Politik fra rødderne
Politiet svarer nu igen på den kritik, fagfolk, forskere og tidligere bandemedlemmer i kommunen.dk har rejst af politiets arbejde med exit-programmer.
Foto: Johan Nilsson / Ritzau Scanpix

Politiet: Exit-program er ikke et stikkerprogram

I fire artikler på kommunen.dk kan man læse, hvordan politiets arbejde står i vejen for exit-programmer. Her kan du læse politiets svar.

 kritik

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

Lige nu er der fri adgang til kommunen.dks artikler, blogs og kronikker i forbindelse med sommerferien.
God fornøjelse, vi håber, du sætter pris på det :)

Kommunen.dk beskrev torsdag, hvordan politiet ifølge en lang række fagpersoner og forskere samt tidligere rockere og bandemedlemmer står i vejen for, at de såkaldte exit-programmer, der skal hjælpe rockere og bandemedlemmer med at forlade kriminalitet, lykkes.

Politiet svarede desværre først på kritikpunkterne sent torsdag efter publicering af artiklerne. Derfor bringer vi politiets svar på kritikken her, som den er formuleret af Det nationale Exit-kontaktpunkt.

To fagfolk kritiserede politiet for at mangle uddannelse til at håndtere tidligere bandemedlemmer.

Hertil svarer Det nationale Exit-kontaktpunkt i en mail til kommunen.dk:

'Politipersonale, som arbejder med exitindsatsen, deltager løbende i temadage, hvor de indføres i forståelse og håndtering af målgruppen for exit. Arbejdet med exit under rammemodellen består af et tværsektorielt myndighedssamarbejde mellem Kriminalforsorgen, alle landets kommuner og politiet, det er derfor ikke alene politiet, som arbejder med exitkandidaterne.’

En tidligere rocker, som kommunen.dk har været i kontakt med, fortæller, at politiet forsøgte at presse oplysninger ud af ham, og at han kun ville få beskyttelse i det fængsel, han var indsat i, hvis han gik i exit, og hvis han gav oplysninger til politiet om sin tidligere klub. Dertil oplyser Det nationale Exit-kontaktpunkt, at personer, som indgår i et exitforløb ikke, samtidig kan være meddelere for politiet.

‘Personer, der indgår i et exitforløb, kan ikke samtidig virke som meddelere for politiet, hvorfor exitkandidater ikke er nægtet exitforløb som følge af, at de ikke ville give oplysninger om kriminalitet i deres tidligere kriminelle miljø,’ skriver Det nationale Exit-kontaktpunkt i en mail til kommunen.dk.

En myndighedsopgave
I artiklerne rejses der også kritik af, at politiet undlader at samarbejde med organisationer, som har kontakt til tidligere bandemedlemmer, hvilket ifølge organisationerne knægter tilliden fra bandemedlemmet til både organisation og politi.

Hertil svarer Det nationale Exit-kontaktpunkt, at exit under rammemodellen skal forstås som en myndighedsopgave. ‘Heri ligger det implicit at opgaven ikke er placeret hos organisationer,’ svarer Det nationale Exit-kontaktpunkt og tilføjer:

'Af Rammemodellen fra 2011 fremgår det ligeledes, hvilke tiltag den enkelte kommune kan benytte sig af i exitindsatsen. Indholdet i et exitforløb varierer fra person til person, idet der tilrettelægges en individorienteret exitaftale. Det bemærkes hertil, at kommunalfuldmagten giver den enkelte kommune mulighed for selv at tilrettelægge indsats og serviceniveau. Langt de fleste kommuner vælger egne mentorer og behandlingsindsatser, idet de ifalder myndighedsansvaret for opgaven, frem for at udlicitere opgaven til private organisationer/virksomheder.'

Det nationale Exit-kontaktpunkt er et organ bestående af to personer fra Rigspolitiet, to personer fra KL og to personer fra Kriminalforsorgen. Sammen har de til opgave at understøtte de lokale exit-enheder i Danmark, at administrere den pulje af midler, som er tildelt exit-indsatsen, at kvalitetssikre indsatsen, at afholde temadage og at uddanne myndighedspersoner samt at monitorere de igangværende forløb og afsluttede forløb
.

Social & sundhed


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57