Over 600.000 ansatte i kommunerne og regionerne vil blive påvirket af den kommende overenskomst.
Over 600.000 ansatte i kommunerne og regionerne vil blive påvirket af den kommende overenskomst.
Foto: Torben Åndahl / Ritzau Foto.

KL vil flytte lønkroner til sosu’er

De ansatte vil have mere i løn, styrke seniorer og oprette fritvalgskonti. Parterne har udvekslet krav.

kravudveksling

Af Johannes Lange Baunsgaard | [email protected]

Sosu-assistenter og lignende faggrupper skal have højere lønninger. Det skal være med til at løse kommunernes udfordringer med at rekkruttere personale inden for ældre- og sundhedsområdet. Sådan lyder et af KL's hovedkrav ved de kommende overenskomstforhandlinger for det kommunale arbejdsmarked. 

På en pressebriefing fremlagde formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, Micael Ziegler, tirsdag eftermiddag KL's krav. De er blandt andet, at lønudviklingen for de offentligt ansatte målrettes på at give mere i løn til personalet ude på landets plejehjem og i hjemmehjælpen. Hvilket vil betyde, at de andre personalegrupper ikke skal forvente stor lønudvikling. Michael Ziegler ville ikke komme ind på, hvor stor lønstigningen i givet fald skal være.

Forhandlingsfællesskabet har samtidig fremlagt de ansattes krav til forhandlingerne. Her er et af punkterne, at der skal sættes penge af til en pulje for de lavtlønnede faggrupper. Dette ville også have en effekt på sosu-assistenternes lønniveau, men det vil ikke være nok, mener KL:   

- Det vil svare til, at man smører et tyndt lag ud over en for stor overflade, og det mener vi ikke vil være lige så effektivt som vores forslag, siger Michael Ziegler.  

Andre krav
Udover en lønstigning til sosu'erne har KL en række andre hovedkrav. Det er blandt andet:

Løngabet til den private sektor skal lukkes. KL mener, at de kommunale lønninger har ligget for højt siden overenskomsten i 2008. Ifølge Danmarks Statistik er de kommunal lønninger steget med 25,4 procent frem til midten af 2017, mens de private lønninger er steget 19,9 procent. Derfor skal der skabes balance i udviklingen, fordi de offentlige lønninger ikke må overstige de private.

Et andet krav handler om åremålsansatte. Fratrædelsesbeløber for chefer og direktører i det offentlige skal nedsættes, og den ansatte skal kun have sin godtgørelse, når vedkommende er fratrådt sin stilling. Det skal være med til at sikre, at kommunernes penge bruges hvor det giver mest mening, og at man kan forsvare det overfor borgerne.

Man kom også ind på seniordage. KL kræver, at seniordage skal tilpasses lovgivningen for folkepension. Det betyder, at man først får rettighed til at indgå senioraftaler fra 5 år før folkepensionsalderen. Det skal styrke arbejdsudbuddet i kommunerne.  

Ansatte på den anden side
Forhandlingsfællesskabet har også fremlagt sine krav til forhandlingerne, og især på lønområdet støder de sammen med KL.

Hos de ansatte kræver man en forbedring af reallønnen for alle kommunalt ansatte. FTF mener, at KL bruger en forkert måde at anskue tallene på: Når der ved OK-08 blev indgået forlig med en historisk høj ramme, skyldtes det, at der i årene forud havde været en markant lønudvikling i den private sektor. Derfor var der, ifølge lønmodtagersiden, dengang et lønefterslæb.   

- Forkerte budskaber og beløb bliver ikke mere rigtige af at blive gentaget. Finansministeriets og DA’s tal er spin og hokus pokus. Når lønudviklingen beregnes med starttidspunkt i 2008, så undgår Finansministeriet og DA behændigt at medtage perioden før krisen, hvor der var lønfest i den private sektor. De viser kun et halvt billede af virkeligheden, skriver Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet i en pressemeddelelse.

Lønmodtagersiden har samtidig fremsat et krav om, at der skal oprettes en fritvalgskonto i de forskellige personaleorganisationer. Det skal gøre det muligt for de ansatte at bruge en procentdel af deres løn på at optjene seniordage, børneomsorgsdage, pension eller udbetaling. Det skal give mere fleksibilitet til de ansatte.

Man har også stillet krav om at styrke seniorne. Det skal blandt andet ske ved at give ret til nedsættelse af arbejdstid, samt styrke indsatsen for fastholdelse og udvikling af seniorer. Derudover vil man have en aftale, om en fælles forpligtende indsats for forbedret arbejdsmiljø.

Forhandlingerne begynder officelt d. 5 januar 2018 og er sat til at være færdige d. 28 februar.    

Læs de fulde dokumenter med overenskomstkrav fra parterne herunder:

Forhandlingsfællesskabet: https://www.ftf.dk/fileadmin/Billedbase/Loen_Ansaettelse/OK18_generelle_krav_til_KL.pdf 

KL: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_84890/cf_202/KL-s_hovedkrav_i_kort_version.PDF 

Danske Regioner: http://www.regioner.dk/media/6432/ok18-krav-til-forhandlingsfaellesskabet.pdf 

 

Arbejdsmarked

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet