Tvind i Ulfborg, hvor den berømte Tvind-mølle står, er nu en koncernlignende konstruktion. Flere kan være på vej.
Tvind i Ulfborg, hvor den berømte Tvind-mølle står, er nu en koncernlignende konstruktion. Flere kan være på vej.
Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix

Tvind er kommet i koncernmodvind

Socialtilsyn Midt tager nu affære, efter at kommunen.dk har afsløret det fintmaskede net af Lærergruppemedlemmer, som styrer de Tvind-relaterede bo- og opholdssteder.

netværk

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

- Det er ligesom at bo på et enormt stort opholdssted, som har en masse forskellige afdelinger. Når man bor på Tvind, så ser man kun andre unge fra Tvind. Vi tager på skiferie sammen, besøger hinandens opholdssteder og er til idrætsstævner sammen. Men vi går jo ikke i skole med børn, som ikke er fra Tvind, og vi går heller ikke til sport uden for Tvind. Kun med hinanden.

Ordene faldt som nogle af de første, da kommunen.dk i 2017 besøgte en ung kvinde, som tidligere havde været anbragt på et opholdssted med tilknytning til Tvinds Lærergruppe. Og siden lader intet til at have ændret sig:

De 36 bo- og opholdssteder lejer sig fortsat ind hos den lærergruppekontrollerede fond Fælleseje. De unge tager på skiferie sammen på Lærergruppens hotel i Norge. Og på alle institutioner er medlemmer af Tvinds Lærergruppe repræsenteret i bestyrelser og ledelse.

Og dog.

For efter at kommunen.dk har afsløret, hvordan medlemmer af medlemmer af Lærergruppen sidder på bestyrelsesflertallet i langt hovedparten af de 36 institutioner, er Socialtilsyn Midt gået ind i sagen og har indhentet oplysninger på bo- og opholdsstederne. På den baggrund har Socialtilsyn Midt som de første i landet konstateret, at mindst seks Tvind-opholdssteder kan karakteriseres som en del af koncernlignende konstruktioner. Det fremgår af et notat fra socialtilsynet, som kommunen.dk har fået indsigt i.  

Og mere kan være på vej, oplyser andre socialtilsyn til kommunen.dk. Men ét socialtilsyn stritter imod.

   I det fald, at Lærergruppen var en juridisk konstruktion – en forening eller en organisation eller lignende – så ville man kunne tale om koncernlignede. Men som det er i dag, er Lærergruppen jo bare en gruppe mennesker, som ingen udover Lærergruppen selv ved, hvem er.

Lærergruppen er udefinerlig
Hidtil har myndighederne ellers accepteret opholdsstedernes forklaring om, at der er tale om helt uafhængige institutioner. Men Socialtilsyn Midt har nu som de første i landet konstateret, at de tre Tvind-relaterede opholdssteder på Skiveegnen, Opholdsstedet Jupiter, Bustrup og Udsigten, indgår i en koncernlignende konstruktion, og det samme gælder tre opholdssteder på selve Tvind i Ulfborg.

Men én stor koncernlignende konstruktion kan socialtilsynet ikke konstatere, at der er. For Tvinds Lærergruppe er ikke en organisation i juridisk forstand, og det giver udfordringer. Samtidig kan man ikke konstatere en omfattende nok samhandel opholdsstederne imellem.

- Vi har undersøgt, om man kan konstatere, at Fonden Fælleseje er øverst i en koncernlignende konstruktion med alle opholdsstederne. Og det kan man ikke konstatere. Det er der ikke nok personsammenfald til. Tvinds Lærergruppe er jo ikke en juridisk konstruktion, og da den ikke er det, kan den ikke indgå i opregningen af en koncernlignende konstruktion, siger tilsynschef i Socialtilsyn Midt, Ulla B. Andersen og tilføjer:

- I det fald, at Lærergruppen var en juridisk konstruktion – en forening eller en organisation eller lignende – så ville man måske kunne tale om koncernlignede, såfremt der også var betydelig samhandel. Men som det er i dag, er Lærergruppen jo bare en gruppe mennesker, som ingen udover Lærergruppen selv ved, hvem er.

Det betyder en koncernlignende konstruktion

For at kunne karakterisere institutioner som koncernlignende konstruktioner kræver det, at følgende to ting er opfyldt:

1. En enkeltperson ejer eller på anden måde har økonomisk og driftsmæssig bestemmende indflydelse over flere tilbud, eller hvis der er sammenfald i bestyrelses-, leder- eller ejerkreds, herunder sammenfald ved nærtstående familiemedlemmer.

2. Der sker en ikke ubetydelig samhandel herunder køb, salg, leje og udleje af varer, ydelser, aktiver, fast ejendom m.v., og der derfor er behov for at kunne følge udvekslingen af ydelser og betaling herfor for at sikre, at betalinger sker på markedsvilkår.

Glæde hos Tvind
De seks institutioner skal nu fremover i højere grad end hidtil oplyse om samhandel med hinanden, så socialtilsynene kan tjekke, om ydelser videresælges mellem institutionerne til en kunstig høj pris. Krav, som er opsat for at undgå, at kommunernes penge kanaliseres over til andre formål end støtte til udsatte børn og voksne i Danmark.

I efteråret brugte de 36 institutioner under Tvind mange kræfter på at fastslå, at de var små selvstændige enheder, som ikke havde noget med hinanden at gøre.

- Hvert af opholdsstederne er selvstændige og økonomisk uafhængige opholdssteder, som er organiseret som fonde, skrev mangeårigt medlem af Lærergruppen og leder på opholdsstederne i Bustrup Anders Svensson for eksempel til kommunen.dk i oktober.

Men i dag har piben fået en anden lyd. Han henviser, da kommunen.dk henvender sig, til et skoleblad, som opholdsstederne på Bustrup udgiver, hvori man kan læse, at opholdsstederne længe har villet slå sig sammen, men at det bare ikke har kunnet lade sig gøre.

Op til de andre tilsyn
I den undersøgelse, som notatet fra Socialtilsyn Midt beror på, er alle 36 bo- og opholdssteder med tilknytning til Tvind blevet bedt om at svare på en række spørgsmål. Retur har socialtilsynet modtaget 25 besvarelser. For Socialtilsyn Syd har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen og har meddelt de syv opholdssteder, som hører under Socialtilsyn Syd, at besvarelsen er frivillig.

Nu er det op til de andre tilsyn at finde ud af, om man også her mener, at der er tale om koncernlignende konstruktioner.

- Vi har videresendt de besvarelser, vi har fået ind, til de andre tilsyn. For vi har ikke myndighedskompetence i forhold til de tilbud, som ligger under de andre socialtilsyn. Så derfor giver vi informationen videre. Hvis vi havde kunnet konstatere, at Fonden Fællesejet var en del af den koncernlignende konstruktion, så ville vi godt kunne have truffet afgørelse i forhold til de institutioner, som ligger hos de andre tilsyn, men det kunne vi ikke. Og derfor bliver det lokale afgørelser, siger Ulla B. Andersen.

Hos Socialtilsyn Hovedstaden har man tre institutioner med tilknytning til Tvind. Her er man nu i gang med at undersøge, om der er tale om en koncernlignende konstruktion. En lignende melding er tidligere kommet fra Socialtilsyn Øst.

Børn & unge

Social & sundhed

Tilmeld dig nyhedsbrevet