Niels Ågesen fra Vejle (til højre) har afløst Henrik Kolind fra Roskilde som formand for kommunaldirektørerne.
Niels Ågesen fra Vejle (til højre) har afløst Henrik Kolind fra Roskilde som formand for kommunaldirektørerne.

Komdir’s nye formand: Nej tak til detailstyring

Reformer fra Folketinget bør formuleres som rammer og visioner, som lader kommunerne tilpasse initiativerne til den konkrete virkelighed, siger kommunaldirektørernes nye formand.

visioner

Af Morten Guldberg | [email protected]

Mens landets borgmestre af det kommende folketing ønsker flere penge, en udligningsreform og økonomisk handlefrihed, holder kommunernes administrative formand sig fra politiske krav op til folketingsvalget i næste måned.

Niels Ågesen er netop valgt til ny formand for kommunaldirektørernes forening, Komdir, og han er bevidst om sin rolle som administrator fremfor politiker, når de store linjer trækkes.

Men det afskærer ikke kommunaldirektørernes formand fra at have ønsker til den kommende politiske sammensætning på Christiansborg.

Uden at ville blande sig i det politiske har han store ambitioner for kommunernes rolle som bindeled mellem borgerne og den offentlig administration. Her kan Folketinget hjælpe til ved at sætte rammerne. Og overlade detailstyringen til kommunerne.

- Alle vil efterspørge reformer og politiske udmeldinger på det kommunale område med et nyt folketing, og sådan er det. Set fra en administrativ vinkel er det vigtige, hvordan reformerne udformes. At de formuleres og udmøntes i rammer og visioner, som giver kommunerne mulighed for at udvikle initiativerne tilpasset den konkrete virkelighed, siger Niels Ågesen.

- Det lyder måske lidt slidt, men decentralisering og lokalt råderum er fortsat vigtige begreber at have med i hovedlinjerne for kommunal lovgivning, og det synes jeg faktisk også har præget de seneste reformer, for eksempel på folkeskoleområdet. Den udvikling må gerne fortsætte, siger han.


Fokus på tillidskrise
Som kommunaldirektør gennem mere end to årtier har han haft sit primære fokus på sund økonomi og retssikkerhed for borgerne.

Men han skæver også til  den generelle samfundsudvikling såvel nationalt som internationalt. Den voksende interesse for bæredygtighed på grund af klimaforandringerne og voksende utilfredshed og frustration i vælgermasserne, som har udfordret demokratiet i både Europa og i resten af verden.

- Jeg er meget optaget af, hvordan vi kommer tættere på borgerne og øger brugerinddragelse i de beslutninger, som træffes i kommunerne. Den globale tillidskrise, vi oplever lige nu, må kommunerne være de bedste til at løse på det nære plan. Vi kan finde nye måder at møde borgerne, får dem i tale og inddrage dem i de reformer og initiativer, som skal realiseres. Her har vi fortsat noget enestående at byde på i Danmark, og det skal vi fortsætte med at udvikle, siger han.

Han nævner Folkemødet som et konkret eksempel. Han glæder sig til selv at deltage i år, og   i Vejle har man som et eksperiment introduceret en lokal variant af nationale diskussionsforum, hvor borgere og beslutningstagere mødes i øjenhøjde.

Bæredygtigheden ser han som en anden udfordring, som ikke blot handler om store linjer på nationalt og internationalt plan, men også som en opgave for kommunerne med konkrete initiativer i dialog med borgerne.

- Når en 16-årig svensk skolepige påvirker folkestemningen ikke bare i sit eget, men i mange lande, må man tage klimaudfordringen og kravet om bæredygtighed alvorligt. Og finde måder at diskutere og implementere bæredygtighed på det nære plan. Det er også en del af opgaven med at komme borgerne i møde, siger Niels Ågesen.

Portræt: Dreven administrator med fokus på arbejdsglæde


Niels Ågesen har flere end 20 års erfaring som kommunaldirektør i Vejle, hvor han har tjent under syv borgmestre og stået administrativt i spidsen for en af kommunalreformens største fusioner.


Kommunaldirektørernes forening, Komdir, skiftede formand på foreningens generalforsamling, hvor Niels Ågesen fra Vejle overtog posten fra Henrik Kolind, Roskilde, foreningens formand gennem de sidste fire år.

Med 61-årige Niels Ågesen får kommunaldirektørerne en dreven administrator på posten. De seneste næsten 22 år har han som kommunaldirektør i Vejle samarbejdet med ikke færre end syv borgmestre, og han stod som administrativt øverst ansvarlig, da Vejle fusionerede med fire nabokommuner og  voksede til over 100.000 indbyggere med 8.700 kommunalt ansatte.

Forinden lærte han byen og jobbet at kende under en af Danmarks mest karismatiske borgmestre, Flemming Christensen (SF), som håndplukkede ham til kommunaldirektør-stillingen i Vejle i 1997 fra et job som socialdirektør i nabokommunen Kolding.

Mens Flemming Christensen talte i overskrifter og tegnede kommunens profil, arbejdede Niels Ågesen på de indre linjer. Blandt andet med realisering af SF-borgmesterens mange visioner for kommunens udvikling.

Det mest konkrete udtryk blev forvandlingen af Vejle Havn fra støvet industri til byens state-of-the-art showcase med eksklusive boliger, restauranter og top-arkitektur. Havneprojektet  havnede i politisk uvejr med beskyldninger om omgåelse af lovgivning og skatteunddragelse mod havnebestyrelsen, hvor kommunaldirektøren var observatør, men Niels Ågesen slap ud af miseren uden jobmæssige konsekvenser.

Ombygning og relancering af havnemiljøer har Niels Ågesen haft gode muligheder for at diskutere efter arbejdstid, for privat danner han par med jurist Bente Lykke Sørensen, som tidligere var ansat i Vejle Kommune, men som arealudviklingschef i Aarhus Kommune har stået i spidsen for byudviklingen på den nordlige havnefront i Aarhus.

Øget ledelsesrum
Som øverste chef for næsten 9.000 medarbejdere glæder Niels Ågesen sig over høj - og voksende - tilfredshed i seneste trivselsmåling blandt de ansatte i Vejle Kommune, og med sin nye tjans som kommunaldirektørernes førstemand ser han det som et af sine mål både at øge ledelsesrummet i den kommunale administration og at skabe større tæthed med borgerne.

- Vi har i Komdir de seneste par år arbejdet for at sætte tillid, faglighed og kvalitet på den kommunale dagsorden og på at sikre et ledelsesrum, hvor der er et mandat og rum til at lede. Dét arbejde skal vi bygge videre på i den nye bestyrelse.

- Jeg er personligt optaget af, hvordan vi finder nye måder at mødes med borgerne på, snakker sammen og skaber reelle resultater. Og så er jeg meget optaget af, hvordan vi styrker bæredygtigheden - både i vores ledelse og i vores lokalsamfund. Samtidig ved vi også, at en ny regering – uagtet valgets resultat – vil betyde nye reformer, og så skal vi være klar i kommunerne. Vores fokus i Komdir er altid på at sikre god offentlig ledelse, og dét arbejde glæder jeg mig til at stå i spidsen for, sagde Niels Ågesen efter sin udnævnelse på Komdirs generalforsamling.

Den afgående formand, Henrik Kolind, har i de seneste fire år haft fokus på det forvaltningspolitiske perspektiv og god ledelse samt på at gøre foreningens synspunkter gældende ved at styrke samarbejdet med bl.a. KL og relevante ministerier. Det samarbejde skal styrkes yderligere i de kommende år.

Ved generalforsamlingen blev Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup valgt til næstformand, ligesom der blev valgt to nye ansigter til bestyrelsen. Stine Johansen, kommunaldirektør i Helsingør, og Lone Lyrskov, kommunaldirektør i Silkeborg.

Organisation & ledelse

Tilmeld dig nyhedsbrevet