Bente Sorgenfrey, Ahmad Durani, Birgitte Vind og Kathrine Olldag peger alle på, at det kræver handling fra kommunerne at få flere ledere med anden etnisk baggrund.
Bente Sorgenfrey, Ahmad Durani, Birgitte Vind og Kathrine Olldag peger alle på, at det kræver handling fra kommunerne at få flere ledere med anden etnisk baggrund.
Foto: Fagbevægelsens Hovedorganisation, Mangfoldighedsledelse og Steen Brogaard, Folketinget

Under én pct. af de kommunale ledere har anden etnisk baggrund

Kun 94 kommunale ledere har i 2020 en ikke-vestlig baggrund, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er katastrofalt og vanvittigt, mener ordførere, der kræver handling.

gemmeleg

Af Maria Steno  | [email protected]

Prøv at lede efter en kommunal direktør med ikke vestlig baggrund. Det findes ikke, og kun meget få kommunale ledere har anden etnisk baggrund på chefniveau.

Tæller man i stedet samtlige 11.615 kommunale medarbejdere med lederansvar dvs. alt fra teamledere til institutionsledere, så finder Danmarks Statistik 94 ledere med ikke-vestlig baggrund og 21 efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Det svarer til lige under en pct. af de kommunale ledere.

Det er ikke godt nok, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

- Jeg tror ikke, at kommunerne har været bevidst om udfordringen, men selvfølgelig skal ledelsen i kommunerne afspejle den mangfoldighed, der er i befolkningen og blandt medarbejderne, siger Bente Sorgenfrey, næstformand i FH.

  Kommunerne er nødt til at sætte fokus på behovet for at ansætte flere ledere med anden etnisk baggrund. Det sker ikke af sig selv. 

I dag har ni pct. af befolkningen og otte pct. af de kommunale medarbejdere ikke-vestlig baggrund.

Kommunalordfører fra De Radikale, Kathrine Olldag, er derfor rystet over, at mindre end en pct. på ledelsesniveau har ikke-vestlig baggrund.

- Det er katastrofalt og fuldstændig vanvittigt, siger hun.

Også Socialdemokratiets ordfører, Birgitte Vind, ser det som et tab for samfundet, at så få med anden etnisk baggrund er en del af kommunernes ledelse. Begge ordførere mener, det kræver handling i kommunerne.

Ingen KL-politik - og ingen kommentarer

KL, som repræsenterer de kommunale arbejdsgivere, har derimod ingen kommentar til fraværet af kommunale ledere med anden etnisk baggrund. Organisationen har ikke taget politisk stilling til området endnu, lyder det fra pressetjenesten i en mail.

KL's svar er meget sigende for problemet, forklarer stifter af Mangfoldighed.com, sociolog, ledelsesrådgiver og tidligere medarbejder i Københavns Kommune Ahmad Durani.

- Kommunerne er langsomme og halter bagefter det private arbejdsmarked, når det gælder diversitet og inklusion på arbejdspladsen. De fleste store private virksomheder arbejder aktivt med at skabe diversitet i deres ledelseshierarki og inkluderer blandt andet flere med anden etnisk baggrund.

  Kommunerne er langsomme og halter bagefter det private arbejdsmarked, når det gælder diversitet og inklusion på arbejdspladsen.

De private virksomheder har ifølge Ahmad Durani en ressourceorienteret tilgang til spørgsmålet. De ser medarbejdere med anden etnisk baggrund som en vigtig talentmasse, de ikke har råd til at miste, og som kan være med til styrke den samlede ledelse ved at skabe et mere mangfoldigt perspektiv.

Samme tendens ser Ahmad Durani i flere af de udkantskommunerne, han har arbejdet sammen med. De har ofte et større fokus på mangfoldighedsledelse, end det Ahmad ser i de store byer og i hovedstadsregionen, som ikke er lige så optaget af at udnytte ledelsestalentet hos medarbejderne med anden etnisk baggrund.

Fem skridt til større diversitet og inklusion i ledelsen

  1. Bevidsthed om manglende diversitet i ledelseshierarkiet
  2. Oplysning om fordelene ved at øge mangfoldigheden for arbejdspladsen og kommunen
  3. Analyse af blind spots i rekruttering, forfremmelse, fastholdelse, videreuddannelse mm.
  4. Fastsættelse af mål for kommunens indsats
  5. Udvikling og igangsætning af konkrete og målbare indsatser fx:
  • Ændring af stillingsopslag, så diversitet er det første og ikke sidste budskab.
  • Revurdering af rekrutteringsprocesser og ansættelsessamtaler.
  • Udvikling af intern uddannelse med fokus på mangfoldighedsledelse.
  • Fokus på interne talenter. Spørg Aisha om hendes lederambitioner, også selvom hun går med tørklæde. Lad ikke kulturelle fordomme styre din ledelse.

Kilde: Ahmad Durani, sociolog, stifter og direktør for Mangfoldighedsledelse.com, en rådgivningsvirksomhed med kunder i den private og offentlige sektor.

Pres indefra og udefra

Kommunalordføreren fra De Radikale, Kathrine Olldag, peger på, at flere og flere med ikke-vestlig baggrund har gode uddannelser, men at der kan være en strukturel bias, hvor færre med anden etnisk baggrund søger til kommunerne, eller de nuværende ledere i kommunerne primært ansætter ledere, der ligner dem selv.

- Det nytter ikke, mener Bente Sorgenfrey, næstformand i FH.

- Kommunerne er nødt til at sætte fokus på behovet for at ansætte flere ledere med anden etnisk baggrund. Det sker ikke af sig selv. Det viser tallene, og det viser erfaringerne fra indsatsen med at få flere kvinder i ledelse. Der skal være fokus, mål og ikke mindst et internt og eksternt pres for at skabe en udvikling.

  Det er katastrofalt og fuldstændig vanvittigt.

Kommunalordfører fra Socialdemokratiet Birgitte Vind vil gerne være med til lægge pres på kommunerne. 

- Kommunerne har en stor opgave i at skabe en mere mangfoldig ledelsesgruppe. Jeg tror, de skal være bedre til at opfordre de mest kompetente medarbejdere med anden etnisk baggrund til at søge en lederstilling eller videreuddanne sig, siger hun. 

Rådgiver i mangfoldighedsledelse Ahmad Durani savner også, at KL, kommunerne og de kommunale lederuddannelser systematisk arbejder med mangfoldighed og inklusion. Ikke kun ud fra et ligebehandlings- eller retfærdighedsprincip, for så ender det tit som varmluft og standardformulering i bunden af stillingsopslagene. 

- Kommunerne skal i stedet se på det talent, den viden og den innovationskraft, de får, når de skaber diversitet og inklusion på ledelsesniveau. Det vil gøre kommunerne bedre i stand til imødekomme borgernes behov og udvikle fremtidens velfærdssamfund. Jeg ved ikke, hvad kommunerne venter på. De skal se at komme i gang, slutter Ahmad sin direkte opfordring.

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet