Af Kirsten Normann Andersen
 | 
Billede

Tillid betaler sig

Firkantede standarder og testkultur flytter fokus fra det væsentlige i den offentlige stor, skriver SFs kommunalordfører.

synspunkt

   Når ansatte måles og kontrolleres på, om de lever op til standarder, så vil de mere eller mindre ubevidst fokusere på, at der er sat flueben de rigtige steder for dermed at holde egen ryg fri. 

Tillid er ikke en tænd- og sluk knap. I alle dele af samfundet skal vi knokle for den tillid, som er så vigtig for sammenhængskraften i samfundet. Den tilfredse borger og den stolte medarbejder er begge vigtige ambassadører for samfundet. 

Vi kan som beslutningstagere ikke forvente tillid, hvis vi ikke selv udviser tillid. Både til ansatte og til borgere. Alligevel har vi tendens til at fjernstyre de mange indsatser i samfundet, som fagligt uddannet personale skal tage sig af på samfundets vegne; med lærerplaner,  plejestandarder, kliniske retningslinjer og meget andet. 

Formelt er standarder rettigheder, som skal sikre alle borgere lige god behandling, støtte og hjælp. Men standarder er også økonomernes mulighed for at holde styr på udgifterne. Har de så haft den ønskede virkning? Eller er standarder i stedet blevet en forhindring for sund fornuft? 

Forkert fokus
Reelt har standarder den bagside, at de påvirker de ansattes mulighed for at bruge deres gode faglige forudsætninger til at udvikle individuelle og holdbare løsninger. Det skaber ikke grobund for faglig stolthed. Og jo mere detaljerede standarder, den ansatte skal leve op til, des mindre fokus kan den ansatte levne andre udfordringer og løsninger. Når ansatte måles og kontrolleres på, om de lever op til standarder, så vil de mere eller mindre ubevidst fokusere på, at der er sat flueben de rigtige steder for dermed at holde egen ryg fri. 

Standarder tjener også til, at kommuner og regioner kan købe og sælge ydelser; herunder lade private aktører varetage konkrete opgaver mod en fastsat betaling. Og hvis man skal tjene penge på velfærd, så har man en bevidst interesse i at øge efterspørgslen på mere velfærd. Men er samfundets opgave i virkeligheden ikke det modsatte, nemlig at sikre levevilkår for mennesker, så de i højere grad bliver i stand til at klare sig selv? 

Det stigende antal af kritiske græsrodsbevægelser vidner om, at tilliden til samfundet er sat på en alvorlig prøve. Det, synes jeg, er en høj pris at betale. Og det kunne være et godt udgangspunkt for at undersøge, om det standardiserede samfund er en samfundsøkonomisk god løsning. 

Frie medarbejdere ser fremad
Hvis den helt rigtige benprotese kan forhindre unødigt slid af en hofte og dermed risiko for, at der opstår behov for en dyr operation og måske et job på særlige vilkår, så er den helt rigtige protese både en billigere og bedre løsning på den lange bane. Det gælder bare ikke for den medarbejder, som alene har ansvaret for at bevillige protesen og overholde dette års budget. 

Nationale test af børn og unge gavner ikke det enkelte barns mulighed for at udvikle personlige  eller faglige kompetencer. Det er lærerens håndholdte indsats, som gør en forskel. Men hvis lærere primært måles på deres evner til at skabe gode testresultater, så levner det ikke meget plads til fokus på andre kompetencer. Vi ved, at antallet af sårbare unge er stigende. Vi ved til gengæld ikke, hvor mange unikke kunstnere, musikere, sportsatleter med videre vi er gået glip af, fordi vi måske fik sat kikkerten for det blinde øje? 

Ingen drømmer om at være afhængig af hjælp, men når behovet opstår, har vi brug for et samfund, som udviser tillid på en fornuftig måde – til en håndholdt og fagligt kvalificeret indsats. 

Arbejdsmarked

Blog

Børn & unge

Organisation & ledelse

Social & sundhed

Tema: Ordførerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet