Billede
Ansatte på Diagnostisk Center sagde farvel til Ulrich Fredberg med flere minutters taktfaste klapsalver. Dagen før kørte omkring 100 kolleger i biler i kortege forbi hans hjem for at vise deres opbakning.
Karsten Mortensen, TV Midtvest

‘Det kan godt være skidebesværligt med fornyere’

En populær kaptajn måtte gå fra borde i Silkeborg. Balladen om fyringen af en ledende overlæge siger måske noget om, hvordan sygehusvæsnet har det med rebeller.

fyringssag

Af Anni Kristensen | [email protected]

‘Ulrichs plads - reserveret på ubestemt tid’.

Med kridt på p-pladsen havde nogle af de ansatte markeret deres utilfredshed, da ledende overlæge Ulrich Fredberg i den forgangne uge måtte forlade sit job på Regionshospitalet i Silkeborg, fyret af ledelsen i Viborg.

Flere minutters klapsalver fra kittelklædt personale ledsagede ham, da han sagde farvel. 

I et vindue hang et banner med teksten ‘O captain! My captain!’ - med henvisning til en berømt scene i filmen ‘Døde Poeters Klub’, hvor en flok elever stiller sig op på bordene for at bakke op om deres fyrede lærer, spillet af Robin Williams, for øjnene af skolens leder.

Samme filmklip brugte sygehusets overlæger ugen før som protest, da ledelsen af Hospitalsenhed Midt havde indkaldt dem til møde dagen efter fyringen. Lægerne indledte mødet med at afspille klippet på storskærm, hvorefter de rejste sig og forlod mødet.  

Før fyringen havde 49 læger fra hospitalet underskrevet et brev med advarsel om, at ‘hvis hospitalsledelsen overvejer ændringer i Diagnostisk Centers centerledelse, der involverer Ulrich, vil vi forvente, at der vil opstå meget betydelig uro i ikke kun gruppen af speciallæger, men også i andre personalegrupper’.

Med andre ord: Det gik helt galt med samarbejdsklimaet på og omkring sygehuset.

Problemer med samarbejdet

Hvordan kunne det komme så vidt?

Fyringen af den populære overlæge, som samtidig sidder i regionsrådet for Venstre, har mange facetter. 

Centralt står, at Ulrich Fredberg ikke har villet leve op til nye retningslinjer om, hvornår der skal bruges CT-scanninger mod lungekræft. Fredberg erkender det selv over for flere medier, men forsvarer sig med, at det har været til patienternes bedste og i øvrigt også sker på mange andre hospitaler.

Derudover handler sagen i høj grad om samarbejdsproblemer. 

Ulrich Fredberg mener selv, at sagen skyldes, at han i regionsrådet har været for kritisk. 

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har kritiseret ledelsen, og de har målrettet forsøgt at få mig fyret, har han sagt til TV2 Østjylland.

Omvendt mener ledelsen, at han ikke har overholdt aftaler, at han decideret har modarbejdet ledelsen, og at samarbejdet derfor ikke kan fortsætte.

Havkatten i hyttefadet

Uanset hvad er der ingen tvivl om, at Ulrich Fredberg er en person, som fylder meget.

Fyringen fik alle medlemmerne af Diagnostisk Centers advisory board til at trække sig. Blandt dem var professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen, og fra sidelinjen har han fornemmet det dårlige samarbejde.

- Man har kunnet fornemme, at det sommetider kunne være svært at have Ulrich i folden. Han har i en vis forstand været havkatten i hyttefadet. Om han bevidst provokerer, ved jeg ikke, men han er en mand, som skaber røre og ændringer, siger han til Kommunen.dk.

Kjeld Møller Pedersen ser det som et generelt problem, at sundhedsvæsnet kan have svært ved at rumme fornyere som Ulrich Fredberg, selv om man officielt efterlyser folk, som tør tænke anderledes.

  Det ligger i fornyerens gen, at de ikke har samme respekt som mere systemtro typer.

- Sådan er det næsten altid, når nogen skiller sig lidt for meget ud. Skal man bruge lidt billig socialpsykologi, så udstiller fornyere dem, der ikke har samme fornyertrang og evne. Respekten for regler har måske heller ikke altid været lige stor, men det ligger i fornyerens gén, at de ikke har samme respekt som mere systemtro typer. Det kan godt være skidebesværligt med fornyere, siger han.

Kantet og insisterende

Holdningen deles af Kristian Lund, chefredaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift og tidligere på Dagens Medicin:

‘Processen viser, at ‘systemet’ ikke kan håndtere personer, som går egne veje for at opnå store resultater. Ulrich Fredberg er med garanti ikke nem at have under sig. Kantet, insisterende, overbevist. Men man får ikke de allerdygtigste folk, uden at det har en pris, og den gode leder vil finde en form, så det kan fungere,’ skriver han i en kommentar og tilføjer:

‘Der bliver færre og færre Ulrich Fredberg’er i det danske sundhedsvæsen. Når man har fulgt udviklingen i mange år, så opdager man, at de, lige som truede dyrearter, systematisk udryddes.’

  Ulrich Fredberg er med garanti ikke nem at have under sig. Kantet, insisterende, overbevist. Men man får ikke de allerdygtigste folk, uden at det har en pris.

Ulrich Fredberg indrømmer selv, at han kan være besværlig.

- Det er jeg helt med på. Men jeg har været heldig at have haft hospitalsledelser tidligere, hvor man kunne diskutere, ja endda skændes med dem på så konstruktiv en måde, at man lærer af det og endda sidder og griner af det. De har været meget meget konstruktive at være uenige med. Med den nuværende ledelse har det været dårligt samarbejde fra dag ét, siger han til Viborg Stifts Folkeblad.

Pressen orienteret på forhånd

Selve forløbet omkring fyringen har også været udsat for kritik. Hospitalsenhed Midt udsendte om aftenen d. 27. april en fire sider lang pressemeddelelse om den ‘påtænkte afskedigelse’, hvor ledelsen kom med sin udlægning af sagen forud for et møde med Fredberg tirsdag.

‘Der er ingen tvivl om, at Ulrich Fredberg med sin kompromisløse tilgang har været med til at drive mange udviklingsinitiativer i Diagnostisk Center. Men desværre også været kilde til væsentlige samarbejdsproblemer,’ lød det blandt andet her fra lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen. 

Hele balladen fik regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til at indkalde politikerne i regionens forretningsudvalg til et ekstraordinært møde 4. maj. Her indskærpede de, at der ikke skal kommunikeres om personsager i pressen forud for tjenstlige samtaler. Men selve fyringen blev der ikke ændret på - ansættelser og fyringer hører under hospitalsdirektionen og ikke politikerne, fastslog Kühnau.

Samme aften mødtes Venstres gruppe, som ellers har været splittet i sagen. Mens gruppeformand Carsten Kissmeyer har erklæret sig enig med Kühnau i, at politikere ikke skal blande sig i personsager på sygehusene, har især Jørgen Winther kastet sig ind i sagen på kollega Ulrich Fredbergs side og blandt andet på Facebook opfordret til oprør.

Gruppen udsendte dagen efter en enig udtalelse, hvor man kaldte den samlede ledelseshåndtering af fyringen stærkt kritisabel. ‘Vi vurderer, at ledelsessystemet har fejlet,’ hed det også.

Desuden udtrykte man bekymring for det fremadrettede samarbejde mellem hospitalet i Silkeborg og ledelsen i Viborg og opfordrede Anders Kühnau til at sætte sig i spidsen for at sikre det.

Ønsker om fyringer

Ulrich Fredberg selv har et klart forslag til, hvordan det samarbejde kommer til at fungere. I hans optik peger pilen opad.

- Jeg er opvokset i en fodboldverden, og der er det sådan, at hvis træneren taber kampen om omklædningsrummet, så skal der ske noget, og det skal gå hurtigt, ellers er der ingen, der præsterer. Og jeg kan ikke mindes en eneste gang, hvor man har fyret alle spillerne, siger han til Viborg Stifts Folkeblad. 

Hans sekundant Jørgen Winther sætter ligefrem navn på to, som efter hans mening bør fyres, nemlig lægelig chef Claus Brøckner-Nielsen og hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen. 

- De er ikke egnede til at være direktører. Alle overlæger bakker Ulrich op. Så formoder jeg, at de to snart vil trække sig selv - og ellers har Kühnau en opgave her. Jeg tror, han bliver nødt til at fyre dem, siger han.

Bedre bliver det ikke af, at de 49 Silkeborg-læger i deres protestbrev også udtrykker mistillid til Lasse Nørgaard, som i efteråret blev ny leder af radiologisk afdeling og dermed chefkollega til Ulrich Fredberg på Diagnostisk Center, og som efter lægernes opfattelse har været medvirkende til at få Fredberg fyret. 

Anders Kühnau forsikrer, at han har tillid til ledelsen og er gået ind i arbejdet med at genetablere samarbejdet omkring hospitalet.

Kritiker konstitueret som efterfølger

I første omgang blev en af de kritiske læger, overlæge Mikkel Gjesing Callsen, mandag konstitueret som Ulrich Fredbergs afløser på anbefaling fra de øvrige specialeansvarlige medicinske overlæger.

- Vi har en forpligtelse over for patienter og medarbejdere til at få et samarbejde til at fungere. Det er rigtigt, at der har været problemer, det er jo åbenlyst. Vi har talt om dem og vil fortsætte med at tale åbent om dem, så vi kan få et tættere og bedre samarbejde fremover, siger han.

Mens man således på ledelsesniveau begynder at se fremad, er de ansatte stadig i gang med at hylde deres afgående chef. Tirsdag i denne uge udgav de en video med en hyldestsang til Ulrich Fredberg:

Fakta: Diagnostisk center, Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Silkeborg har siden 2007 været udpeget som Center of Excellence, der skal udvikle optimale patientforløb og dermed færre indlæggelsesdage. 

Hospitalet er de seneste syv år kåret som Danmarks bedste mindre hospital af Dagens Medicin. 

Diagnostisk Center er en sammenslutning af de medicinske specialer og radiologi.

Hospitalet hører under Hospitalsenhed Midt sammen med Regionshospitalerne i Viborg, Skive, Lemvig samt Hammel Neurocenter. Enhedens ledelse sidder i Viborg.

Ledelsen i Hospitalsenhed Midt blev udskiftet, da sygehusdirektøren og chefsygeplejersken i september 2018 blev fyret. Håndteringen af den fyring kostede senere regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen jobbet, mens koncerndirektør Ole Thomsen, som også blev stærkt kritiseret af personalet, fortsat sidder på samme post.

Læs også: Det handler striden bag lægefyringen om

Organisation & ledelse

Social & sundhed

Tilmeld dig nyhedsbrevet