Argo, der  afviser at stille op til interview, fastholder, at alle regler er blevet fulgt i forbindelse med de direkte indkøb
Argo, der afviser at stille op til interview, fastholder, at alle regler er blevet fulgt i forbindelse med de direkte indkøb
Foto: Lars Laursen / Ritzau Scanpix

Argos indkøbsrod vokser til 158 mio. kr.: Ulovlige kontrakter fortsatte to år efter direktørskifte

Landets tredjestørste kommunalt ejede affaldsselskab, Argo, har foretaget flere ulovlige millionindkøb. Dokumenter viser, at problemerne går langt ind i 2018. Det har selskabets bestyrelsesformand ellers tidligere afvist.

Indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] ,[email protected]

I årevis har ulovlige millionkontrakter fra landets tredjestørste kommunalt ejede affaldsselskab, Argo, bevæget sig uden om lovgivningen og videre til en stribe private virksomheder i strid med reglerne.

Ifølge selskabets bestyrelsesformand Niels Hörup (V) hører de ulovlige indkøb dog fortiden til.

Bestyrelsesformanden har overfor kommunen.dk understreget, at selskabets direktør, Trine Lindegaard Holmberg, har sikret, at der har været “orden” i Argos udbudsforhold, siden direktøren fik taktstokken i det kommunale selskab i april 2016.

Men nu viser det sig, at omfanget af den ulovlige praksis er større, end det tidligere har været fremme, og at årstallene på flere af kontrakterne samtidig tegner et andet billede end det, som selskabets direktion tidligere har tegnet over for offentligheden.

Flere af de ulovlige millionkontrakter er nemlig fortsat længe efter, at Trine Lindegaard Holmberg blev direktør i 2016.

Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Tre private leverandører har modtaget millioner af kroner uden om udbudsreglerne i flere år, efter at den nye direktør kom til, selvom det ifølge fire eksperter i udbudsret er klart i strid med lovgivningen, at kontrakterne ikke blev sendt i udbud.

De nye kontrakter løber op i mere end 28 mio. kr., og dermed har Argo i årene fra 2012 til 2018 købt ulovligt ind for sammenlagt 158 mio. kr., viser kommunen.dk’s gennemgang.

Mangler respekt for reglerne

Den ulovlige pengestrøm er gået til i alt ni forskellige private leverandører. Otte ud af de ni virksomheder har også fået penge uden om udbudsreglerne i løbet af 2018.

Argos bestyrelsesformand har ellers tidligere understreget over for kommunen.dk, at de ulovlige indkøb er historie, og at der er tale om forhold, der “går år tilbage”.

- Det, I har kortlagt, det er jo historie, sagde Niels Hörup i midten af november, hvor han også flere gange understregede, at Trine Lindegaard Holmberg kun har været direktør i ca. to et halvt år.

- Jeg forholder mig til, at vi er her i dag og ikke tilbage i 2012, lød det fra formanden.

En gennemgang af Argos regnskabstal for årene 2012 til i år viser dog, at Argo også efter direktørskiftet i april 2016 har fortsat selskabets praksis med at tildele private leverandører millioner af kroner uden om udbudsreglerne.

Eksempelvis har Faxe Kalk modtaget over 6 mio. kr. i perioden 2016 til 2018 for at levere ‘hydratkalk og kalkfilter’ til selskabets forbrændingsovne. Siden 2012 har Faxe Kalk modtaget 13,3 mio. kr. for indkøbene.

Overfor kommunen.dk har Argo forklaret, at den kommunale indkøber har overholdt al lovgivning i forbindelse med ordrerne.

Men fire eksperter i udbudsret underkender Argos vurdering. Eksperterne vurderer, at selskabet har brudt udbudsreglerne ved at give millioner til firmaet uden at udbyde opgaverne til leverandører i hele Europa.

- Indkøbet skulle have været sendt i et EU-udbud, vurderer Steen Jensen, ekspert i udbudsret og selvstændig rådgiver i offentlige indkøb hos Steenjensen.com.

Han tilføjer, at “alle offentlige institutioner, der er omfattet af udbudsreglerne, naturligvis er forpligtet til at vurdere alle indkøb i henhold til reglerne.”

- Det her eksempel kan være et tegn på, at ledelsen har manglet respekt og forståelse for en yderst vigtig lovgivning, siger Steen Jensen, der mener, at omfanget af de ulovlige indkøb rejser spørgsmålet, om der er andre lovgivninger, som Argo heller ikke overholder.

Selskabets overtrædelser af udbudsreglerne giver da også “anledning til stærk bekymring”, mener Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater.

- Det handler jo om, at der selvfølgelig skal være åbenhed om offentlige indkøb, så selskaberne får den bedste kvalitet til den bedste pris. Det er de klassiske hensyn bag udbudsreglerne, og hvis man ikke overholder dem, så er der heller ikke den store sikkerhed for, at de offentlige kroner bliver brugt ordentligt, siger han.

Selvom Argo fastholder, at alle regler er blevet fulgt i forbindelse med de direkte indkøb hos Faxe Kalk, så har selskabet i år valgt at udbyde præcis denne opgave i hele Europa, fremgår det af et skriftligt svar fra Trine Lindegaard Holmberg.

Argo afviser problemer

Det er dog ikke kun vareleverancer til forbrændingsovnene, der er købt ind uden om udbudsreglerne. Også vedligeholdelsesarbejde af ‘ovnlinje 5’ på Argos kraftvarmeværk er foregået ulovligt, vurderer eksperterne over for kommunen.dk.

Her har Argo i årevis brugt den lokale leverandør Calderys, der i alt har fået 13,6 mio. kr. i perioden 2012 til 2017. Selvom beløbet er så højt, at opgaven burde have været konkurrenceudsat, har Argo hvert år betalt den private leverandør mellem 1,2 og 4,5 mio. kr. i strid med reglerne.

Alene i årene 2016-2017, efter at den nye direktør kom til, har firmaet fået 6,2 mio. kr. uden udbud, og det er i strid med reglerne, forklarer eksperterne.

- Det skulle have været udbudt, og man kan efterhånden konkludere, at der har hersket en kultur hos Argo, hvor man ikke har taget de her regler særligt alvorligt. Det kan der være mange grunde til, men det er selvfølgelig ikke i orden, siger Jacob Georg Naur fra Hejm Advokater.

- Det er rigtig mange penge, og det er også alt for mange penge i forhold til den fejlmargin, der må være. Det er usædvanligt, at et selskab handler ulovligt for så stort et beløb.

Selskabet selv afviser, at reglerne er blevet overtrådt.

Ifølge selskabet har det faktisk været umuligt at sende opgaven i udbud, fordi “det er afgørende for driften af kraftvarmeværket,” at al arbejdet “udføres af samme leverandør,” så Argo “ikke risikerer at skulle lukke ovnene ned efterfølgende på grund af dårligt murværksarbejde.”

Men det er ifølge de fire eksperter, som kommunen.dk har forelagt materialet for, ikke en lovlig begrundelse for at omgå udbudsreglerne. Tværtimod er det ulovligt, vurderer de.

- Det er desværre endnu et tegn på, at Argo mangler respekt for udbudsreglerne. Det virker, som om at de involverede medarbejdere mangler uddannelse i og forståelse for udbudsreglerne og meningen med dem, siger udbudsretsekspert Steen Jensen.

Selvom Argo afviser, at der er problemer med lovligheden af indkøbene hos Calderys, har selskabet alligevel besluttet sig for at tage handlen op til overvejelse senere i år, lyder det i et skriftligt svar.

“Systematisk regelbrud”

Også en tredje leverandør, Marius Pedersen, har fået penge uden om udbudsreglerne, mens Trine Lindegaard Holmberg har siddet i direktørstolen. Her er der tale om betaling for ‘afsætning’ af ‘rent træ’ til næsten to mio. kr.

Handlen med Marius Pedersen begyndte i 2016 - det første år, hvor Trine Lindegaard Holmberg kom til selskabet, viser regnskabstal, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

“Der har ikke været afholdt udbud, idet Argo vurderede, at indkøbene ikke skulle udbydes. Træet afsættes nu til ny modtager, hvor opgaven er under tærskelværdien,” forklarer selskabets jurist, Inge Banke, i et skriftligt svar.

Men det er “en misforståelse af reglerne,” siger Jacob Georg Naur fra Hejm Advokater.

- Det er fordi, de ikke forstår reglerne. Det er en helt klassisk fejl, siger han og tilføjer, at forklaringerne fra det kommunalt ejede affaldsselskab virker som et udtryk for, at “Argo tror, at de kan agere frit som en privat virksomhed.”

- Det kan de selvfølgelig ikke. Det her er foregået i så stort et omfang, at det er systematisk. Problemet ligger ikke bare i, at nogen ikke kan finde ud af reglerne. Der ligger formentligt noget dybere bag end en form for manglende hensyntagen til reglerne. Det virker, som om Argo er fuldstændig ligeglade med reglerne, siger han.

Argo afviser at stille op til interview, ligesom selskabet også har afvist at kommentere kritikken fra eksperterne.

Direktør Trine Lindegaard Holmberg har ellers tidligere sagt til det lokale medie Dagbladet Roskilde, at selskabet “har været åbne og ærlige om alt, for det er vores holdning, at det skal vi være” i sagen om de ulovlige indkøb.

Direktøren har dog sendt en række punkter, der henviser til Argos generelle betragtninger om selskabets indkøbspolitik.

“For de flestes vedkommende foregår indkøbene allerede i dag efter reglerne,” skriver direktøren.

Efter at kommunen.dk i november beskrev ulovlige indkøb for 94 mio. kr. hos Argo, har selskabet valgt at lade eksterne advokater fra Bech-Bruun gennemgå selskabets kontrakter for ulovlige indkøb.

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet