Undersøgelsen skal ifølge selskabet fokusere på fire overordnede punkter, heriblandt en vurdering af indkøbsstrategi og interne indkøbsregler, mulighederne for at bruge eksterne udbudsrådgivere, de indkøbsansvarliges kendskab til reglerne og ledelsens fokus på overholdelse af regler. 
Undersøgelsen skal ifølge selskabet fokusere på fire overordnede punkter, heriblandt en vurdering af indkøbsstrategi og interne indkøbsregler, mulighederne for at bruge eksterne udbudsrådgivere, de indkøbsansvarliges kendskab til reglerne og ledelsens fokus på overholdelse af regler. 
Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Affaldsselskab åbner endnu en undersøgelse: Advokater og revisorer skal endevende årsagerne til systematisk lovbrud

Et af landets største kommunalt ejede affaldsselskaber iværksætter endnu en undersøgelse efter omfattende regelbrud.

de ulovlige indkøb

Af Jens Holm og Tobias Hansen Bødker | [email protected] [email protected]

Ledelsen i det kommunalt ejede Amager Ressource Center (ARC) sætter nu gang i endnu en undersøgelse, der skal kaste lys over, hvordan affaldsselskabet i årevis har kunnet købe ulovligt ind for flere hundrede millioner kroner.

Det viser dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Undersøgelsen bliver den tredje af slagsen i sagen om ARC’s systematiske brud på udbudsregler og skal blandt andet afdække, om selskabets ledelse har nok kendskab til reglerne og tilstrækkeligt fokus på, om reglerne bliver overholdt.

- Bestyrelsen og ledelsen har lagt sig ned og sagt, at det, der er foregået, ikke er i overensstemmelse med udbudsreglerne, skriver ARC’s direktør, Jacob Hartvig Simonsen, i et skriftligt svar til kommunen.dk.

Ingen begrænsninger 

Ifølge kommissoriet for undersøgelsen har ARC’s direktion vurderet, at det skal være en uafhængig aktør, som skal stå for undersøgelsen. Her har ledelsen valgt at benytte affaldsselskabets egen revisor, Deloitte, samt selskabets juridiske rådgiver, Bech-Bruun.

“Redegørelsen udarbejdes uafhængigt af direktionen og kan ud over interne dokumenter, regler og forskrifter også omfatte interview med nuværende og tidligere ansatte hos ARC,” beskrives det i kommissoriet.

Det er dog uvist, om advokaterne og revisorerne får adgang til interne mails, der kan belyse, om personer i ledelsen har haft kendskab til de ulovlige indkøb, ligesom det også er uklart, om undersøgelsen skal placere ansvaret for det omfattende regelbrud.

I stedet fremgår det blot, at bestyrelsen har bedt om at få “en redegørelse for årsagen til manglende overholdelse af reglerne - herunder processer og manglende overholdelse af processer.” 

kommunen.dk har uden held forsøgt at få ARC’s direktør Jacob Hartvig Simonsen til at svare på, hvorfor selskabet ikke har bedt om at få undersøgt, om personer i direktionen har haft kendskab til de ulovlige indkøb, og hvorvidt Deloitte og Bech-Bruun får adgang til interne mails sendt mellem medarbejderne, direktionen og bestyrelsen.

Direktøren har ikke ønsket at stille op til et interview eller svare på spørgsmål om undersøgelsen, men skriver i en mail, at “ifølge kommissoriet har undersøgerne ingen begrænsninger på det materiale, de har adgang til.”

Ny undersøgelse

Amager Ressource Center (ARC) har bedt revisionsfirmaet Deloitte og advokatfirmaet Bech-Bruun undersøge årsagerne til, at affaldsselskabet i årevis har købt ulovligt ind for tæt på 300 mio. kr.

Her er de fire opstillede punkter, som redegørelsen omfatter:

- “En vurdering af ARC’s hidtidige og gældende regler for indkøb, herunder indkøbsstrategi SOL-regler, indkøbsprocesser, indkøbshåndbog m.m.”

- “ARC’s organisering af indkøbsansvaret og de indkøbsansvarliges kendskab til regler og processer.”

- “Den ledelsesmæssige fokus på at sikre generel og specifik compliance på området.”

- “Muligheder for og faktisk brug af rådgivning (intern som ekstern) i komplicerede indkøb/udbud.”

Kilde: Kommisorium for undersøgelsen

Kan udvide undersøgelse

Undersøgelsen skal ifølge selskabet fokusere på fire overordnede punkter, heriblandt en vurdering af indkøbsstrategi og interne indkøbsregler, mulighederne for at bruge eksterne udbudsrådgivere, de indkøbsansvarliges kendskab til reglerne og ledelsens fokus på overholdelse af regler. 

Undersøgelsen kan dog blive mere omfattende end de fire opstillede punkter, fordi ARC’s ledelse forventer, at Deloitte og Bech-Bruun udvider undersøgelsen, hvis de snubler over andre relevante forhold.

“I det omfang, det findes relevant at undersøge andre forhold eller problemstillinger for derved at opnå et klart billede af årsagerne til de undersøgte forhold, forventes det, at der tages initiativ hertil,” fremgår det af dokumentet.

Rammerne for undersøgelsen er samtidig afgrænset til en række ulovlige handler, som blev fremlagt i en tidligere rapport udarbejdet af Bech-Bruun.

Den tidligere undersøgelse påviste fejl i 59 pct. af de undersøgte indkøb, og viste, at affaldsselskabet havde indgået ulovlige kontrakter til mindst 218 mio. kr. med 25 virksomheder, uden at opgaverne - som de skulle ifølge reglerne - blev sendt i offentlige udbud.

Det er derfor blot en mindre del af ARC’s indkøb, som bliver inkluderet i den nye redegørelse. Sammenlagt har ARC fra 2013 til 2018 anvendt 1.376 forskellige leverandører, men i samme periode kun bekendtgjort udbud 42 gange.

De endelige resultater af Deloitte og Bech-Bruuns arbejde skal efter planen afleveres til ARC’s ledelse senest den 1. september, hvorefter den skal behandles på et bestyrelsesmøde ultimo september.

- Det er en helt naturlig del af min ledelsesmæssige opgave som direktør for ARC at forholde mig til det, der er sket. Det vil jeg gøre, når jeg har et fuldt oplyst grundlag, skriver direktør Jacob H. Simonsen i en mail til kommunen.dk.

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet