Teknisk direktør ind i Vallensbæk-sagen

Ikke alene kritik fra Bjarke Steen Johansen men også fra den fratrådte tekniske direktør Lars Christensen, indgår i sag mod borgmester

VALLENSBÆK

Af Bruno Ingemann | [email protected]

Få dage før sæsonens første snestorm fejede over landet, blev kommunalbestyrelsen ramt af en haglbyge af kritiske spørgsmål fra Statsforvaltningen, som er i færd med at undersøge, om borgmester Henrik Rasmussen (K) har begået ulovligheder.

Tilsynssagen er rejst på baggrund af oplysninger fra den nu fyrede kommunaldirektør Bjarke Steen Johansen. Men Statsforvaltningen har også lyttet til kritik mod borgmesteren fra kommunens tidligere tekniske direktør Lars Christensen. De to tidligere højt placerede embedsmænd i kommunen har begge været til møde med Statsforvaltningen og forsynet kontorchef Anne Birgitte Hassing, der står i spidsen for undersøgelsen, med materiale til 15 kritiske spørgsmål, som hun har bedt kommunalbestyrelsen besvare.

Kommunen har tidligere selv med hjælp fra KL undersøgt stort set de samme emner, som Statsforvaltningen nu er dykket ned i, og kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af sin egen undersøgelse at afvise al kritik fra Bjarke Steen Johansen. Og da Statsforvaltningen bad om en nærmere forklaring, sendte kommunalbestyrelsen rapporten som svar på kritikken. Men Statsforvaltningen vil ikke nøjes med kommunens egen undersøgelse og rapport.

 

Nye skyts
Kommunalbestyrelsens talsmand, 2. viceborgmester Søren Wiborg (S) mener, at Statsforvaltningens mange spørgsmål er et naturligt led i undersøgelsen:

- Vi noterer os med tilfredshed, at der fortsat ikke er tilvejebragt dokumentation for de alvorlige beskyldninger om magtmisbrug og nepotisme. Det er vi glade for. Statsforvaltningen har rejst en række relevante spørgsmål, bl.a. i relation til, hvordan de relevante sager faktisk er afsluttet – efter at kommunaldirektøren har rejst sin klage. Disse spørgsmål vil kommunalbestyrelsen naturligvis sørge for, at tilsynet får svar på, siger han.

Statsforvaltningen bygger ikke sin undersøgelse alene på kritik fra Bjarke Steen Johansen, som kommunalbestyrelsen beskylder for grov misligeholdelse af sit ansvar og derfor har fyret på gråt papir. En sag som formentlig ender i retten, fordi hverken Bjarke Steen Johansen eller hans fagforening Djøf vil acceptere afskedigelsen. Men også den tidligere tekniske direktør Lars Christensen leverer nu skyts mod borgmester Henrik Rasmussen.

Det er kun fire måneder siden Lars Christensen forlod sit job i Vallensbæk Kommune med en fratrædelsesaftale. Han blev presset ud for sin håndtering af et energirenoveringsprojekt. Og en del af de kritiske spørgsmål, som Statsforvaltningen ønsker svar på, handler netop om borgmesterens håndtering af energirenoveringsprojekterne, såkaldte ESCO-projekter. Ifølge Lars Christensen har borgmesteren blandt andet besluttet, at underskud i nogle projekter skulle dækkes af overskud i andre.

En anden af de sager, som Statsforvaltningen er dykket ned i, handler om borgmesterens pres på blandt andre Lars Christensen for at få en lokal malermester fritaget for gebyrer på afskaffelse af affald fra malervirksomheden. Det har senere vist sig, at malermesteren er borgmester Henrik Rasmussens far, men det undlod borgmesteren at gøre opmærksom på. En handlemåde som lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, vurderer, er i strid med habilitets-reglerne.

Organisation & ledelse

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet