Uddannelse til ledere kommer under pres

Der kommer ingen nye midler til kompetenceudvikling, så indsatsen med at opgradere de kommunale ledere risikerer at gå i stå.

Ledelse

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Forhandlingerne om næste års overenskomst for offentligt ansatte er så småt ved at blive løbet i gang. Allerede nu står det klart, at krav til efteruddannelse og kompetenceudvikling ikke vil figurere på ønskeseddelen fra arbejdstagernes organisationer.
Det kan meget vel betyde, at den styrkede indsatsen med at få løftet de kommunale lederes kompetencer risikerer at gå i stå. Det netop som kommuner landet over for alvor er kommet i gang med indsatsen, der blev sat i gang med overenskomsten i 2008. De 400 millioner kroner, der fulgte med dengang, er ved at være brugt, og uden ekstra midler bliver det svært at finansiere de nye uddannelsesforløb fremover.
”Det er trepartsmidlerne, der sætter rammen for, hvor lang tid vi fortsætter med det udvidede tilbud og koncept, vi har fået etableret. Der har ligget en forventning om, at vi i 2011 vil få forlænget indsatsen endnu en overenskomstperiode. Men det er klart, at den forlængelse er betinget af, at der afsættes øremærkede penge til formålet,” siger blandt andre Steffen Mark Jensen, kontorchef for HR & Kommune i Odense.
I en evaluering af kommunernes anvendelse af trepartsmidlerne fra KL og KTO fremgår det, at hverken arbejdsgivere eller arbejdstagere forventer, at der kan findes penge til at fortsætte indsatsen, hvis ikke de bliver tilført som øremærkede midler fra en ekstern pulje.

Løn frem for uddannelse

Det er imidlertid meget usandsynligt, at ekstra penge bliver en del af dagsordenen til næste års overenskomstforhandlinger. Det viser en rundringning til en række af de organisationer, som deltager i forhandlingerne.
”Vi har en ekstraordinær situation i forhold til lønnen, hvor bare det at bevare reallønnen er en stor udfordring. Og selv om vi mener, at efteruddannelse er en vigtig ting, så er vi ikke indstillet på at lægge lønkroner på bordet for at videreføre de her ordninger,” siger Per Seerup Knudsen fra FTF’s kommunale forhandlingsfællesskab.
Den samme melding om, at løn vil blive den altoverskyggende prioritering, som andre krav må give plads til, kommer fra OAO, KTO, Foreningen af Offentlige Chefer, DJØF og Akademikernes Centralorganisation. KL vil heller ikke arbejde for nye penge til ordningen.
”Vi mener ikke, at der skal tilføres penge til det her fra overenskomstens rammer. Nu er vi i gang, og så er det en ledelsesmæssig opgave at få det her prioriteret inden for den lønpulje, man har til rådighed,” siger Michael Ziegler (K), formand for KL’s løn- og personaleudvalg.

Skønne spildte penge

En udløber af overenskomst 2008 var den nye ofentlige lederuddannelse. Men ulige finansieringsvilkår mellem den traditionelle diplomuddannelse på professionshøjskolerne har givet den nye uddannelse en svær start. Flere kommuner har da også helt valgt den fra, fordi de mener, den er for dyr.
”Mit gæt er, at vi om nogle år vil se tilbage på, at der nu er blevet brugt mange ressourcer på at forsøge at oprette nogle nye uddannelser i samarbejde med private aktører. Men at de bliver valgt fra, når trepartmidlerne er brugt op,” siger Bent Engelbrecht, formand for brancheforeningen for leverandører til den offentlige lederuddannelse.

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet