Af Maria Steno
 | Selvstændig kommunikationsrådgiver og tidligere kommunalpolitiker
Billede

Værd at tage med videre fra KL's ledertræf

Deltagerne kom vidt omkring, men sjældent i dybden. Maria Steno har samlet syv tankevækkende, men spredte pointer fra dette års ledertræf i Odense.

synspunkt

   Kommunen skal være foran, men vi skal ikke komme så langt foran, at vi ikke kan vende os om og se borgerne i øjnene...

Tiden var sat af til at reflektere over ledelse, men reelt surfede vi på overfladen med helt korte oplæg og interviews på ledertræffet 2019. Temaet var ledelse med mening. Men den røde tråd blev ikke holdt. Dagen mindede mest af alt om et feed på Linkedin. Vi mødte et stort udvalg af offentlige ledere, et par forskere og nogle konsulenter, som talte om alt fra dataledelse og personlig gennemslagskraft til paradoksledelse. I nogle tilfælde var smagsprøven nok, men oftest havde jeg hellere hørt mere end flere.

For der var bestemt noget at komme efter og reflektere over, hvilket disse syv statements fra ledertræffet meget godt illustrerer.

Ledelsesambassadør Dorthe Crüger:
‘Jeg siger altid til ledere, at de skal gå ind i det ledelsesrum, de får, udfylde det og gøre det større. Og så skal de sætte borgeren først og ikke økonomien.’

Borgmester i Kalundborg og næstformand i KL Martin Damm:
’Hver tredje måned samler vi alle kommunens nye medarbejdere, så de lærer vores organisation og kultur at kende. Der er jeg altid med. Jeg taler om det gyldne første år, hvor de er nye og ser tingene med friske øjne. Jeg beder dem lære os  noget, inden de bliver som alle os andre. Når jeg er på institutionsbesøg, bliver jeg allermest glad, når jeg opdager, at institutionerne gør noget, som vi ikke har besluttet. Så kan jeg se, at vi har formået at skabe et ledelsesrum og vise tillid.’

Formand for Socialchefforeningen og direktør i Vordingborg kommune Helle Linnet:
‘Politikerne ved rigtig meget om, hvad der foregår ude hos borgerne. Jeg skulle gerne vide mindst lige så meget. Vi skal som topembedsmænd være helt tæt på driften. Vi skal mere ud, og vi skal spørge mere ind.’

Kommunaldirektør i Vejle og formand for Kommunaldirektørforeningen Niels Nybye Ågesen:
‘Ledelseskommissionen siger, vi skal kigge mod driften og holde fokus på borgeren – men vi er nødt til også at kigge op mod vores eget byråd. Den struktur og den tænkning, vi har politisk i kommunerne, gennemsyrer hele vores organisation og budgetlægning. Når vi skal arbejde mere tværgående med udgangspunkt i borgernes behov, så skal der også arbejdes mere på tværs af politiske udvalg. Det hænger sammen.’

Kommunaldirektør i Brønderslev Søren Steensen:
‘Vores vision er så bred, at vi kan skabe enighed, og så konkret, at den kan sætte retning. Visionerne må ikke være mere højtflyvende end de fleste kan forstå dem. Kommunen skal være foran, men vi skal ikke komme så langt foran, at vi ikke kan vende os om og se borgerne i øjnene.’

Centerleder i Gentofte Ann-Christina Matzen:
‘Inddrag medarbejderne i alt. Hos os har medarbejderne udviklet organisationens strategi, der skal få den politiske vision til at leve. Det er også medarbejderne, der har udviklet det nye organisationsdiagram, som skal sikre, at organisationen er robust på den lange bange. Vi arbejder ud fra en 90 procent ledelsesløs organisering, der sætter medarbejderne fri. Og vi bruger kun ledelsesretten i personalesager’. 

Ledelsesfilosof og erhvervspsykologisk rådgiver Michael Andersen:
’Gå hjem reflekter over din ledelse og sig til dit team, at du gerne vil være mere sårbar og medmenneskelig. Og at du har brug for deres hjælp til det.’

Blog

Organisation & ledelse

Tema: Strategi

Tilmeld dig nyhedsbrevet