Billede
Kronprins Frederik, ministre, regionsformænd og borgmestrene fra de fem værtskommuner var samlet til offentliggørelsen af Tour de France-værtsskabet i februar. I alt skyder kommunerne i omegnen af 80 mio. kr. i projektet, og det repræsenterer den største kommunale investering i en idrætsbegivenhed i Danmark nogensinde.
Jonas Olufsen, Ritzau Scanpix

Kommunale tilskud bærer den gule folkefest

Fem kommuner er aktive partnere i Tour de France-starten i Danmark om to år. De økonomiske perspektiver afhænger af skøn og beregningsmetoder, men for værtsbyerne handler deltagelsen mindre om penge end om langsigtet branding. Og så om at skabe alle tiders folkefest.

tourstart

Af Morten Guldberg | [email protected]

Fem kommuner er med i forreste linje, når Danmark om to år bliver vært for de indledende etaper af verdens største cykelløb, Tour de France den første weekend i juli.

For foreløbig i alt 55 mio. kr. har København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg købt sig ind i arrangementet. Det repræsenterer Danmarkshistoriens største, kommunale investering i et enkeltstående sportsarrangement. De fem kommuner forventer at bruge yderligere mindst 25 mio. kr. på diverse udgifter, og dertil kan komme større eller mindre tilskud fra kommuner, som løbet passerer, så den samlede, kommunale investering passerer 80 mio. kr. Og bortset fra København hører de deltagende kommuner vel at mærke ikke til blandt landets største.

VM i ishockey i Herning og København sidste år havde et større samlet budget, men den kommunale andel var kun 10 mio. kr.

Tour de France når ud til flere på verdensplan og har skabt forventninger om en økonomisk vækst for et trecifret millionbeløb. Men for værtsbyerne er deltagelsen ikke primært båret af monetær spekulation eller jagt på overskud. Snarere af muligheden for at befæste en lokal identitet - branding med et låneord - og at blive en del af en unik folkefest, som med en vis sandsynlighed bliver den største af sin art på dansk jord.

- Det vil da være dejligt, hvis Tour de France skaber ekstra omsætning på hoteller og restauranter, og vi får flere turister til byen. Men det vil være en bonus, ikke et mål i sig selv. Vi vil gerne være med til at skabe en folkefest og en enestående oplevelse for borgerne i hele kommunen og forstærke indtrykket af Vejle som en by med fokus på cyklisme. Det er et image, vi i forvejen har brugt år på at bygge op, og som Tour de France skaber den perfekte lejlighed til at bekræfte, siger Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V).

Som startby lægger Vejle Kommune fem mio. kr. i kassen hos Grand Depart Copenhagen, som administrerer den danske del af Tour-arrangementet. Hertil forventer Vejle såvel som de øvrige værtskommuner, at der kan løbe yderligere udgifter på til administration, diverse foranstaltninger og arrangementer i omegnen af fem mio. kr.

Ekstraudgifter er medregnet i budgettet
- Det er udgifter, vi budgetterer med, og som vi ikke regner med at få retur i kommunekassen. I hvert fald ikke direkte. Alt det med reklameværdi og betydning for udenlandske turister etc. kan vi ikke kalkulere med i kroner og øre, men det betyder ikke, at vi ikke interesserer os for økonomien. Jeg er da sikker på, at det har en værdi, når vi i tiden frem mod begivenheden og i en rum tid bagefter bruger den, så meget vi kan, tilføjer han.

Kulturarv og branding
Vejle har arbejdet med Tour-værtskabet gennem adskillige år, mens Nyborg først blev en del af arrangementet i november, da den franske Tour-ledelse insisterede på, at løbets anden etape skal slutte, umiddelbart efter at feltet har passeret Storebæltsbroen.

Sådan er Tour-budgettet skruet sammen

Budgettet for den danske del af Tour de France 2021 er på 88 mio. kr. med følgende bidrag:

  • København betaler 25 mio. kr. for at være start- og målby for første etape.
  • Roskilde betaler fem mio. kr. for at være startby på anden etape.
  • Nyborg betaler 10 millioner som målby for anden etape.
  • Vejle betaler fem mio. kr. som startby for tredje etape.
  • Sønderborg betaler 10 mio. kr. som målby for tredje etape.
  • Region Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark bidrager med hver fem mio. kr.
  • Erhvervsministeriet (staten) lægger 12 mio. kr. i kassen.
  • Hertil kommer forventede sponsorindtægter på en mio. kr.

Grand Depart Copenhagen, en organisation sat sammen til formålet med Alex Pedersen som direktør, administrerer budgettet. Bliver der brug for flere penge, hæfter bidragsyderne procentvis i forhold til deres investering.

De deltagende kommuner regner mere eller mindre løseligt med ekstraudgifter mellem fem og 10 mio. kr. til diverse arrangementer, trafikregulering m.m.

Eventuelle sponsorbidrag fra private virksomheder skal cleares med de franske arrangører, ASO (Amaury Sport Organisation), som blandt andet holder øje med, at løbets egne sponsorer ikke udsættes for konkurrence.

- Vi er kommet sent med, men opbakningen har været massiv i både byråd og rundt om i kommunen, hvor man er stolte af at være med i så stor en begivenhed. For os bliver det hul ud i verden til 3,5 mia. seere i 190 lande, hvor vi kan præsentere et nyrenoveret Nyborg Slot og brande os som Danmarks første hovedstad. Det sætter os på landkortet, og selv om 15 mio. kr. er mange penge på et offentligt budget, er jeg ikke i tvivl om, at det er en rigtig god investering, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

Roskilde-borgmester vil have private på banen
Roskilde budgetterer med yderligere 10 mio. kr. ud over de fem, kommunen har betalt for at være startby – til gengæld forventer borgmester Joy Mogensen (S), at det private erhvervsliv må bidrage, hvis der er brug for yderligere midler.

15 mio. kr. repræsenterer smertegrænsen for, hvad hun har lyst til at hive ud af de offentlige budgetter.

- Tour de France bliver en enestående mulighed for at vise Danmark og vores kulturværdier frem. I Roskilde kan vi præsentere 10-15 aktive vikingeskibe på vandet, vi har en kulturarv med masser af synlige udtryk, men vi kan også få nogle store, private virksomheder på banen til sådan en begivenhed. Jeg tænker for eksempel på NovoNordisk, som godt nok ikke ligger i Roskilde, men som beskæftiger rigtig mange fra kommunen. Jeg er sikker på, at man vil kunne udnytte det udstillingsvindue, begivenheden repræsenterer, siger hun.

Joy Mogensen har en fortid som analytiker hos blandt andet Rambøll og Teknologisk Institut, og hun er ikke i tvivl om, at det samlede regnestykke for både Danmark og Roskilde bliver positivt.

- Hver fjerde borger i kommunen har økonomisk andel i handelslivet, turisme betyder meget for Roskilde, og Tour de France giver os den perfekte eksponering. Udover kulturarven kan vi også bruge lejligheden til at løfte cyklismen og fremhæve danske værdier som bæredygtighed og folkelighed med Roskilde Festivalen, som jo afvikles samtidig, siger Joy Mogensen.

Ingen fare for Grand Prix-gentagelse
Den tidligere amatørverdensmester i landevejscykling, mediedirektør m.m., Alex Pedersen, har opgaven med at koordinere forberedelserne som direktør for Grand Depart Copenhagen. Han holder forbindelserne til værtskommunerne og blive også manden, som skal få budgettet til at holde.

- Min opgave består af fire punkter: Vi skal afvikle et løb sportsligt korrekt, vi skal skabe en gul folkefest på tværs af Danmark, vi skal lave en rute, som præsenterer Danmark bedst muligt – og så skal vi sørge for, at arrangementet løber rundt. Det sidste er ikke det mindst vigtige, men vi har lagt et forsigtigt budget, og vi har jo ikke store anlægsudgifter, som kan løbe løbsk, siger Alex Pedersen.

Han tør godt love, at Tour-arrangementet ikke ender med et gigantunderskud som Melodi Grand Prix’et i København i 2014, hvor bundlinjen viste et minus på 57 mio. kr. Alex Pedersen var med til at trække Giro d’Italia-starten til Danmark for syv år siden, og erfaringerne herfra indgår i arbejdet.

- Vi har forskellige ubekendte. For eksempel skal vi chartre tre fly med plads til 180 i hver, når feltet skal til Frankrig, og her kender vi ikke prisen endnu, men i hovedtræk har vi overblik over udgifterne, siger Alex Pedersen.

Sammen med direktøren for etapeløbet Post Nord Danmark Rundt, Jesper Worre, skal Alex Pedersen i løbet af året fastlægge den endelige rute for etaperne i Danmark, og her skal sportslige hensyn kombineres med kommunale ønsker om at passere turistattraktioner m.m. Ikke blot fra værtsbyerne, men også fra kommuner, som gerne ser felt og tv-kameraer passere forbi, selv om de ikke bidrager til det samlede budget.

- Vi tager en snak med kommunerne, som feltet passerer igennem, men jeg forestiller mig ikke, de kommer til at betale direkte for at lægge landevej til. Snarere håber vi, de kan bidrage til udgifterne til for eksempel afspærringer og måske stille frivillig arbejdskraft til rådighed, siger Alex Pedersen.

Giro d'Italia besøgte Danmark i 2014, hvor Herning og Horsens var værter for de første tre etaper. Foto: Claus Bonnerup, Ritzau Scanpix

Giroen blev en blandet fornøjelse

To jyske kommuner var i 2012 værtsbyer for starten på det italienske etapeløb Giro d’Italia, der regnes for verdens næststørste etapeløb, og for Danmark og også for Herning Kommune endte værtskabet med et positivt økonomisk resultat, selv om det kan være svært at gøre nagelfast op i kroner og øre. For Horsens Kommune blev værtsskabet en økonomisk blandet fornøjelse.

Herning lagde 12 mio. kr. for værtskabet, Horsens cirka det halve, mens staten bidrog med 11, 5 mio. kr. til arrangementet.

For Horsens endte regningen dog med et slutbeløb på mere end det dobbelte - 13,2 mio. kr. Ekstraudgifterne gik til blandt opsætning og nedtagning af heller, parkeringsfaciliteter og asfaltarbejde, som kommunen selvsagt fik glæde af efter cykelløbet, for godt tre mio. kr. 

En rapport fra Copenhagen Business School (CBS) opgjorde i 2013 den økonomiske værdi - forstået som meromsætning - af værtskabet for Giroetaperne i Danmark til mellem 90 og 150 mio. kr. For Herning opgjorde rapporten værdien til mellem ni og 22 mio. kr. Det store spring skyldes usikkerhed i målemetoderne, da ’værdi af oplevelsen’, ’langsigtet branding’ og ’skatteindtægter skabt gennem den totale omsætning’ er begreber udsat for fortolkning.

Der blev ikke lavet en tilsvarende specifik beregning for Horsens, men for nogle af byens hotelejere blev arrangementet ifølge Horsens Folkeblad en slem skuffelse.

Girostarten projekterede med i alt 43.000 overnatninger, men i Horsens måtte man nøjes med godt 2.000 over de to dage. Flere hoteller oplevede masseaflysninger så sent, at værelserne ikke kunne lejes ud, og på campingpladsen ved Husodde måtte man også kigge forgæves efter det ventede menneskeopbud.

Ifølge Horsens Folkeblad var campingpladsen stillet masseopbud af camperende, som ville kræve bustransport frem og tilbage til Herning. Det endte med otte gæster, som kunne være i to taxier.

Kultur

Økonomi

Tilmeld dig nyhedsbrevet