Kommuner landet over frygter, at penge fra institutioner med tilknytning til Tvind ender hos Mogens Amdi Petersen. Samtidigt rejser de en kritik af brugen af tilbud, hvor ledelsen er efterlyst for skatteunddragelse.
Kommuner landet over frygter, at penge fra institutioner med tilknytning til Tvind ender hos Mogens Amdi Petersen. Samtidigt rejser de en kritik af brugen af tilbud, hvor ledelsen er efterlyst for skatteunddragelse.
Foto: Morten Overgaard, Ritzau Foto.

Kommuner sortlister Tvind-institutioner

Lejre Kommune melder klart ud, at den fremover ikke agter at have samarbejde med Tvind-institutioner. Flere af landets kommuner vil følge trop.

forbud

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

Der skal ikke sendes flere borgere fra Lejre kommune til institutioner, som har forbindelse til Tvind. Det fortæller Lejres borgmester Carsten Rasmussen (S) til kommunen.dk.

For selvom der er tale om godkendte tilbud, så er der også en etisk og moralsk udfordring i at placere udsatte borgere på Tvind-institutioner, siger borgmesteren:

- Vi har ikke lyst til at gøre brug af institutioner, som har et ejerskab, der er udeblevet fra deres sag om skatteunddragelse, og som i øvrigt er efterlyst, siger Carsten Rasmussen til kommunen.dk.

Samtidig er der en anden ting, som nager ham, og det er, at selvom tilbuddene blandt andet er godkendt af socialtilsynet, så rejser nye afsløringer en mistillid til, om man kan stole på de tilsynsrapporter, der er blevet udarbejdet:

- Tilsynsrapporterne ser jo pæne ud. Men vi ved ikke, om de er retvisende. Så vi har brug for at få en afklaring på, om der er problemer, og om der er forbindelse til ledelsen af Tvind og Lærergruppen, før vi kan benytte de her tilbud igen, siger Carsten Rasmussen.

I alt har Lejre Kommune haft to personer på Tvind-tilbud i 2016. Ifølge hjemmesiden er der tale om en ung, der har haft et ophold af fem måneders varighed, og en ung, der i en måned modtog et undervisningstilbud. I 2017 har Lejre Kommune ikke haft borgere placeret på Tvinds tilbud.

Og sådan skal det altså også forholde sig i fremtiden, siger Carsten Rasmussen. Men det har den udfordring, at der ikke findes en officiel liste over opholdssteder, der har tilknytning til Tvind.

- Når vi har brugt en enkelt Tvind-institution i 2016, så skyldes det jo, at vores sagsbehandler ikke har været opmærksom på, at der er tale om en Tvind-institution. Vi valgte jo ikke den institution, fordi den enten havde eller ikke havde tilknytning til Tvind. Men vi har nu meldt ud, at de tilbud, som det nu står klart, at de i hvert fald hører ind under Tvind, at dem ønsker vi ikke at bruge, siger Carsten Rasmussen.

  Vi skal ikke fra kommunens side støtte noget som helst, som har med Tvind at gøre, så længe det er uklart, hvor pengene ender.

Kræver politisk tilkendegivelse

Den melding ønsker Bent Jørgensen (V) også, at Roskilde Kommune, hvor han er formand for beskæftigelses- og socialudvalget, vil komme med.

- Vi skal ikke fra kommunens side støtte noget som helst, som har med Tvind at gøre, så længe det er uklart, hvor pengene ender, siger Bent Jørgensen.

Derfor tog han i går kontakt til sin forvaltning og bad dem finde ud af, om der var sammenhæng mellem stederne.

Socialtilsynet forsøger netop nu at finde ud af, hvor stor sammenhængen er mellem de enkelte institutioner, som tidligere figurerede på Tvindportalen. Ind til videre har konklusionen været, at man hverken kan sige, at der er en forbindelse, eller at der ikke er. Og det er ikke nok for Bent Jørgensen. Han vil have klarhed, før han igen vil se borgere fra Roskilde Kommune blive placeret i Tvind-tilbud.

Derfor har han nu rejst spørgsmålet på førstkommende udvalgsmøde.

- Jeg vil have en politisk tilkendegivelse om, hvorvidt vi skal stoppe med at bruge de her tilbud, indtil man klart kan afvise, at der er en forbindelse til resten af Tvind. Alternativet er, at vi kører videre som i dag, hvor jeg ikke mener, vi er på sikker grund, siger Bent Jørgensen og tilføjer:

- Jeg mener ikke, vi skal lade tvivlen komme Tvind til gode, og det vil jeg have politisk opbakning til. Derfor har jeg rejst sagen i udvalget.

Han kræver, at de enkelte institutioner, som Roskilde Kommune benytter sig af, beviser, at der ikke er forbindelse med andre dele af Lærergruppens aktiviteter.

- Og kan de ikke det, må vi bruge andre tilbud. Det er jo som alle kunde-leverandør-forhold at indkøbe sociale ydelser. Hvis vi ikke er tilfredse med den vare, vi køber, så må vi gå et andet sted hen og købe den, siger han og understreger, at han ikke mener, Roskilde Kommune skal trække borgere hjem. Kommunen skal blot i fremtiden undlade at placere på tilbuddene.

  Tilsynsrapporterne ser jo pæne ud. Men vi ved ikke, om de er retvisende. Så vi har brug for at få en afklaring på, om der er problemer, og om der er forbindelse til ledelsen af Tvind og Lærergruppen, før vi kan benytte de her tilbud igen.


Folketinget ind i sagen

Heller ikke i Aarhus er socialrådmand Thomas Medom (SF) begejstret for, at kommunen over en årrække har sendt børn, unge og voksne til Tvinds socialpædagogiske tilbud. Han har derfor udsendt en pressemeddelelse, hvori han kræver, at Folketinget tager sagen op.

- Jeg har som socialrådmand tilkendegivet overfor min forvaltning, at jeg ønsker, at vi så vidt muligt finder alternativer til de socialpædagogiske opholdssteder med tilknytning til Tvind. Den linje følger vi - og den linje fortsætter vi med, siger han.

Socialforvaltningen er derudover blevet bedt om at udarbejde en redegørelse til byrådet om, hvor meget kommunen bruger socialpædagogiske opholdssteder, som har tilknytning til Tvind.

- Tvind-toppen har et regnskab, som den er flygtet fra. Der er noget, der tyder på, at imperiet stadig lever i bedste velgående. Det bekymrer mig og bør give anledning til politisk handling. Folketinget bør tage sagen op, så vi fremadrettet undgår, at skatteborgernes penge anvendes til at understøtte en lukket og sektlignende organisation, der benytter sig at tvivlsomme metoder for egen vindings skyld, siger Thomas Medom.

Lignende udmeldinger kommer fra Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K).

- Jeg blev meget overrasket, da jeg blev oplyst om det her. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, at stederne er faglig i orden. Der er jo også noget, der hedder moral og etik, og jeg har det i hvert fald problematisk med, at man er knyttet til en organisation som Tvind, siger Benedikte Kiær til TV-avisen.

Derfor vil kommunen nu se på, om det er muligt at placere de unge et andet sted. Ingen af kommunerne har dog planer om at flytte unge, som allerede er på bostederne.

Børn & unge

Indkøb

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet