dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Abonnement

Interesseret i et abonnement, eller et gratis prøveabonnement på Kommunen.dk?

Kontakt vores abonnementafdeling på telefon 46 35 33 43 eller skriv til [email protected]

Eller send os dine oplysninger via formularen herunder. Så kontakter vi dig.

 

Ønsker du en Storkundeaftale, som dækker flere personer?

Ring til Lisbeth Moesgaard på  34335364 og hør mere


ABONNEMENTSBETINGELSER

Generelt

Betaling for abonnementet sker forud for en periode på 12 måneder.
Et abonnement på Kommunen.dk tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges skriftligt eller telefonisk.
Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en længde svarende til den foregående. Tilbudsperioder kan ikke forlænges, med mindre andet er aftalt. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris, der til enhver tid fremgår her.
Faktura fremsendes per post eller som elektronisk faktura.
Kommunen A/S videregiver ikke oplysninger om abonnentens data til tredje part.
Ved levering til udlandet tillægges en ekstra portoudgift.

Ændringer

Du er altid velkommen til at kontakte abonnementsafdelingen på 4635 3343 eller skriftligt til [email protected], hvis du har spørgsmål til dit abonnement, ønsker at ændre leveringsadresse, eller ønsker at melde flytning.

Adgang til Kommunen.dk

Abonnementet er personligt. Abonnenten er forpligtet til at anføre, hvor mange og hvilke brugere (oplyst med navn, stilling og tilhørende mail-adresse), der skal have adgang til abonnementet, da abonnementsprisen fastsættes i forhold til antallet af brugere hos abonnenten.
Abonnementets brugere kan løbende udskiftes ved kontakt til abonnementsafdelingen på telefon 4635 3343.

Ophavsret

Det leverede materiale er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Hel eller delvis kopiering, anden gengivelse eller videreanvendelse af materialet må kun ske efter skriftlig aftale. Det er herunder ikke tilladt at videredistribuere materialet elektronisk via e-mail.

Prøveabonnement

Prøveabonnementer udløber automatisk efter den angivne periode.
Der er intet opsigelseskrav forbundet med prøveabonnementer.

Opsigelse

Dette afsnit vedrører ikke prøveabonnementer.

Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Når der er forløbet 5 måneder fra det tidspunkt, hvor abonnementet blev tegnet (uafhængigt af, hvornår avisleverancerne er påbegyndt), kan abonnementet som alternativ opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Er der et restbeløb på kontoen, overføres det til en bankkonto. Ved udbetaling af tilgodehavende modregnes administrationsgebyr på 100 kr. Manglende betaling er ikke gyldig som opsigelse, og du er forpligtet til at betale for de aviser, du har modtaget.
Opsigelse af abonnement skal ske telefonisk på 4635 3343 eller skriftligt til [email protected].

Ændring af abonnementsvilkår

Kommunen.dk har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår. I forbindelse med ændringer sker varsling over for abonnenterne under iagttagelse af de herom gældende regler, idet ændringer vil blive varslet til ikrafttræden med mindst 1 måneds varsel. De gældende abonnementsvilkår vil altid fremgå af fakturaer og rykkerskrivelser m.m.


Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier