Der er tale om store problemer med overholdelse af gældende regler for udbud. Særligt slemt ser det ud i Energi. Da ansvaret i ARC altid må og skal pege opad, har jeg bedt Dan Fredskov i sin rolle som energichef og konstitueret direktør i en længere periode, om at redegøre for hans rolle i sagen. lyder det fra ARCs topledelse om Dan Fredskovs rolle i sagen om ulovlige indkøb
"Der er tale om store problemer med overholdelse af gældende regler for udbud. Særligt slemt ser det ud i Energi. Da ansvaret i ARC altid må og skal pege opad, har jeg bedt Dan Fredskov i sin rolle som energichef og konstitueret direktør i en længere periode, om at redegøre for hans rolle i sagen." lyder det fra ARC's topledelse om Dan Fredskovs rolle i sagen om ulovlige indkøb
Foto: Skærmbillede fra ARC-pressevideo.

ARC-topchef skal forklare sig: "Sagen har skadet vores image og renommé"

Tidligere konstitueret direktør for et af landets største kommunalt ejede affaldsselskaber skal stå skoleret i sag om ulovlige indkøb.

de ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] [email protected]

En af Amager Ressource Centers (ARC) højest placerede chefer skal nu stå skoleret i en omfattende sag om systematisk brud på udbudsreglerne.

Det viser en intern meddelelse til selskabets medarbejdere, som kommunen.dk er kommet i besiddelse af.

Det er den nu tidligere konstituerede direktør og nuværende chef for Energi-afdelingen, Dan Fredskov, der har fået fri, mens han skal udarbejde en redegørelse om sin egen rolle i sagen, der som tidligere beskrevet af kommunen.dk omhandler ulovlige indkøb for mindst 289,5 mio. kr.

I meddelelsen skriver selskabets nytiltrådte direktør, Jacob Hartvig Simonsen, til medarbejderne, at han har bedt Dan Fredskov om at forklare sig i forbindelse med en igangværende undersøgelse, der bliver udarbejdet af advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsfirmaet Deloitte.

Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, hvordan det kunne gå til, at det kommunalt ejede affaldsselskab - der er et af landets største - i mindst otte år konsekvent har brudt udbudslovgivningen.

"Siden maj måned har netmediet kommunen.dk afdækket en række uregelmæssigheder i ARC's forhold til udbudsreglerne. Det er desværre hævet over enhver tvivl, at ARC ikke konsekvent har ageret efter de regler, som vi er underlagt. Udbudssagen er alvorlig for ARC," skriver direktøren.

"Sagen har skadet vores image og renommé hos vores ejere og i offentligheden," står der i meddelelsen.

Tegner alvorlig

Direktør Jacob H. Simonsen konstaterer på baggrund af det omfattende regelbrud, at det er nødvendigt med en redegørelse fra Dan Fredskov, fordi "der skal være tillid til ARC's administration." 

"For mister vi den tillid, mister vi også tilliden til, at vi kan håndtere vores opgaver i alle led af vores virksomhed," lyder det fra direktøren.

Den eksterne undersøgelse af årsagerne til de ulovlige indkøb er ifølge meddelelsen tæt på at være afsluttet.

"Konklusionen tegner alvorlig," skriver direktøren.

"Der er tale om store problemer med overholdelse af gældende regler for udbud. Særligt slemt ser det ud i Energi. Da ansvaret i ARC altid må og skal pege opad, har jeg bedt Dan Fredskov i sin rolle som energichef og konstitueret direktør i en længere periode, om at redegøre for hans rolle i sagen. Den redegørelse vil jeg diskutere med Dan i løbet af kort tid", skriver Jacob Hartvig Simonsen.

Regelbrud for millioner

Et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, Amager Ressource Center (ARC), har i årevis brudt udbudsloven. Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Selskabet har i strid med reglerne direkte tildelt opgaver, der samlet løber op på mindst 289,5 mio. kr., til private virksomheder uden udbud. 

Advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsfirmaet Deloitte er i øjeblikket i færd med at undersøge årsagerne til det systematiske regelbrud. Undersøgelsen er den tredje i sagen.  

Samtidig viser en gennemgang, at ARCs ledelse siden 2011 har brugt mere end 2,4 mio. kroner på rejser, julefrokoster, vin og lederseminarer på danske slotte og godser. Der er blandt andet købt mere end 1.400 flasker vin og betalt for julefrokoster med kuvertpriser langt over det tilladte.

Værst i Energi-afdelingen 

Dan Fredskov har i perioden fra april 2017 og indtil midten af august i år været selskabets konstituerede direktør. Den stilling fik han, da bestyrelsen sidste år efter intern uro besluttede at indgå en fratrædelsesaftale med den daværende direktør, Ulla Röttger.

Siden 2007 har Dan Fredskov været den øverste chef for Energi-afdelingen, der har været central i sagen om ulovlige indkøb. Afdelingen har vist sig at være den af selskabets i alt tre afdelinger, som har haft de absolut største problemer med at overholde udbudsreglerne.

En advokatundersøgelse fra Bech-Bruun fra juni har konkluderet, at afdelingen har brudt udbudsreglerne i 76 pct. af alle de handler, som Bech-Bruun endevendte fra Dan Fredskovs afdeling - svarende til ulovlige indkøb for 188,9 mio. kr. siden 2013. 

Er Dan Fredskov blevet fyret?

- Nej. Der er ikke på nuværende tidspunkt indledt en personalesag. Når vi ser redegørelsen fra Dan Fredskov, så vil jeg tage stilling til den, og tage stilling til de videre skridt, jeg vil foretage mig, siger Jacob Hartvig Simonsen til kommunen.dk.

Direktøren oplyser, at han på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Dan Fredskov.

Indkøb

Teknik & miljø

Undersøgelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet