Anders Gerner Frost sidder sammen med sit parti nytgribskov på borgmesterposten i Gribskov. Kun tre steder i landet er en politiker fra en lokalliste borgmester. Anders Gerner Frost mener, det er en fordel for samarbejdet, at der ikke er en tydelig blok efter et valg.
Anders Gerner Frost sidder sammen med sit parti nytgribskov på borgmesterposten i Gribskov. Kun tre steder i landet er en politiker fra en lokalliste borgmester. Anders Gerner Frost mener, det er en fordel for samarbejdet, at der ikke er en tydelig blok efter et valg.
Foto: Gribskov Kommune

"Vi er nødt til som samfund på et tidspunkt at vurdere, om vi kan blive ved med at lukke helt ned"

Anders Gerner Frost (nytgribskov), borgmester i Gribskov, mener, at det er tid til at overveje, om coronarestriktionerne, der har ramt hans kommune hårdt, er pengene værd. Han håber, at borgerne i Gribskov vil belønne, at byrådet har taget mange beslutninger i enighed med ham som borgmester.

Året der gik

Af Anders Munk Povlsen | [email protected]

Hvad har optaget dig mest i året, der er gået?

- Det har jo desværre været covid-19. Det har fyldt mest i alting, fordi hele vores fundament i måden, vi gør alting på som kommune, blev udfordret. Selvfølgelig først og fremmest presset på vores frontpersonale, plejecentre og så nedlukning af dagtilbud og hele skoleområdet har fyldt meget i år. Men også min egen måde at arbejde på som politiker blev påvirket. Vi har måttet holde møder i byrådet på teams og skype osv. Det har også påvirket ift. at være borgmester. Mødet med borgere, erhvervsliv og kolleger har været fuldstændigt anderledes. Det er noget, som jeg og også mange andre borgmestre har det særligt svært med.

 Hvad vil du pege på af positive ting i 2020?

- Vi fik en fantastisk julegave her op til jul i form af den nye politireform. Den betyder, at vi i Gribskov får en af de 20 nye nærpolitistationer med dertilhørende fem årsværk. Det er fantastisk, fordi vi i så mange år har set, hvordan man har centraliseret alting. I Gribskov har vi oplevet, at alt er rykket tættere på København. Det har vi fx set med sygehusreformen og de seneste politireformer. Så at man gør op med det og har sagt, at nærhedsprincippet er vigtigt ift. forebyggelse af kriminalitet, det er en god gave oven på et turbulent år.

Hvad tror du bliver den største udfordring i det år, vi går ind i?

 - Jeg har været borgmester i tre år nu. I den tid er det lykkedes mig sammen med byrådet at lave rigtig mange store beslutninger i fællesskab. For to år siden lavede et enigt byråd et toårig budgetforlig, som har været grundstammen omkring hele den her byrådsperiode. Så vi har opnået mange resultater i enighed, og det er jeg glad for. Men jeg kan mærke, at bagsiden af medaljen af store og brede forlig kommer op til et valg, fordi der er nogle, der helt naturlig har brug for at markere sig, fordi de føler, de bliver lidt væk mellem de store partier. Så det næste år, tror jeg, vi vil se nogle flere politiske drillerier, og det bliver en ændring ift. de første tre år, jeg har haft som borgmester.

  Vi har set en udvikling omkring coronasituationen, hvor det i høj grad er ældre og kronisk syge, som bliver alvorligt syge, og i meget lille grad sunde og raske mennesker, der får alvorlige forløb. Derfor bliver vi nødt til som samfund på et tidspunkt at vurdere, om vi kan blive ved med at lukke helt ned ift. corona.

 Hvordan tror du, corona kommer til at påvirke dit arbejde i 2021?

- Jeg håber, det bliver i mindre grad, og at hele vaccineprogrammet begynder at give den tryghed, vi har brug for. Men jeg tror, vi allesammen lige nu står med den tvivl omkring, hvad sker der ift. de nye mutationer, vi ser. Jeg håber, at man på Christiansborg begynder at tale mere om, om nedlukningen fremadrettet er holdbar. Vi har set en udvikling omkring coronasituationen, hvor det i høj grad er ældre og kronisk syge, som bliver alvorligt syge, og i meget lille grad sunde og raske mennesker, der får alvorlige forløb. Derfor bliver vi nødt til som samfund på et tidspunkt at vurdere, om vi kan blive ved med at lukke helt ned ift. corona. Der er jo nogen, der skal betale for både læger og sygeplejersker osv. Så kan vi blive ved med som samfund at forsvare den politiske enighed, der hedder, at coronadødsfald skal undgås næsten for enhver pris. Der er mange frihedsberøvende ting, man kunne gøre i et samfund, som også vil få positive konsekvenser på et dødstal fx forbyde rygning eller sænke hastigheden på vejene osv. Det kunne alt samme give længere liv. Det er jo en politisk beslutning, at det, at blive smittet med corona, skal undgås for enhver pris. Så jeg håber, at vi kommer på den anden side, så vi ikke også næste vinter skal se ind i endnu en vinter med corona.

 Så du håber, at der kommer færre restriktioner fra Christiansborg?

- Jeg ikke bare håber det, jeg tror også, det er nødvendigt. Hvis du fx ser på et område som vores, hvor oplevelsesøkonomi er en af de helt store arbejdspladser. Ligeledes har vi meget fiskeri, der forsyner restaurationsbranchen. Begge dele er hårdt ramt af restriktioner. Særligt oplevelsesøkonomien har været rigtigt hårdt ramt både ift. turister, der ikke kom og boede på hoteller i kommunen, men også ift. at vi i sommerlandet her, normalt har gang i den til langt ud på natten, men nu skulle folk gå tidligt hjem. Det er jo mange arbejdspladser, der er røget på den konto. Den totale nedlukning har kun gjort det værre. Så det håber jeg ændrer sig ikke bare for økonomien i Gribskov Kommune, men for hele Danmark.

  Mødet med borgere, erhvervsliv og kolleger har været fuldstændigt anderledes. Det er noget, som jeg og også mange andre borgmestre har det særligt svært med.

 Hvad er din vision for Gribskov Kommune det næste års tid?

- Det er, at vi med rolig hånd får de beslutninger, som vi har truffet i enighed, ført ud i livet, og at vi får udviklet vores kommune ift. flere borgere. Vi har oplevet en massiv investeringslyst i Gribskov Kommune. Vi har ikke nogen store prestige-byudviklingsplaner for en enkelt by, men vi har den strategi, at vi har fået investorer til at ville bygge ud i mange af vores byer. Vi oplever, at vi ti steder i kommunen har investorer, som lige nu er i gang med gravemaskiner, så vi får plads til nye borgere. Vi er den kommune med andenflest 85+-årige over de næste ti år. Det er vi selvfølgelig glade for, men skal vi løse det økonomisk, så skal vi have flere borgere til kommunen i den arbejdsdygtige alder. Det har været og vil stadig være vores vigtigste opgave i de næste år. Vi skal også selv investere massivt i bedre infrastruktur. Men forhåbentligt ser vi også et nyt transportforlig på Christiansborg, der inkluderer en forlængelse af Hillerød-motorvejen til nord for Hillerød.

2021 er også et kommunalsvalgsår, hvor du skal forsvare din borgmesterpost og et ret godt valg fra 2017. Hvordan vil du gøre det?

- Jeg tror på, at borgerne i høj grad er tilfredse med, at vi har taget så mange beslutninger i enighed i byrådet. Vi har haft mange byrådsperioder, hvor der har været mange afstemninger, der har været 12-11. Det oplevede vi i de første perioder af Gribskov Kommunes historie efter kommunesammenlægningen. Jeg tror, borgerne er tilfredse og glade for, at det er lykkedes en borgmester og et byråd at arbejde sammen om at udvikle frem for at afvikle Gribskov. Det er jeg ret sikker på, at borgerne vil belønne. Så har jeg en tro på og et håb om, at når jeg har siddet for bordenden i den proces, så vil mange borgere også være tilfredse med mit arbejde. Men det ved vi jo ikke før til november.

Hvordan ser du dine muligheder for at blive genvalgt?

- Jeg har da et håb om, at det kan lade sig gøre, men jeg er naturligvis ydmyg omkring det. Det med at have en stor lokalliste er jo atypisk. Derfor er billedet mere uklart forstået på den måde, at vi ikke kommer til at få et valg, hvor der står en hel klar blok med et flertal. Det gør, at et nyt byråd bliver tvunget til at sætte sig ned og nå til enighed. Der ser jeg både mig selv og nytgribskov som et naturligt valg. Det har lykkedes os at samle særligt Venstre og Socialdemokratiet men også de mindre partier i denne valgperiode. Så det har jeg en stor forhåbning om bliver belønnet, og at vi kan fortsætte med.

  Det med at have en stor lokalliste er jo atypisk. Derfor er billedet mere uklart forstået på den måde, at vi ikke kommer til at få et valg, hvor der står en hel klar blok med et flertal. Det gør, at et nyt byråd bliver tvunget til at sætte sig ned og nå til enighed.

Men realiteten kan jo være, at det ikke er dig, der skal være borgmester næste gang. Hvad skal der ske, hvis det bliver tilfældet?

- Jeg er så heldig, at jeg har mange spændende projekter. For det første har jeg sammen med min kone en relativt stor ejendomsmæglervirksomhed, så jeg tror, der er en plads til mig der igen. Det er også et job, jeg holder meget af. Det minder i virkeligheden meget om at være borgmester, hvor man også skal sælge vores kommune. Derudover har jeg andre mindre virksomheder, som jeg ville kunne bruge mere tid på, hvis jeg ikke bliver borgmester, så jeg kommer ikke til at kede mig.     

Politikerliv

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet