Billede

Nogle vaner skal brydes - andre bevares

Nok er fleksibilitet og omstillingsparathed oppe i tiden, men gode vaner spiller også en vigtig rolle for kreativitet og nytænkning.

boganmeldelse

Af Lene Stenstrop, seniorkonsulent | [email protected]

Fakta

Bog: 

Vanebrud – Hvordan du veksler 7 gamle vaner til ny kreativitet.


Forfatter: Professor i psykologi Lene Tanggaard


182 sider

kr.: 250,-

Akademisk forlag

Bogen 'Vanebrud' med undertitlen 'Hvordan du veksler 7 gamle vaner til ny kreativitet' er tænkt til dig, der ønsker at få mere kreativitet ind i din hverdag. Allerede her måtte jeg gøre op med min egen forståelse af begrebet kreativitet. At ændre en vane er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det, der sættes i stedet, er ’mere kreativt’. Det kan være mere hensigtsmæssigt og givende, det kan åbne ens øjne for de vaner, der har blokeret for andre muligheder.

Lene Tanggaard er professor i psykologi og har i mange år forsket i kreativitet og kreative processer. I denne bog tager hun læseren i hånden og peger, med inspiration fra forskningen, på syv vaner, vi alle kender til. Med udgangspunkt i de vaner fortæller Lene Tanggaard om de vanebrud, der har inspireret hende selv til kreativ tænkning.
Bogen giver gode ideer og metoder til, hvordan du kan udfordre dine gamle vaner og veksle dem til kreativ tænkning ved at betragte kreativitet som toppen af et isbjerg, der hviler på et fundament af vaner, rutiner og erfaringer. Når du skal tænke kreativt, handler det derfor ikke altid om at kaste gamle vaner overbord og bare ’tænke ud af boksen’. Der er nemlig masser af kreativt potentiale i dine gamle vaner, for vanerne er kilde til de vanebrud, der kan bringe ny kreativitet op til overfladen.

Gode vaner er nødvendige
Vanebrud gør op med tidens mest udbredte vane; at skælde ud på vaner. I en tid, hvor enhver jobannonce stiller skarpt på, at man skal være omstillingsparat og fleksibel, er vaner ikke eksisterende. Læs: Her accepterer vi ikke vaner, her er vi innovative! Vaner er blevet et negativt begreb, men måske risikerer vi i hyldesten af det nye og innovative at desavouere alle dem, der holder tingene ved lige og får virksomheden til at fungere ved brug af vaner. Innovation er det begreb, der får os til at glemme værdien af det ordinære!
Bogen skal læses som et blik på den indvirkning, vanerne har på vores liv, i en tid, hvor der er mange brud. Vi bliver skilt, vi flytter, vi skifter job og vi uddanner os hele livet igennem. De mange brud er ikke altid fordrende for kreativitet, eller det at se nye muligheder, men bliver ofte en form for overlevelse. Måske er det her, vi skal kaste et blik på vanernes indvirkning på vores liv. Hvilke skal vi bryde med for at få mere balance i vores liv, og hvilke skal vi beholde for at få overskuddet til at se muligheder og ændre på de mindre gode vaner. Vi kan vænne os til at sove for lidt som flere forskere indikerer, at vi gør, eller tjekke de sociale medier flere gange om dagen for at lade os distrahere af uvedkommende information og opdateringer. At bryde med en vane er at sætte noget andet i stedet, der gerne skulle give mere frihed. Det vil selvfølgelig altid være individudelt, hvad der udgør gode vaner og gode vanebrud. Men se på de vaner, der med et snuptag har spist din tid og vurder, om det er en god eller en dårlig vane, du lige har været i gang med. Hvad kunne du sætte i stedet? Mere tid til at være, tænke, lege, læse for eksempel?
Vanebrud kan også være en fælles opgave i den virksomhed, hvor man er ansat. En HR-konsulent fra en kommune i Sønderjylland havde det afsæt, at man måske skulle bryde med den vane, at lave alting om hele tiden. Hvad ville der ske, hvis man gav medarbejderne et helt år uden vanebrud! Specielt i en tid, hvor vanen er, at alt altid skal laves om i fleksibilitetens navn, og hvor tempoet er så højt, at det i sig selv er en hindring for nytænkning. 

Min personlige tese er, at det vil kunne reducere sygefravær og i stedet give medarbejderne ro, arbejdsglæde og frihed i jobbet. En ramme, der uden pres fremmer den menneskelige energi og evne til at se de bedste muligheder i jobbet og i sidste ende for virksomheden. Det kan være den eksisterende gode vane, der gør det muligt at kunne bidrage med noget nyt. Hvis alle bolde konstant kastes op i luften, ender vi med at koncentrere os om bare at gribe dem igen i stedet for nysgerrigt at undersøge det spørgsmål, der oprindeligt optog os.

Syv gode vanebrud
Lene Tanggaard har udvalgt syv vanebrud og en række tilhørende vanebrudsmetoder, der kan bruges til at veksle gamle vaner til ny inspiration. Jeg vil ikke gå i dybden med hver enkelt, men blot nævne de syv tilgange til vanebrud: 

*Spørg

*Lær

*Sans (Se, mærk, duft, smag og lyt
)
*Leg

*Tænk

*Fordyb dig 

*Glem dig selv
Alle syv tilgange er beskrevet godt i bogen, hvor hvert kapitel afsluttes med en samlet opfølgning.
De fem første vanebrud er inspireret af den amerikanske kreativitetsforsker Keith Sawyers bog 'Zig Zag', hvor Sawayer understreger vigtigheden af at bryde med det kendte ved at spørge på nye måder, lære noget nyt, se lege og tænke. De to sidste, fordybelsen og selvforglemmelsen er de vanebrud som Lene Tanggaard selv henter inspiration til i sin egen forskning og praksis.
Som Lene Tanggaard nævner i bogen under overskriften ’Vanebrudspsykologi’, er vores liv i bred forstand en ’praktisk affære’, der er stærkt funderet i vores vaner. Det er vores vaner, der ved, hvordan vi køer bil, vasker op, børster tænder eller løber en tur. Alt begynder naturligvis ikke som en vane, men bliver ved gentagelsen opbygget som en vane, hvilket jo er ganske praktisk, når man for eksempel skal køre bil. Vanerne er fundamentale for vores liv, den sociale orden og stabilitet. Vi spørger ikke ind til vanen, når vi børster tænder. De ubevidste og autonome hverdagsrutiner udgør 40 procent af vores ubevidste vaner.
'Vanebrud' er ikke en selvhjælpsbog, men en bog med masser af inspiration til lige at give sine vaner et servicetjek. Bogen er ligeledes et godt arbejdsredskab i jobbet, hvor vi ofte sidder fast i rutiner, fordi vi har skabt os nogle vaner, der gør, at vi arbejder ureflekteret.


HR & uddannelse

Organisation & ledelse

Tilmeld dig nyhedsbrevet