Billede
Knud Erik Christensen, Ritzau Foto

Hvad skete der på Nakkebølle fjord?

Tvind-institutionen Småskolen ved Nakkebølle fjord har ændret i journaler. Nu står en tidligere ansat frem og fortæller, hvad der skete på Nakkebølle.

problembørn

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

Hver gang, der kommer en modkørende bil, ser Jørgen Lynge sig godt for. Er det hende? Er det nogen, han kender? Det er det ikke.

Foran bilen snor vejen sig igennem skoven, og Jørgen Lynge bliver en smule grøn i hovedet, som han nærmer sig det opholdssted, der hedder Småskolen ved Nakkebølle fjord. Det er sensommer i 2017, og Jørgen Lynge har ikke sat sine ben på Nakkebølle siden foråret 2016, da han endelig kunne forlade stedet for sidste gang, indtil kommunen.dk tog ham med på en køretur ud i den fynske natur.

- Nu gør jeg lige noget, som jeg ikke havde regnet med, at jeg nogensinde skulle gøre igen, siger han. Og så drejer han ind på gårdspladsen foran det gamle nervesanatorium i Faaborg.

Han peger og fortæller, hvad der lå hvor for halvandet år siden, da han var her sidst. Den enorme villa husede nogle ældre lærergruppemedlemmer, som ikke længere var aktive. Villaen ved vandet var forstanderbolig. Det tidligere sanatorium udgør nu rammerne for tilbuddet Småskolen ved Nakkebølle Fjord. I kælderen lå spisestuen, som deles med Nyborg Søfartsskole, ligeledes et Tvindtilbud. På førstesalen lå en bed and breakfast, på anden sal administrationen og øverst lå opholdsstedet, hvor Jørgen Lynge arbejdede.

Bilen vender hurtigt om igen, og selvom knuden i Jørgen Lynges mave ikke opløses med det samme, er det en lettelse at komme væk fra Småskolen ved Nakkebølle Fjord igen.

- Jeg genkendte heldigvis ingen. Jeg gad nok vide, hvordan jeg ville have haft det, hvis jeg havde genkendt nogen. Hvis nogen havde genkendt mig. Men jeg har kunnet mærke, siden vi drejede af oppe fra hovedvejen, at hver gang jeg så en bus af den slags, man bruger på private opholdssteder, så har jeg tjekket, om det kunne være den fra Tvind, siger Jørgen Lynge og kører atter ad den snævre snoede vej ind mod civilisationen og væk fra Nakkebølle Fjord.

Det var på Småskolen ved Nakkebølle Fjord, han i perioden juni 2015-februar 2016 var souschef og havde sin daglige gang sammen med kriminelle og utilpassede unge, en forstander fra Tvinds lærergruppe og en medarbejdergruppe, som led under sygemeldinger og stor udskiftning.

Og det var her, han til sidst selv knækkede, da han fik, hvad han stadig håber er en softgun sat for hovedet af en af de unge.

 Det skærper vores interesse, når de gør det. For vi kan jo ikke antage andet, end at det er for at skjule information.

Tilsynet er ‘The good guys’

Småskolen ved Nakkebølle fjord er et opholdssted med tilknytning til Tvind, som henvender sig til udfordrede unge.

Stedets mangeårige forstander var allerede i 1977 medlem af Tvinds lærergruppe. Hendes navn figurerer blandt andet på dokumenterne fra oprettelsen af fonden Fælleseje. Fælleseje er den fond, som i dag ejer langt de fleste af de bygninger, som Tvinds opholdssteder bor til leje i.

For Jørgen Lynge blev Småskolen ved Nakkebølle fjord også et sted, hvor unge mennesker blev afskærmet fra at blive en del af samfundet igen. Deres udvikling blev sat i stå, og deres kriminelle handlinger havde ingen sanktioner – og de blev ej heller meldt til politiet eller socialtilsynet. Vold var i perioder en meget stor del af hverdagen på stedet.

Nu håber Jørgen Lynge, at han ved at stå frem kan sætte fokus på problemer med både Tvind og med socialtilsynet.

- Folk skal vide, at der er en masse unge og en masse personale, som ikke bliver behandlet ordentligt. Og så står jeg frem, fordi det mest skrækkelige for mig har været tilsynets rolle.

I mindst ét tilfælde er der blevet ændret i journalerne for en ung, således at socialtilsynet ikke havde mulighed for at få sandheden om virkeligheden på opholdsstedet. Det bekræfter socialtilsynet over for kommunen.dk.

- Jeg husker det som om, at min kæbe som i en tegneserie hamrede ned i bordet. På det allersidste personalemøde, jeg var med på, meddelte forstanderen, at tilsynet havde meldt deres ankomst og ville komme 17. marts 2016. De ville have indsigt i journalerne på den, der sidst har haft fødselsdag, og den, der sidst var kommet ind ad døren. Hun sagde direkte på mødet, at det var skide irriterende, for så var de jo nødt til at ændre i journalerne, siger Jørgen Lynge.

Og det er absolut alvorligt, lyder det fra tilsynschef ved Socialtilsyn Midt, Ulla Bitsch Andersen:

- Det har vi også fået oplysninger om. Og vi har kunnet konstatere, at i ét konkret tilfælde er der noget materiale, vi har modtaget, som sammenlignet med noget materiale fra samme system om samme sag slet ikke stemmer overens. Der er simpelthen rettet i det.

Det er ikke ulovligt for opholdssteder og bosteder at rette i de interne dagbogssystemer.

- Men det skærper vores interesse, når de gør det. For vi kan jo ikke antage andet, end at det er for at skjule information, siger Ulla Bitsch Andersen

Fløjtespil

Da Jørgen Lynge i foråret 2015 søgte stillingen som souschef for Småskolen ved Nakkebølle fjord, havde han i knap ti år været ansat på en institution for autister. Nu var det tid til, at der skulle ske noget andet:

- Det eneste, jeg kendte til Tvind, var, at Amdi var blevet frikendt og havde skyndt sig til udlandet, før dommen blev anket til landsretten. Jeg tænkte, at lovgivningsmæssigt måtte der være rettet op på de ting, der var i sin tid.

Til at starte med var han med egne ord kronprinsen på Nakkebølle. Alt hvad han sagde, blev der lyttet til, og han præsterede endda at få en ung smidt ud, efter at den unge havde overfaldet nogle ansatte på stedet.

- Jeg havde et håb om at kunne ændre noget. Når vi arbejdede pædagogisk, skulle vi arbejde fagligt funderet. Vi skulle væk fra den uklare stil, der mest af alt var symptombehandling, og vi skulle have faste rammer for både de unge og for personalet.

Men de forhåbninger blev ifølge Jørgen Lynge aldrig indfriet, fordi forstanderen stod i vejen. Begik de unge kriminalitet, blev det meldt til glemmebogen i stedet for til politiet. Og de unge begik rigtig meget kriminalitet. Især på opholdsstedet, hvor blandt andet et pengeskab blev hevet ud af væggen på sekretærens kontor og brudt op ude i haven. Men politiet fik altså ingen anmeldelse.

Og ligesom politiet ingen anmeldelse fik, fik tilsynet ifølge Jørgen Lynge heller ikke en. I stedet for at skrive en underretning til den unges sagsbehandler, så en kriminel handling ville fremgå af hans eller hendes journal, blev det skrevet i den interne dagbog på stedet.

Efter et turbulent efterår og en eskalerende vinter ringede Jørgen Lynge til Socialtilsyn Midts whistleblowerordning. Han bad dem komme på uanmeldt besøg snart. Men han fortalte ikke, hvem han var. Det turde han ikke.

 

  Tilsynet er jo ‘the good guys’. De skulle jo se alle de ting, der foregår. Men hvis man ikke kan stole på tilsynet, så hopper kæden af. Det vigtigste for mig er, at når alt andet fejler, så skal tilsynet være der. Men når tilsynet pludselig ligger i seng med opholdsstederne, så fejler systemet.

Skulle have været uanmeldt

Det er Socialtilsyn Midt, som står for tilsynet med Småskolen ved Nakkebølle fjord. Her reagerede man ved at sende et anmeldt besøg fra tilsynet. I dag kan tilsynschef i Socialtilsyn Midt Ulla Bitsch Andersen godt forstå, hvis de ansatte, som har ringet til whistleblowerordningen, ikke har følt sig hørt.

- I dag kigger vi på, hvad vi kunne have gjort ellers. Jeg mener for eksempel, det havde været hensigtsmæssigt, hvis vi havde sendt et uanmeldt tilsyn på besøg, siger Ulla Bitsch Andersen til kommunen.dk.

Hun understreger, at socialtilsynet jo kun kan reagere på en henvendelse og ændre på vilkårene på et opholdssted, hvis de rent faktisk finder dokumentation for, at der er problemer. Og det var ikke tilfældet i første omgang.

- Det er et vilkår, at vi ikke kan forfølge noget, som vi ikke kan finde, når vi er nede på stederne, siger hun.

I foråret 2017 sendte socialtilsynet alligevel et uanmeldt tilsyn på besøg. Her blev opholdsstedet underlagt ni skærpede krav, herunder at både bestyrelsesformanden og lederen skulle træde tilbage.

Nu håber Jørgen Lynge, at den skærpede interesse kan hjælpe unge og ansatte i fremtiden:

- Tilsynet er jo ‘the good guys’. De skulle jo se alle de ting, der foregår. Men hvis man ikke kan stole på tilsynet, så hopper kæden af. Det vigtigste for mig er, at når alt andet fejler, så skal tilsynet være der. Men når tilsynet pludselig ligger i seng med opholdsstederne, så fejler systemet, siger han.

kommunen.dk har blandt andet talt med den tidligere afdelingsleder Abdalla El-Sahoury, som var ansat på Nakkebølle samtidig med Jørgen Lynge. Han bekræfter Jørgen Lynges historie og fortæller ,at både han, Jørgen Lynge og en anden tidligere ansat har brugt whistleblowertilbuddet i Socialtilsyn Midt. Han fortæller ligeledes, at de tilsynsførende en enkelt gang har afsløret over for forstanderen, hvem der har stået bag en henvendelse til whistleblowerordningen.

Det har tidligere fremgået af denne artikel, at Småskolen ved Nakkebølle Fjord havde rettet i tilsynsrapporter. Det er ikke tilfældet. Socialtilsyn Midt har kunnet konstatere, at der er blevet rettet i journaler.

Det stod der i tilsynsrapporten

Tilsyn pr. 21/4 2017

Socialtilsyn Midt vurderer, at Småskolen ved Nakkebølle fjord samlet set har så væsentlige faglige problemstillinger, at tilbuddet ikke aktuelt lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Småskolen ved Nakkebølle fjord er godkendt jf. § 66,stk. 1, nr. 5 i Lov om social service som socialpædagogisk opholdssted til 18 unge i alderen 12 til 18(23)år samt jf. § 107 i Lov om social service som botilbud til 6 voksne i alderen 18 til 26 år. Hvis hovedafdelingen ikke er fuld belagt kan 1-2 pladser bruges som aflastning og 3 af opholdsstedets pladser anvendes som 3 fleksible pladser i forbindelse med udslusning og efterværn.

Målgruppen er unge med store sociale problemstillinger og unge, der ofte har stiftet bekendtskab med misbrug og er kriminalitetstruede. Målgruppen kendetegnet ved, at det er unge, som ikke har haft et passende skoletilbud og som derfor er i fare for ikke at blive klar til en ungdomsuddannelse. Det er socialtilsynets vurdering at Småskolen ved Nakkebølle fjord - prioriterer de unges skolegang og uddannelse højt, men i begrænset omfang opstiller konkrete mål for at understøtte indsatsen. -støtter de unge i at indgå i sociale aktiviteter udenfor tilbuddet, men i begrænset omfang opstiller konkrete mål for indsatsen.

Endvidere vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i strid med lovgivningen inddrager de unges hjemmeweekends med begrundelse i positive urinprøver. - ikke har kendskab til de faglige tilgange og metoder, der fremgår af tilbudsportalen, ikke opstiller konkrete klare mål for indsatsen, ikke arbejder systematisk med forbedring af indsatsen og i begrænset omfang opnår positive resultater. - medvirker til at sikre, at de unge har adgang til relevante sundhedsydelser og understøtter at de unge får sund kost og motion.

Endvidere vurderer socialtilsynet, at de unges retssikkerhed og ret til selvbestemmelse ikke i tilstrækkelig grad respekteres samt at tilbuddets viden om målgruppens fysiske og mentale sundhedsrisici ikke er tilstrækkelig. -har en ledelse med relevante kvalifikationer, men som på flere områder, som eksempelvis håndering af magtanvendelser, ikke har levet op til sit ansvar. Endvidere vurderer socialtilsynet, at personalegennemstrømningen er meget højt, hvilket påvirker de unge negativt.

Tillige vurderes, at tilbuddet har en aktiv bestyrelse. -har en personalegruppe med relevant kvalifikationer, men uden tilstrækkeligt kendskab til tilbuddets målgrupper, faglige tilgange og metoder. - har gode fysiske rammer i forhold til målgruppens behov. -er økonomisk bæredygtigt et år frem i tiden og at der er behov for en stram økonomistyring og omkostningstilpasning på grund af lav belægning.

Børn & unge

Social & sundhed

Økonomi

Tilmeld dig nyhedsbrevet