Billede

KL er træt af regler og indblanding

Statens puljebegejstring har grebet om sig, og et vildnis af regler besværliggør hver dag arbejdet i kommunerne, siger KL's formand.

kommunalpolitisk topmøde

Af Anni Kristensen | [email protected]

Alt for mange vil gerne blande sig i kommunernes arbejde, især inden for erhverv, uddannelse og sundhed. Men det er bedst, at den, der har ansvaret for at køre bilen, også er den, der har hænderne på rattet.

Det sagde Martin Damm i sin formandstale på KL's Kommunalpolitiske Topmøde i Aalborg torsdag.

- Nu forventer I måske et længere et afsnit om bureaukratisering og puljetyranni. Det plejer jeg jo at gøre fra denne talerstol. Men helt ærligt: Statens puljebegejstring har grebet så meget om sig, at Mandag Morgen måtte udvide med hele 12 sider, da de skulle skrive om de statslige puljer til kommunerne. Så det taler for sig selv, sagde han.

I stedet satte han fokus på det, han kaldte "en besværlig fætter til puljerne", nemlig "det vildnis af regler, der hver dag besværliggør vores arbejde med at skabe god velfærd for vores borgere".

Ifølge Martin Damm har regeringen kun gennemført 23 af de 54 tiltag til regelforenklinger og styringstiltag, som blev aftalt i økonomiaftalen sidste år, og som skulle frigøre i alt 525 mio. kr. i kommunernes økonomi i 2018. Kun et af de fire vigtigste forslag er gennemført.

- Vi må bare konstatere, at det halter gevaldigt for staten med at nå i mål, sagde han. 

- Vi er helt med på, at vi skal fastholde et bredt effektiviseringsfokus for at skabe råderum til de lokale prioriteringer. Men når vi ikke får regelændringer og frihedsgrader, og når Folketinget gang på gang pådutter os nyt, unødvendigt bureaukrati - ja, så er vi nødt til at have penge i stedet for. Mit budskab til regeringen er derfor helt klart: Jo mindre I kan levere ift. regel- forenklinger, jo flere penge skal der til for at dække de stigende udgifter, sagde han.

Ghettobekæmpelse uden formynderi
Ønsket om mindre indblanding gælder også regeringens nye kamp mod ghettodannelse og parallelsamfund. Regeringen har stillet den rette diagnose, men medicinen er ikke rigtig alle steder, mener Martin Damm.

- Det er fint, at vi på nogle områder får en større værktøjskasse til at løse problemerne. Men det skal være med respekt for, at det er kommunalpolitikerne, som kender den lokale kontekst.  Staten skal ikke blande sig på institutionsniveau i kommunerne, sagde han.

Han frabad sig også at få "tre vise mænd" til at sætte dagsordenen for kommunalbestyrelserne, og at kommunens medarbejdere, som arbejder for at løse problemerne, risikerer skærpet strafansvar.

Løkke: Vi er klar til at gå langt

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som var mødt frem for at overbringe regeringens hilsen til kommunerne, brugte en stor del af sin tale på netop ghettoudspillet. Han understregede, at udspillet indeholder en række krav til kommunerne, som de skal leve op til.

- I dag vil jeg gerne sige det meget klart. Regeringen forventer, at der sker noget. At mulighederne vi stiller til rådighed, bliver brugt. Ellers tager staten over. For vi kan ikke bare se på, at tingene går i stå, sagde han.

- Jeg hørte godt, hvad formanden sagde om ”tre vise mænd.” Og om at staten blander sig på institutionsniveau i kommunerne. Men jeg vil gentage: Regeringen er klar til at gå langt. Vi er parate til at indføre særlige regler for særlige områder. For det er nødvendigt. Og vi vil følge resultaterne tæt. Vi udnævner tre særlige repræsentanter, og de må gerne være ”vise.” For de skal på regeringens vegne følge strategien til dørs, sagde statsministeren.

Skifte i sundhedspolitik

Et andet vigtigt budskab fra kommunernes formand til regeringen var, at der skal ske et markant skift i sundhedspolitikken, efterhånden som antallet af borgere over 80 år stiger og stiger. Martin Damm argumenterede for, at der skal oprustes på forebyggelse, genoptræning og pleje, hvor kommunerne og de praktiserende læger er omdrejningspunktet, mens en mindre del af behandlingen skal foregå på sygehusene.

- Der skal ske et markant skifte i sundhedspolitikken. Væksten på sundhedsområdet skal fremover ske i kommunerne og i almen praksis. Det er i det nære sundhedsvæsen, indsatsen skal lægges. Og økonomien skal følge med, sagde Martin Damm.

Også til borgere med handicap eller psykiske udfordringer oplever kommunerne et stigende pres på økonomien, som kommunerne gerne vil have dækket af regeringen. 

Endelig bebudede han, at regeringen vil blive mødt med et ønske om at slække på anlægsrammen, når der skal forhandles økonomi.

- Vi kan ikke blive ved med at udskyde de helt nødvendige anlægsprojekter, som efterhånden står og venter over det meste af landet, sagde han.

 

 

Organisation & ledelse

Økonomi

Tilmeld dig nyhedsbrevet