Direktør for omsorgsområdet i Randers Kommune, Erik Mouritsen, vil have friske øjne på tilsynet med plejehjem.
Direktør for omsorgsområdet i Randers Kommune, Erik Mouritsen, vil have friske øjne på tilsynet med plejehjem.
Foto: Randers Kommune

Randers stopper samarbejde med firma om plejehjemstilsyn

Ved et tilsyn fandt HM Care ingen fejl hos Huset Nyvang. En måned senere fandt statens tilsyn så graverende fejl, at kommunen fik et påbud med 17 krav.

ældresvigt

Af Bruno Ingemann | [email protected]

Det blev for meget, eller snarere for lidt, for politikere i Randers Kommune, da det private firma HM Care konkluderede, at der ikke var noget at komme efter ved et tilsynsbesøg på plejecentret Huset Nyvang i efteråret 2020.

For et andet kontrolbesøg få uger efter nåede frem til en helt anden og langt mere alvorlig konklusion.

Derfor fyrer kommunen nu HM Care efter nogle års samarbejde. Kontrakten er udløbet og den fornyes ikke. I stedet er forvaltningen i Randers i dialog med to andre firmaer om at overtage opgaven med at stå for det kommunale tilsyn fremover.

 Et tilsyn er et øjebliksbillede, og der er ikke fagligt belæg for at sige, at det, vi har lavet, er ude af trit med virkeligheden.

Hjortshøj og Møller Care, eller bare HM Care, har udført tilsyn med de 23 plejecentre i Randers Kommune de seneste tre år, og den 3. september sidste år dukkede to af firmaets medarbejdere op på Huset Nyvang. Den ene var Mette Hjortshøj, og hun fortæller, at hun var på stedet fra klokken 8.15 til klokken 15. Efterfølgende skrev hun en rapport og konkluderede under overskriften Samlet vurdering efter tilsynsbesøg: "Ingen bemærkninger".

Påbud

8. oktober dukkede statens tilsyn op i skikkelse af tre medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og deres konklusion om Huset Nyvang blev sammenfattet således i rapporten: "Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet" og blev fulgt op af et påbud til kommunen om at opfylde 17 detaljerede krav.

Den store forskel på tilsynene foretaget med få ugers mellemrum har vakt lokalpolitisk opsigt. Blandt andet siger formanden for Venstres byrådsgruppe, Christians Brøns, at han tvivler på, at HM Care er de rette til at føre tilsyn med kommunens plejehjem:

- Forskellen mellem HM Cares tilsyn og tilsynet fra staten er simpelthen for stor, så det er en god idé at få friske øjne på opgaven.

Andre øjne

Direktør for Sundhed, kultur og omsorg i Randers Kommune, Erik Mouritsen, vil ligeledes have friske øjne på tilsynet. Han oplyser, at kommunen derfor er i dialog med to andre firmaer om at overtage opgaven. Han understreger dog, at han bestemt ikke er utilfreds med HM Care.

I HM Care er Mette Hjortshøj fuld af forståelse for, at Randers Kommune kigger sig om efter andre til at stå for det kommunale tilsyn med plejehjemmene:

- Det kan jeg rigtig godt forstå, det vil være godt med andre øjne, siger hun.

Hun fastholder samtidig, at tilsynet, som hun selv var med til at udføre den 3. september sidste år, var iorden:

- Et tilsyn er et øjebliksbillede, og der er ikke fagligt belæg for at sige, at det, vi har lavet, er ude af trit med virkeligheden.

Hun forklarer, at hun sammen med sin kollega var på stedet en hel dag, foretog observationer, talte med tre pårørende og holdt et dialogmøde med personalet.

De fejl og mangler, som Styrelsen for Patientsikkerhed fandt få uger senere, har hun ikke oplevet.

Problemer

Huset Nyvang er et plejecenter for beboere med demenssygdomme, som blev åbnet for godt to år siden. Og lige siden har der været problemer med kvaliteten på stedet. Det blev udstillet for alverden, da TV2 i sommeren 2020 sendte optagelser med skjult kamera, som afslørede, at en af beboerne blev udsat for omsorgssvigt.

For nylig har byrådet i Randers vedtaget en handlingsplan, der skal rette op på forholdene. Blandt andet skal der ansættes 12 ekstra medarbejdere og endnu en lederassistent til plejehjemslederen, som derefter vil være to lederassistenter.

Desuden flytter kommunen Huset Nyvang væk fra områdeleder Erling Lemmings ansvar.

 

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet