Hold dig opdateret

Kontakt DK Medier på 46 35 33 43 eller send en mail til [email protected]

11 aviser om året leveret i din postkasse

Adgang til E-avis (PDF)

Adgang til Kommunen.dk

To ugentlige nyhedsbreve

Interesseret i et abonnement?

Kontakt vores abonnementafdeling på telefon 46 35 33 43 eller skriv til [email protected]

Eller send os dine oplysninger via formularen herunder og så kontakter vi dig:

Bestilling af personligt abonnement
 

Ønsker du en Storkundeaftale, som dækker flere personer?

Ring til Lisbeth Moesgaard på  34335364 og hør mere.

Abonnementsbetingelser

Generelt

Betaling for abonnementet sker forud for en periode på 12 måneder.
Et abonnement på Kommunen.dk tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges skriftligt eller telefonisk.
Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en længde svarende til den foregående. Tilbudsperioder kan ikke forlænges, med mindre andet er aftalt. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris, der til enhver tid fremgår her.
Faktura fremsendes per post eller som elektronisk faktura.
Kommunen A/S videregiver ikke oplysninger om abonnentens data til tredje part.
Ved levering til udlandet tillægges en ekstra portoudgift.

Ændringer

Du er altid velkommen til at kontakte abonnementsafdelingen på 4635 3343 eller skriftligt til [email protected], hvis du har spørgsmål til dit abonnement, ønsker at ændre leveringsadresse, eller ønsker at melde flytning.

Adgang til Kommunen.dk

Abonnementet er personligt. Abonnenten er forpligtet til at anføre, hvor mange og hvilke brugere (oplyst med navn, stilling og tilhørende mail-adresse), der skal have adgang til abonnementet, da abonnementsprisen fastsættes i forhold til antallet af brugere hos abonnenten.
Abonnementets brugere kan løbende udskiftes ved kontakt til abonnementsafdelingen på telefon 4635 3343.

Ophavsret

Det leverede materiale er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Hel eller delvis kopiering, anden gengivelse eller videreanvendelse af materialet må kun ske efter skriftlig aftale. Det er herunder ikke tilladt at videredistribuere materialet elektronisk via e-mail.

Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Når der er forløbet 5 måneder fra det tidspunkt, hvor abonnementet blev tegnet (uafhængigt af, hvornår avisleverancerne er påbegyndt), kan abonnementet som alternativ opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Er der et restbeløb på kontoen, overføres det til en bankkonto. Ved udbetaling af tilgodehavende modregnes administrationsgebyr på 100 kr. Manglende betaling er ikke gyldig som opsigelse, og du er forpligtet til at betale for de aviser, du har modtaget.
Opsigelse af abonnement skal ske telefonisk på 4635 3343 eller skriftligt til [email protected].

Ændring af abonnementsvilkår

Kommunen.dk har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår. I forbindelse med ændringer sker varsling over for abonnenterne under iagttagelse af de herom gældende regler, idet ændringer vil blive varslet til ikrafttræden med mindst 1 måneds varsel. De gældende abonnementsvilkår vil altid fremgå af fakturaer og rykkerskrivelser m.m.

Anvendelse af persondata

Dine personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold, og i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
Dine data vil ikke blive udleveret til tredjepart.

Når du besøger Kommunen.dk, registrerer vi din IP-adresse. Dette af hensyn til kontrol af abonnementsadgang til siderne.
Der gemmes udelukkende logs over IP-adresser for abonnenter på Kommunen.dk.

Du har altid ret til at kontakte DK Medier, hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Cookies

Kommunen.dk bruger cookies til at sikre vores kunders adgang til indholdet af artiklerne på hjemmesiden. Desuden anvendes cookies til at lave statistik over vores besøgendes brug af hjemmesiden. Oplysninger indsamlet via cookies deles ikke med tredjepart.
Vi bruger IKKE cookies til annonceformål.

Abonnenter

Når du tegner et abonnement hos DK Medier beder vi om en række oplysninger; navn, organisation/firma, adresse, telefonnummer og email.
Disse oplysninger bruger vi til at behandle dit kundeforhold. Drejer det sig om en storkundeaftale med IP-adgang, har vi yderligere brug for at få opgivet jeres IP-adresse(r), for at kunne give medarbejderne adgang til sitets indhold.

Oplysninger indsamlet til brug for abonnementsbehandling opbevares, af regnskabsmæssige hensyn, i fem år efter engagementet med DK Medier er afsluttet.

Alle kunder/abonnenter kan til enhver tid få en kopi af de oplysninger DK Medier har om dem.
Hvis en kunde retter henvendelse til DK Medier ([email protected] eller tlf. 46353343) for at få en kopi af de registrerede oplysninger, fremsendes disse oplysninger til den registrerede email-adresse, for på denne måde at sikre at oplysningerne kun fremsendes til den berørte person/organisation.
Oplysninger fremsendes i klar tekst, og kan derfor uden videre overføres til andre virksomheder.

Modtagere af nyhedsbreve

Såfremt dit engagement med os udelukkende består i modtagelse af nyhedsbreve, slettes alle oplysninger øjeblikkeligt ved afmelding af samtlige nyhedsbreve.