”Vi fandt, at det var det rigtige at gøre”

Efter lang tids uro ville bestyrelsen i SKI videre, og her var fyringen af direktionen det mest hensigtsmæssige, fortæller Jørgen Clausen, bestyrelsesformand i SKI og stadsdirektør i Odense Kommune.

Interview

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Hvad er årsagen til, at I nu vælger at fyre Søren Jakobsen og Niels Frederiksen?

Jeg vil ikke uddybe det med andet, end at bestyrelsen har lavet nogle vurderinger af situationen og har fundet, at det her er det rigtige at gøre, og længere er den sådan set ikke.

Men hvad er det så for løsninger, som bestyrelsen ser fremadrettet for SKI?

Jo, men det er noget af det, som vi arbejder intenst på i disse dage og uger, nemlig at få etableret et grundlag for at sikre SKI en lovende fremtid. Vores tilgang er, at SKI har en vigtig mission, men det skal jo også formuleres på et grundlag, så det er muligt at udleve den mission, og det har også en sammenhæng med, hvordan ejerne, det vil sige staten og KL, ser på virksomheden og dens fremtid.

Og det har vi faktisk en rigtig god dialog om lige i øjeblikket. Jeg håber, at vi meget hurtigt kan skabe ro og sikkerhed omkring SKI’s virksomhed. Det ligger mig meget på sinde, så vores kunder kan have tillid til det, vi arbejder med. Det er det helt basalt vigtige.

Når der bliver henvist til den her uro som begrundelse for fyringen, tænkes der så på kritikken af, om SKI holder sig på den rette side af loven i deres rammeaftaler?

Ja, det er jo et af elementerne. Man må ikke som bruger af kontrakterne være i tvivl om, at man kan handle på dem. Det er helt klart. Vi ved også godt, at der er mange forskellige meninger og opfattelser omkring juraen. Problemet er, at det er en gråzone, som ikke rigtig er fyldt ud af nogle afgørelser, således at vi kan få nogle præcise svar, men vi arbejder meget på at få et præcist og godt grundlag. 

Hvad løser det at fyre topledelsen i forhold hertil?

Det er jo et spørgsmål om, at det er vigtigt for os at være på højde med situationen og få gjort det, som vi mener, der skal til. Det er det, vi arbejder på.

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet