloven er blevet overtrådt år efter år.

- Det er igen langt, langt over tærskelværdien. Så den her er meget enkel, siger Steen Jensen, der mener, at der er tale om et ledelsesansvar.

Den samme vurdering lyder fra Ole Helby Petersen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab, Roskilde Universitet, der forsker i offentligt-privat samarbejde:

- Som offentlig myndighed kan man ikke undskylde sig med, at man ikke var opmærksom på reglerne, eller at opgaverne kom løbende. Der er man forpligtet til at kende til reglerne – og overholde dem.

Et klart ledelsesproblem

De eksperter, der har gennemgået materialet, mener, at Amager Ressource Center burde have opdaget, at selskabet har brudt loven. De henviser til, at det er foregået over en længere årrække, samt at der er tale om tre af selskabets ti største leverandører siden 2010.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at de ikke har styr på, at de ikke må det her. Deres begrundelser holder ingen steder. Det er noget vrøvl simpelthen. De har ikke engang gjort sig umage med at bortforklare overtrædelserne, siger advokat Jacob Georg Naur, der betegner det samlede beløb på 121,3 mio. kr. som “noget af det groveste”, han har set.

Ifølge eksperterne burde Amager Ressource Center eksempelvis i forbindelse med budgetlægninger være blevet opmærksom på problemerne. Derfor ligger ansvaret hos ledelsen, vurderer de.

  Det er jo langt over, hvad man kan påstå er forglemmelser og detaljer. Det virker systematisk.

- Det er jo langt over, hvad man kan påstå er forglemmelser og detaljer. Det virker systematisk, eller om ikke andet har man i hvert fald slet ikke holdt sig bevidst om, hvilken kontekst man arbejder indenfor som offentligt selskab, siger Janne Kristine Laursen, advokat med speciale i udbudsret hos Dejure.

- De her indkøb er så store, at det ikke bare har været en eller anden sagsbehandler, som selv har håndteret det. Derfor er det helt klart et ledelsesproblem, siger hun.

Selvstændig rådgiver i offentlige udbud Steen Jensen kalder Amager Ressource Centers ulovlige millionkontrakter "en udbudsskandale".

- Problemet er, at ledelsen tydeligvis lader stå til. Man må jo antage, at man har en ansvarlig ledelse, der har viden om, at offentlige indkøb under visse betingelser skal udbydes, og derfor undrer det mig fantastisk meget, at der ikke sidder en i ledelsen, som siger, at "de opgaver med de store beløb skal konkurrenceudsættes'. Det er det, de bliver betalt for: at styre en offentlig virksomhed, som overholder reglerne, siger han.

Direktør tager ansvaret

Efter at kommunen.dk har forelagt eksperternes vurdering for Amager Ressource Center, erkender selskabet nu, at alle tre millionopgaver burde have været sendt i udbud.

kommunen.dk har ad flere omgange forsøgt at få direktør Dan Fredskov til at stille op til et interview. Det har direktøren afvist.

Han oplyser dog i et skriftligt svar, at ledelsen er enig i, at selskabet “har begået fejl i de vurderinger, der lå til grund for beslutninger om ikke at udbyde de nævnte indkøb.”

- ARC har i de seneste år haft skærpet opmærksomhed på udbudsreglerne og overholdelsen af disse. Dette netop for at undgå fejl som disse. Det er dog ikke en undskyldning for de fejl, der er begået tidligere, og som jeg beklager, lyder det fra direktøren.

Amager Ressource Center

Amager Ressource Center Det fælleskommunale affaldsselskab Amager Ressource Center (ARC) er et interessentskab, der er 100 procent ejet af de fem hovedstadskommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og København.

Selskabet håndterer affaldet for 600.000 borgere og 68.000 virksomheder i Københavnsområdet og omfatter blandt andet Amager Bakke, der er et milliardprojekt designet af den danske arkitekt Bjarke Ingels.

Bestyrelsen består af fem byrådsmedlemmer og en borgmester fra ejerkommunerne samt en medarbejderrepræsentant.

Ifølge selskabets officielle værdier vil Amager Ressource Center "være fremtidens værdiskabende forvalter af affaldets ressourcer" og "bidrage til et bedre miljø og klima" med "afsæt i kreative og videnbaserede løsninger". Kilde: Amager Ressource Center

Flere af eksperterne vurderer på baggrund af beløbenes størrelser, at ansvaret også kan placeres hos selskabets bestyrelse, der består af fem byrådsmedlemmer og en enkelt borgmester fra de fem ejerkommuner. Det afviser direktøren dog.

- Ansvaret ligger alene hos direktionen og i sidste ende direktøren, skriver direktør Dan Fredskov.

Intern undersøgelse

Ifølge direktøren er det samlede beløb på 121,3 mio. kr. “isoleret set mange penge”, men han mener dog, at beløbet skal ses “i relation til, at ARC’s indkøb i 2017 samlet udgjorde godt 452 mio. kr.”

Dan Fredskov og resten af direktionen har dog allerede iværksat initiativer, der skal hjælpe selskabet med at overholde udbudsloven.

- Vi har i 2016 ændret vores interne organisering og har etableret en mere centraliseret og professionaliseret indkøbsfunktion. Der er etableret IT-systemer, der skal hjælpe os med at holde styr på de mange kontrakter, skriver direktøren i sit svar.

Men på trods af nye IT-systemer og omorganisering i 2016 er to af de tre ulovlige ordrer fortsat i 2017, viser aktindsigten. Alene i 2017 er kontrakterne med Calderys Danmark A/S og Faxe Kalk løbet op i samlet mere end 7,5 mio. kr.

Hele selskabets leverandørkæde skal nu endevendes, fortæller direktøren.

- For en sikkerheds skyld har jeg imidlertid igangsat en intern undersøgelse af, om der i vores aktuelle indkøbsportefølje skulle være andre eksempler på indkøb, der skulle have været sendt i EU-udbud.

Selskabets tidligere direktør, Ulla Röttger, der forlod jobbet i april sidste år, har ikke ønsket at kommentere oplysningerne. Hun henviser i stedet til direktør Dan Fredskov.

Indkøb

Teknik & miljø

Undersøgelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet