Det er ikke nok, at ledelsen af Tvind er eftersøgt gennem Interpol. Der skal mere til, før danske kommuner lovligt kan stoppe med at bruge Tvinds opholdssteder.
Det er ikke nok, at ledelsen af Tvind er eftersøgt gennem Interpol. Der skal mere til, før danske kommuner lovligt kan stoppe med at bruge Tvinds opholdssteder.
Tvindalert.com

Forsker: Ulovligt at udelukke Tvind

Flere kommuner vil stoppe med at bruge de institutioner, som har tilknytning til Tvind. Men det er grundlovsstridigt, vurderer forsker.

sortlistning

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

Halsnæs har haft sagen igennem udvalget. I Aalborg er den sendt fra byrådet til udvalgene med stor opbakning fra partierne. Det samme gælder i Odense, hvor alle partier stemte for. Alle stederne er budskabet det samme: Vi vil ikke længere bruge Tvinds bo- og opholdssteder.

Som den ansvarlige rådmand i Odense, Susanne Crawley Larsen (R), udtrykte det under byrådsarbejdet:

- Hver gang vi som kommune bruger et Tvind-relateret opholdssted, er vi med til at støtte en organisation, hvis tidligere ledelse fortsat ikke vil lade sig retsforfølge i Danmark. Alene af den grund synes jeg, vi skal holde op med at bruge de opholdssteder, som har tilknytning til Tvind.

Mens nogle kommuner netop nu arbejder på det, har både Lejre og Aarhus allerede truffet en beslutning, og al fremtidig visitation til Tvinds opholdssteder er stoppet.

I alt planlægger mindst 20 kommuner at stoppe med at bruge de bo- og opholdssteder, skoler mv. som har tilknytning til Tvind. Det viser en rundspørge, som kommunen.dk står bag, hvor udvalgsformændene fra de ansvarlige udvalg er blevet spurgt, om de overvejer at ændre praksis i forhold til brugen af Tvind-institutioner. 44 har svaret på kommunen.dks rundspørge.

   Hvis kommunen reelt gerne vil undlade at bruge Tvind, kan byrådet og forvaltningen jo strikke en forklaring sammen om kvaliteten eller at sammenhængen mellem kvalitet og pris ikke hænger sammen

TV er ikke en saglig grund
Men så ligetil er det ikke. Det viser byrådsarbejdet i Roskilde. Her har udvalget ganske vist truffet afgørelse om at stoppe med at sende børn og unge til Tvind-institutionerne. I hvert fald indtil Socialtilsynets undersøgelser af bo- og opholdsstederne er afsluttede. Men beslutningen i Roskilde blev ikke truffet uden en smule modstand. Susanne Lysholm, der sidder i byrådet for Enhedslisten, mener nemlig i modsætning til forvaltningen og flertallet i udvalget, at det er ulovligt at stoppe samarbejdet. Hun bakkes op af sit partis jurister.

Og hun bakkes også op af både LOS, brancheforeningen for private sociale tilbud, samt den advokat, som LOS har fået til at undersøge sagen. Han hedder Niels Vase og er partner i HjulmandKaptain. Derudover er han også den advokat, som repræsenterer Tvind-institutionen Bustrup.

Ifølge Niels Vase må byrådene slet ikke sådan på forhånd forbyde forvaltningen at bruge specifikke tilbud, hvis ikke de har en saglig grund til det:

- Kommuner må træffe de beslutninger, de vil, men det skal være inden for saglig forvaltning. Og det er ikke en saglig grund, at man har set noget i tv. Derfor bliver det problematisk, hvis man på forhånd vælger nogen fra, uanset at de er godkendte. Det er alle institutionerne, som den her sag drejer sig om, og det vil sige, at de alle kan levere, siger Niels Vase.

At en del af Tvind er efterlyst gennem Interpol er heller ikke en saglig grund til at fravælge institutionerne, mener Niels Vase. For det kræver, at man kan bevise, at der er tale om en organisation i juridisk forstand:

- Så hvis man kan sandsynliggøre, at der er en sammenhæng, kan man godt undlade at bruge stederne. Men man har outsourcet vurderingen til tilsynene, og hvis socialtilsynet vurderer, at det ikke påvirker opholdsstedet, så må kommunerne stole på det.

   Det er nyt for mig, at vi ikke må stoppe med at bruge dem. Det handler ikke om at blackliste institutionerne, men på baggrund af det analysearbejde, kommunen.dk har lavet, er der navngivet 37 institutioner, som jeg ikke mener, vi skal støtte.

Etik er ikke grund nok
Når kommunerne skal vælge leverandører, må de i princippet vælge, som de vil. Men så alligevel ikke. For der er to ting, som kan vægte: pris og kvalitet, siger kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

- Man må også gerne kigge på, hvad det koster, men man må ikke bare sige, at man skal have det billigste, men man behøver ikke tage det bedste, hvis det er meget dyrt, forklarer Roger Buch.

Man må altså hverken lade etik eller modvilje mod en bestemt pædagogik råde over, hvilke opholdssteder man vælger.

- Men hvis man mener, opholdssteder gør det dårligt, må man gerne fravælge et opholdssted. Hvis man fx har dårlige erfaringer, må man gerne fremover vælge det fra, men det skal være baseret på et sagligt grundlag. Og det, at der er tale om en skole, som har tilknytning til Tvind, er altså ikke et sagligt grundlag, siger Roger Buch.

Det er altså ikke lovligt bare at boykotte Tvind-institutionerne, mener forskeren. For det har staten jo prøvet før.

I 1996 havde daværende undervisningsminister, Ole Vig Jensen (R), held med at få gennemført den såkaldte Tvind-lov. Men i 1999 underkendte Højesteret dele af den, netop fordi man ikke på forhånd må udelukke navngivne institutioner, kun fordi de har tilknytning til Tvind.

- Og den blev netop underkendt, fordi den var grundlovsstridig. Her er der grundlæggende tale om, at byrådene enten gennemfører eller overvejer at gennemføre samme beslutning, siger Roger Buch.

'Det er nyt for mig'
I Halsnæs var det ikke et enigt udvalg, som besluttede at stoppe al visitation til Tvind i fremtiden. Men besluttet blev det. Og på begge sider af bordet ønskede man at stoppe visitationen. Uenigheden bestod i, hvordan man ville gøre det.

Når sagen 28. november rammer byrådet, forventer udvalgsformand Michael Thomsen (V) derfor, at det modforslag, der var oppe at vende, kommer til at blive stemt igennem. I byrådet har hans politiske modstandere nemlig magten, og modstanderne foreslog til mødet, at man i stedet for bare at stoppe lige sender forslaget en ekstra gang forbi administrationen til yderligere belysning, herunder et udsagn fra Socialtilsynet om, hvad de agte at foretage sig i sagen.

I mellemtiden lukker kommunen ned for al visitation til Tvind.

Derfor var det også en overrasket Michael Thomsen, kommunen.dk fik fat i. Han har nemlig vendt sagen med forvaltningen allerede, og herfra var meldingen, at kommuner selv må bestemme, hvilke tilbud fra Tilbudsportalen de gør brug af. Dermed er det også muligt at udelukke Tvinds bo- og opholdssteder, skoler mv.

- Det er nyt for mig, at vi ikke må stoppe med at bruge dem. Det handler ikke om at blackliste institutionerne, men på baggrund af det analysearbejde, kommunen.dk har lavet, er der navngivet 37 institutioner, som jeg ikke mener, vi skal støtte. Det skal selvfølgelig foregå lovligt, men jeg er oplyst om, at vi frit kan vælge imellem de godkendte steder, siger Michael Thomsen.

Men det viser sig altså nu ikke at være så let.

   Kommuner må træffe de beslutninger, de vil, men det skal være inden for saglig forvaltning. Og det er ikke en saglig grund, at man har set noget i tv.

Plejefamilier og kortere anbringelser
Der er dog måder, kommunerne kan komme uden om at bruge Tvind-institutionerne. Det blandt andet ved i højere grad at bruge plejefamilier. Det har man - ikke med Tvind i tankerne, men af andre årsager - valgt at gøre i Herning.

Ligeledes har Aabenraa, som i mange år brugte Tvinds institution Søgårdhus som akutinstitution, truffet beslutning om at overgå til at bruge plejefamilier i stedet for institutioner.

I forbindelse med omlægningen fra institutioner til plejefamilier undersøgte Aabenraa sin anbringelsespraksis.

‘Denne kritiske gennemgang resulterede i, at vi ikke længere brugte Tvinds opholdssteder til nye anbringelser, fordi vores analyse viste, at vi historisk havde meget lange forløb på disse opholdssteder,’ lyder det i en mail til kommunen.dk fra Aabenraa Kommune.

Også Roger Buch har et bud på, hvordan kommunerne kan undlade at bruge Tvind i fremtiden. Men det kræver lidt hvide løgne:

- Hvis kommunen reelt gerne vil undlade at bruge Tvind, kan byrådet og forvaltningen jo strikke en forklaring sammen om kvaliteten eller at sammenhængen mellem kvalitet og pris ikke hænger sammen, siger han.

Børn & unge

Indkøb

Social & sundhed

Tilmeld dig nyhedsbrevet