Det store arbejde med at gennemgå Argos kontratker for ulovlige indkøb skal være afsluttet ved andet kvartal 2019, fortæller bestyrelsesformand Niels Hörup (V) - borgmester i Solrød.
Det store arbejde med at gennemgå Argos kontratker for ulovlige indkøb skal være afsluttet ved andet kvartal 2019, fortæller bestyrelsesformand Niels Hörup (V) - borgmester i Solrød.
Foto: Jeppe Bøje Nielsen / Ritzau Scanpix

Argo hyrer topadvokater til at endevende kontrakter for ulovlige indkøb

Affaldsselskabet Argo indhenter hjælp fra Bech-Bruun, der skal undersøge selskabets brug af private leverandører.

Indkøb

Af Jens Holm og Tobias Hansen Bødker | [email protected] [email protected]

Advokater fra Bech-Bruun skal nu bruge en ‘tættekam’ til at undersøge, hvor mange ulovlige kontrakter, der findes i landets tredjestørste kommunalt ejede affaldsselskab, Argo.

Det store eftersyn er blevet iværksat, efter at kommunen.dk har afsløret, hvordan Argo i mindst syv år har indgået ulovlige kontrakter til en sammenlagt værdi af mere end 94 mio. kr. uden udbud, selvom kontrakterne har haft en så høj værdi, at de ifølge reglerne skulle have været udbudt i hele EU.

- Vi henter den bistand fra advokaterne, der skal til, så vi kan få tilendebragt og gennemlyst det hele fuldstændigt. Vi kommer det hele igennem og får gennemført de EU-udbud, som vi ikke måtte have foretaget, forklarer bestyrelsesformand Niels Hörup (V), der også er borgmester i Solrød, til kommunen.dk.

Når alle selskabets ulovlige kontrakter er blevet identificeret med hjælp fra advokatfirmaet, skal opgaverne efterfølgende sendes i udbud - som reglerne foreskriver, forklarer Niels Hörup, der kalder sagen ‘beklagelig’.

Det er planen, at al oprydningsarbejdet skal være 100 pct. færdiggjort ved udgangen af andet kvartal 2019.

Tusindvis af dokumenter

Selvom arbejdet lyder både massivt og langvarigt, så drejer det sig basalt set om at kontrollere kontrakterne for to ting.

- Vi skal se på EU's tærskelværdier og holde det op imod, hvilke udgifter vi har haft til leverandørerne. Her vil vi gennemgå de to ting med en tættekam, forklarer bestyrelsesformanden.

Netop denne proces, hvor udgifterne til en leverandør bliver sammenlignet med de beløb i udbudsreglerne - tærskelværdierne - som fastsætter, hvornår kontakter skal udbydes offentligt, er en proces, som Argo ifølge eksperter burde have været opmærksom på.

- Når man over så mange år åbenbart ikke har kunnet finde ud af at lægge tallene sammen og samtidig holde de tal op imod, hvad der gælder i udbudsloven, så forekommer det temmelig besynderligt, har Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater, tidligere forklaret til kommunen.dk.

Hos Argo selv har forklaringen lydt, at selskabet, der har hovedsæde i Roskilde, simpelthen ikke har haft ‘opmærksomhed’ på lovgivningen.

Niels Hörup forventer da også, at opgaven med at kaste lys over Argos indkøbspraksis bliver omfattende. Han henviser til de tusindvis af indkøb, kontrakter, bilag og fakturaer, der skal udsættes for et nærmere eftersyn i forsøget på at få et overblik over omfanget af problemer.

- Det handler jo om at kunne håndtere og gennemse tusindvis af transaktioner. Det er jo den første del. Den næste del er at sige, hvad er det så, vi har kortlagt, hvad er det for en plan eller udbudsplan, der skal gennemføres for at få lavet de her udbud, siger Niels Hörup.

Ifølge formanden skal advokaternes kritiske øjne rettes direkte mod, hvorvidt Argo uretmæssigt har undgået at indbyde leverandører fra hele Europa til at byde på de store millionopgaver.

- Vi skal være sikre på, at det, der er udbudspligtigt efter EU-udbudsloven også bliver udbudt i hele Europa. Når vi er færdige, skal vi have grundlag for at sige, at pr. andet kvartal 2019, så er det 100 pct. fejlfrit, lover bestyrelsesformanden fra Solrød.

I Danmark er det dog ikke kun EU-direktiver, som Argo skal overholde. Den danske udbudslov - der har langt lavere tærskelværdier end EU-reglerne - skal også følges.

Det bliver dog ikke en konkret opgave for Bech-Bruun at undersøge specifikt for brud på de danske udbudsregler - alligevel lover bestyrelsesformanden, at gennemsynet vil fange eventuelle ulovlige kontrakter set ud fra dansk kontekst.

Han mener, at selskabet i gennemgangen af brud på EU’s udbudsregler i samme moment vil opdage eventuelle problemer med overholdelse af danske udbudsregler på trods af, at advokaterne altså ikke har til opdrag at undersøge det.

- Det ligger der jo helt i DNA'et, at hvis man skal have en ydelse, så skal der være flere, der giver et bud på, hvad prisen for ydelsen eller varen er. Og i sidste ende vil vi ved gennemsynet få syn for sagen, siger Niels Hörup.

Ifølge en række indkøbsoversigter fra Argo, som kommunen.dk har fået aktindsigt i, har affaldsselskabet i perioden fra 2012 til 2018 handlet ulovligt for lidt mere end 94 millioner kroner hos fire forskellige leverandører.

Oversigterne afslører, at de private firmaer har fået pengebeløb, der enten per år eller over en fireårig periode overskrider de lovbestemte tærskelværdier for, hvornår Argo burde have sendt handlerne i udbud.

Det drejer sig blandt andet om simple vareindkøb som eksempelvis mineraluld, tegl, vinduer, jord, gips og trykimprægneret træ, men også om tjenesteydelser som rengøring og behandling af haveaffald.

“Enormt økonomisk potentiale”

Ifølge Argos bestyrelsesformand er der allerede blevet indført nye procedurer, der skal sikre, at der ikke vil blive foretaget ulovlige indkøb i fremtiden.

- Vi har investeret i et it-system, vi kan bruge til at følge med i, om der kommer tillægsydelser oven i den oprindelige kontrakt. Her kan vi holde øje med, om vi overskrider tærskelværdierne, og vi kan finde ud af, om vi skal sende det her i udbud, forklarer han.

Det nye system skal også være med til at sikre, at den ene hånd ved, hvad den anden laver.

En af Argos væsentligste forklaringer til underskrivelsen af de ulovlige millionhandler er nemlig, at selskabets mange ‘fraktioner’ ikke har været bevist om, hvor mange penge leverandørerne samlet set har modtaget af penge fra hele selskabet.

Netop det samlede pengebeløb, som Argo betaler til sine leverandører, er vigtig i forhold til overholdelsen af udbudsreglerne, fordi de lovbestemte tærskelværdier for, hvornår noget skal sendes i udbud, gælder for fire år ad gangen.

- Vi skal have set på indkøb samlet set, og det gør vi ved at have et system, der samler data om indkøb. Og så er der nogle værdier for indkøb efter EU's udbudsret, og så er der nogle andre vilkår, men det er jo klart, at her skal vi sikre, at al lovgivning overholdes. Vi skal være 100 pct. sikre på, at vi overholder loven, siger Niels Hörup.

Hovedårsagen til, at offentlige indkøbere overhovedet er underlagt regler for, hvornår noget skal sendes i udbud, er, at indkøberne på den måde kan sikre sig, at de får den bedste tjenesteydelse eller vare til den billigste pris.

Her skimter bestyrelsesformanden da også muligheden for at finde guld i den nære fremtid.

- Der ligger et enormt økonomisk potentiale, altså et rationale, der omhandler, at hele lovgivningen er til for at sikre, at den offentlige indkøber får det bedste produkt til den bedste pris. Og det er jo forbrugerne, der betaler, og på den måde kan og skal vi sikre, at vi alt andet lige får prisafprøvet markedet, siger han.

Ifølge bestyrelsesformanden foretager det kommunalt ejede selskab indkøb for omkring 240 mio. kr. hvert år.

“Det er fortid”

På trods af, at der er i årevis - også i år - er blevet foretaget ulovlige kontrakter med en lang række leverandører, betegner bestyrelsesformanden problemerne som værende fortid.

- Det, I har kortlagt, det er jo historie, og det skal vi have i orden, og vores udgangspunkt er nu, at vi får rettet det hele. Det er dét, der er opgaven, mener Niels Hörup.

En gennemgang af de ulovlige kontrakter, som Argo har tildelt de fire private virksomheder i strid med reglerne, viser dog, at selskabet alene i 2017 og 2018 har sendt betalinger for mere end 20,3 mio. kr. til virksomhederne.

Alle de ulovlige kontrakter har løbet langt ind i 2018, viser materialet.

Hvem har ansvaret for de ulovlige indkøb?

- I sidste ende er det jo bestyrelsens ansvar, men det er klart, at det er jo ledelsen, som har ansvaret for, at lovgivningen bliver overholdt. Det er jo et meget, meget lovreguleret område, siger han.

Niels Hörup understreger flere gange, at selskabets direktør, Trine Lindegaard Holmberg, kun har siddet i direktørstolen i omkring to år.

- Trine Lindegaard Holmberg blev ansat i april 2016 og har jo løst en række opgaver og har identificeret - og sikret - at det er i orden. De har lavet servicetjek af kontrakter og indkøbt it-systemer til at sikre udbud, ligesom der er hyret to advokater med udbudsretlig indsigt til at få lavet en udbudsplan og få det her kortlagt, siger han om direktørens ageren.

Materialet, som kommunen.dk har fået aktindsigt i, viser dog, at siden 2016, da Trine Lindegaard Holmberg blev direktør, har Argo handlet ulovligt - uden om udbudsreglerne - hos de fire virksomheder for knap 35 mio. kr. Betalingerne er fortsat indtil i år.

Energi & forsyning

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet