Mens Mogens Amdi Petersen og øvrige Tvind-topfolk er blandt Danmarks mest efterlyste, er Tvinds socialpædagogiske tilbud et populært valg hos mange danske kommuner.
Mens Mogens Amdi Petersen og øvrige Tvind-topfolk er blandt Danmarks mest efterlyste, er Tvinds socialpædagogiske tilbud et populært valg hos mange danske kommuner.
Arkiv: Rasmus Baaner, Ritzau Foto

Kommuner sender millioner til Tvind

Selv om Tvind-toppen er efterlyst hos Interpol, sender danske kommuner hvert år et trecifret millionbeløb til Tvinds bo- og opholdssteder. Det overrasker flere politikere.

problembørn

Af Ronja Pilgaard, [email protected] | [email protected]

Blandt mordere, pushere og kidnappere – på Interpols liste over de 33 mest eftersøgte personer fra Danmark – befinder fem medlemmer af toppen af Tvind sig. Ikke fordi Tvind pludselig har kastet sig ud i personfarlig kriminalitet, men fordi de fem er tiltalt for skatteunddragelse og underslæb for millioner af kroner.

Her har de stået i fire år, siden politiet besluttede sig for at eftersøge dem, så den retssag, der i sin tid bare gik under navnet Tvindsagen, kan køre som ankesag i Landsretten, efter at de blev frikendt i byretten. I mellemtiden er de fængslet in absentia.

Alligevel sender kommunerne hvert år millioner af kroner til Tvinds socialpædagogiske tilbud i Danmark.

 

- I lyset af, at Tvind-leder Mogens Amdi Petersen og fire andre Tvind-folk er flygtet ud af Danmark i stedet for at møde op i retten, hvor de er tiltalt for omfattende skattesvig og underslæb, er det krænkende for retsbevidstheden, at kommunerne yder fortsat støtte til Tvind-imperiet. Man kan ligefrem forestille sig, at penge bliver kanaliseret til Amdis luksuseksil i Mexico. Vi vil ikke være til grin for vores egne skattekroner.

Ifølge dokumenter, kommunen.dk og DR har fået adgang til gennem aktindsigt, modtog Tvind således mindst 190 millioner kroner fra kommunerne i 2016. Det tal er steget hvert år, siden Tvind i slutningen af 1990’erne omlagde flere af de gamle kost- og efterskoler til at tage sig af det socialpædagogiske område.

I alt sender 67 kommuner børn, unge og udsatte voksne til Tvinds bo- og opholdssteder, viser kommunen.dk’s og DR's research. Den oplysning overrasker formand for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup (DF).

- I lyset af, at Tvind-leder Mogens Amdi Petersen og fire andre Tvind-folk er flygtet ud af Danmark i stedet for at møde op i retten til ankesagen, hvor de er tiltalt for omfattende skattesvig og underslæb, er det krænkende for retsbevidstheden, at kommunerne yder fortsat støtte til Tvind-imperiet. Man kan ligefrem forestille sig, at penge bliver kanaliseret til Amdis luksuseksil i Mexico. Vi vil ikke være til grin for vores egne skattekroner, siger Peter Skaarup.

Tilsammen modtog opholdsstederne alene 114 millioner kroner i 2016, hvilket gik til anbringelsen af mindst 235 børn. De institutioner under Tvind, som modtager voksne borgere – herunder unge hjemløse og handicappede – modtog i 2016 mindst 18 millioner kroner og 45 personer.

De resterende 58 millioner kroner, som Tvind indkasserede fra de danske kommuner i 2016, blev tjent på højskoler, specialskoler, STU-uddannelser, aflastning og efterskoler.

Tvindsagen

Tvindsagen handler om, hvorvidt toppen af Tvind med stifteren Mogens Amdi Petersen i spidsen har begået skattesvig for 56 millioner kroner og underslæb for 52 millioner kroner.

Sagen blev indledt i 2002 og endte med en frifindelse af næsten alle de tiltalte i byretten i Ringkøbing i 2006. Anklagemyndigheden ankede efter 12 dage, men på det tidspunkt var de fleste tiltalte forsvundet.

Da ankesagen kørte i 2009, sad Tvinds daværende talsmand Poul Jørgensen alene tilbage på anklagebænken. Han fik to år og seks måneders fængsel. I 2013 udstedte landsretten en fængslingskendelse mod de fem, som var udeblevet fra retssagen, og efterlyste dem samtidig via Interpol. De har siden stået på Interpols liste over Danmarks mest eftersøgte.

De fleste af de eftersøgte er set i Mexico og opholder sig formentlig stadig her, da Danmark ikke har en udleveringsaftale med Mexico, og landet af princip ikke udleverer personer, som er frikendt i første retsinstans.


Fra Tvind til uafhængig

På kommunen.dk har vi, før vi henvendte os til kommunerne, lokaliseret de forskellige socialpædagogiske tilbud, som Tvind står bag, ved at gennemgå hjemmesiden tvindportalen.dk.

Domænenavnet er ejet af E-advice, som har hjemme på Skorkærvej 8 i Ulfborg. Samme adresse som Skolecentret Tvind, hvor også Tvindskolen Det Nødvendige Seminarium hører hjemme. I øvrigt er Skorkærvej 8 den adresse, der har lagt navn til Tvind, da Madum Bæk ‘tvinder’ på dette sted – altså snor sig.

Da kommunen.dk første gang tog kontakt til Tvind, fremgik det af tvindportalen.dk, at hjemmesiden var ‘den fælles portal for Tvinds Skolecentre’. Under forskellige faner var de forskellige bo- og opholdssteder, STU-uddannelser, specialskoler samt andre tilbud oplistet.

Tvindportalen, som den så ud 12.2.2017, før kommunen.dk viste interesse for kommunernes brug af institutioner med tilknytning til Tvind.

Et par dage senere havde ordlyden på hjemmesiden imidlertid ændret sig til, at hjemmesiden indeholdt ‘informationer om en række uafhængige opholdssteder, botilbud og skoler, som har et interessefællesskab og samarbejde omkring kulturelle begivenheder, erfaringsudveksling og pædagogik.’


Tvindportalen, som den så ud 24.4.2017, efter at kommunen.dk var begyndt at undersøge kommunernes brug af Tvinds opholdssteder. Senere forsvandt sitet, og adressen Tvindportalen.dk omdirigerer nu til Tvind.dk.

En uge senere var hjemmesiden nedlagt og pegede i stedet ind på hjemmesiden for Tvinds Internationale skolecenter, der ligger på Skorkærvej 8 i Ulfborg.

Sitet er siden nedlagt for at undgå misforståelser, skriver Anders Svensson i en mail til kommunen.dk, da han har ønsket at svare på kommunen.dks spørgsmål ad denne vej. Til dagligt er han leder af skolecentret Bustrup, som består af tre opholdssteder og en dagskole. Han skriver, at hvert af opholdsstederne er selvstændige og økonomisk uafhængige opholdssteder, som er organiseret som fonde. Han forklarer:

“Tvindportalen blev skrevet af interessefællesskabet Tvind. Interessefællesskabet Tvind er et kulturelt og pædagogisk netværk. Interessefællesskabet Tvind er ikke en forening eller organisation, men et uforpligtende samarbejde omkring pædagogisk udvikling, uddannelse og kulturelle interesser. Tvindportalen blev lukket for at undgå misforståelser.”

De fem kommuner med flest anbragte på Tvind

Slagelse Kommune betalte i 2016 21.918.087 kr. for at 89 børn og unge var i berøring med Tvinds socialpædagogiske tilbud. Dermed er Slagelse den kommune, som har flest børn hos Tvind. 

Slagelse: 89 børn og unge

Aarhus: 34 børn og unge

Frederikshavn: 27 børn og unge

Skiv: 26 børn og unge

Aabenraa: 23 børn og unge

De fem kommuner, som bruger flest penge på Tvind

Slagelse: 21.918.087,- kroner

Aarhus: 20.224.837,- kroner

Vordingborg: 14.773.105,- kroner

Høje Taastrup: 12.090.269,- kroner

Odense: 9.817.123,- kroner

Kan man placere andre steder?

Selvom oplysningerne har ligget offentligt tilgængeligt, er det langt fra alle, kommunen.dk har talt med, der har været bevidst om, at der er tale om en sammenhæng mellem Tvind og de socialpædagogiske tilbud.

Tidligere socialminister og nuværende borgmester i Helsingør Benedikte Kiær (K) er ligesom Peter Skaarup overrasket over kommunen.dk’s oplysninger, som viser, at forvaltningen i Helsingør har valgt at anbringe børn og unge på Tvinds opholdssteder. Hun vil nu have undersøgt, om kommunen kan placere dem andre steder end på Tvind:

- Jeg forstår faktisk ikke, at man på et område med sårbare børn og unge har tillid til en organisation, hvis ledelse er internationalt efterlyst for skattesvig og underslæb. Det harmonerer altså ikke i mit hoved, og jeg vil have undersøgt, om vi ikke har andre muligheder i min egen kommune – også selv om det Sociale Tilsyn har godkendt alle de pågældende opholdssteder, siger hun.

Helsingør sendte i 2016 cirka 2 millioner kroner til Tvind.

I Fredensborg vil formand for børne- og skoleudvalget Hanne Berg (SF) også gerne have, at kommunen fremover går uden om Tvind.

- Jeg synes, det er horribelt og moralsk problematisk. Vores skattepenge bliver brugt til at betale en organisation, som tidligere har snydt og bedraget, og som stadig har verserende skatte- og svindelsager i USA og Brasilien, siger hun.

Så stor er Tvind:

I 2016 var 1.858 børn anbragt på socialpædagogiske opholdssteder i Danmark. Ud af dem var 235 børn anbragt på Tvinds opholdssteder. Det svarer til 17,5 procent af alle anbragte på opholdssteder.

Der er 457 socialpædagogiske opholdssteder i Danmark. 35 af dem hører under Tvind. Det svarer til 7,7 procent.

Kommunernes samlede udgifter til anbringelser på opholdssteder beløber sig til 2,3 milliarder kroner. Af dem modtager Tvinds opholdssteder 114 millioner kroner. Det svarer til 4,9 procent af de kommunale udgifter til anbringelser af børn på socialpædagogiske opholdssteder.

Stabilitet og faste priser

Men på trods af modstand i både Folketinget og blandt kommunalpolitikere er Tvind blevet landets største aktør på markedet for socialpædagogiske opholdssteder. Så hvad er det, Tvind kan, siden kommunerne sender både flere penge og flere unge i deres retning?

I Vordingborg Kommune understreger børne- og familiechef Annika Hermansen, at der er tale om en tilfældighed, når 30 procent af kommunens anbragte bor på Tvinds opholdssteder. Men kommunen har især gode erfaringer med opholdsstedet Bollerskov ved Horsens:

- Når kommunen vælger opholdssteder, følger vi den gældende lovgivning, som siger, at kommunerne skal gøre brug af tilbud, der er godkendt af et af landets fem Socialtilsyn, og som er opført på Tilbudsportalen. Derefter kigger vi på, på om det konkrete tilbud også er det rigtige for den unge, siger hun.

Når kommunen særligt gør brug af enkelte tilbud, skyldes det ifølge Annika Hermansen blandt andet, at kommunen oplever en stabilitet i de priser, de får oplyst fra opholdsstedet, og at opholdsstedet er vedholdende i sin opgave.

Med andre ord: De giver ikke op over for det enkelte barn, og de lægger ikke pludselig udgifter oveni, sådan som Vordingborg Kommune oplever, at enkelte andre, både private og offentlige, tilbud kan gøre:

- Vi har nogle erfaringer med både opholdssteder og kommunale og regionale døgntilbud, der efter et års anbringelse kræver flere penge for opgaven. Og efter at barnets reform blev indført, kan vi ikke bare flytte den unge, hvis vi er utilfredse med prisen. Det må nemlig ikke kun være økonomiske forhold, der ligger til grund for en flytning, siger Annika Hermansen og uddyber:

- Hos Bollerskov og andre opholdssteder oplever vi, at priserne er stabile, selv om opgaven med den unge i perioder kan blive større, end den var i begyndelsen af anbringelsen. Hvis den unge for eksempel stikker af og skal hentes om natten, kan der komme en efterregning. Det er altid matchet mellem den konkrete unge og tilbuddet, der er udslagsgivende for valget af et konkret tilbud.

I 2015 var 22 ud af de 83 børn og unge, Aarhus Kommune havde anbragt på opholdssteder, anbragt hos Tvind. Her fortæller direktør for sociale forhold Erik Kastrup-Hansen, at kommunens sagsbehandlere vælger de bedst egnede tilbud til det konkrete barn.

- Også ud fra, hvad vi tror mest på, og hvad prisen er, siger han.

Denne artikel er blevet til i samarbejde med DR.

Sådan gjorde vi

For at få overblik over de kommunale udgifter til Tvinds opholdssteder har kommunen.dk og DR søgt aktindsigt hos alle landets kommuner om, hvor mange børn kommunerne over en femårig periode har haft anbragt på de forskellige institutioner, samt hvor mange penge kommunerne har betalt til de enkelte ydelser.

Det drejer sig om en række bo- og opholdssteder samt STU-uddannelser, efterskoler, højskoler og specialskoler.

Kommunerne har selv indtastet data i et forproduceret skema, og de er disse data, kommunen.dk har taget udgangspunkt i.

De opholdssteder, kommunen.dk og DR har undersøgt, fremgik til april 2017 af hjemmesiden Tvindportalen.dk.

Alle kommuner har svaret på DRs og kommunen.dk’s anmodning om aktindsigt. Rettelse:

Det har tidligere fremgået af denne artikel, at der i 2016 var 1.932 anbragte børn på almindelige socialpædagogiske opholdssteder, og at der derfor var tale om at 12,2 procent, af alle anbragte på almindelige socialpædagogiske opholdssteder. Dette er imidlertid ikke rigtigt.

Antallet af anbragte børn på almindelige socialpædagogiske opholdssteder var i 2016 1.858. Ud af dem var 235 børn anbragt på Tvinds opholdssteder. Det svarer til 17,5 procent af alle anbragte på opholdssteder.

Børn & unge

Indkøb

Social & sundhed

Tilmeld dig nyhedsbrevet