Ufaglærte overser smutvej til uddannelse

Behovet for faglært arbejdskraft vokser, men kun få voksne ufaglærte vælger den korte erhvervsuddannelse, GVU, der skærer 80-90 procent af uddannelsestiden.

Genvej

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Flere ufaglærte skal i uddannelse – og helst inden 2020. Det er et af målene i regeringens Vækstplan DK, hvor der blandt andet er sat en milliard af til ’et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken’. Dog er der mindre end tusind personer om året, der vælger erhvervsuddannelsen GVU, som er særligt målrettet de voksne ufaglærte, viser en ny rapport, som EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Den afslører, at cirka 10 procent af dem, der tager en erhvervsuddannelse, vælger den hurtige vej, GVU’en.

- Det er ærgerligt, at så få gør brug af denne mulighed, når den nu er skræddersyet til voksne med en betydelig erhvervserfaring. Så er det jo spild af tid og penge, at de skal tage en hel erhvervsuddannelse på tre-fire år, siger specialkonsulent hos EVA, Michael Andersen.

Under GVU-ordningen, Grund­uddannelsen for Voksne, kan ufaglærte få merit for de kompetencer, de ikke har papir på. Et GVU-forløb varierer i længde efter den enkeltes uddannelsesbehov, men tager i gennemsnit cirka 20 uger.

Skarpere profil

Hos EVA håber man på, at den efterhånden ti år gamle uddannelse vil få fornyet opmærksomhed i den erhvervsuddannelsesreform, som regeringen har indvarslet i vækstplanen.

Socialdemokratiets undervisningsordfører, Troels Ravn, er enig i, at der politisk skal ses nærmere på det uudnyttede potentiale i GVU’en.

- Det er vigtigt, at vi har fleksible veje til at blive faglært. Og der er GVU-ordningen en betydelig vej, hvor vi skal have set på, hvordan vi kan få profileret lidt skarpere, siger han. Han mener dog, det er for tidligt at lægge sig fast på nogle bestemte indsatsområder, før det erhvervsuddannelsesudvalg, der er nedsat, kommer med deres anbefalinger til, om det eksempelvis er kendskab til ordningen, økonomiske incitamenter eller uddannelsesstruktur, der skal arbejdes med.                   :

Arbejdsmarked

HR & uddannelse

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet