Svært at effektivisere

Kun en fjerdedel af danske virksomheder oplever den forventede effekt af effektiviseringstiltag, viser en undersøgelse lavet af Center for Ledelse. Offentlige ledere kan tage ved lære.

Erhverv

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Mange ledere kender skuffelsen. I afdelingen er der brugt masser af ressourcer på at effektivisere, men efter et år præsterer medarbejderne nøjagtig samme mængde arbejde. Indsatsen er spildt.

En undersøgelse fra Center for Ledelse, CfL, viser, at standardværktøjer ikke kan stå alene, hvis man ønsker effektiviseringer. I stedet skal ledelsen fokusere på at få medarbejderne til at tage ansvar for effektiviseringen. Skabe en forbedringskultur.

”Man overlader det i for høj grad til værktøjerne, og det er bare ikke tilstrækkeligt. Effektiviseringer kræver i den grad et ledelsesfokus. Der skal opstilles nogle mål, og lederen skal vedholdende spørge ind til, om man også når de mål,” siger udviklingschef i CfL, Jens Holmgren.

Grund til pessimisme

Kun 26 procent af virksomhedslederne oplever ifølge undersøgelsen, at deres tiltag skaber de forventede resultater. Jens Holmgren tror, at billedet er det samme i kommunerne. I de kommende år står de over for krav om effektiviseringer i milliardklassen. Jens Holgren siger, at succesen helt afhænger af, om det sker med teknologiske fornyelser og stort ledelsesfokus eller en blind tiltro til standardværktøjer.

”Faren er, hvis man bare vil indføre lean, og så regner med, at værktøjet genererer den ønskede effektivisering. Så virker det ikke,” siger han.

Ekspert i offentlig økonomi Kurt Houlberg fra Anvendt KommunalForskning, AKF, pointerer, at politiske hensyn og tvetydige målsætninger gør det endnu sværere at opnå effektiviseringer i en kommune. Undersøgelsen er endnu et forvarsel om, at de kommende effektiviseringer er svære fuldt ud at realisere. 

”Den giver grund til en vis pessimisme. Der er nogle grundlæggende mekanismer, der modarbejder, at man kan få effektiviseringer realiseret, herunder at de medarbejdere, der skal implementere det, kan have en anden dagsorden,” forklarer Kurt Houlberg.

Private ikke bedre

Til gengæld viser undersøgelsen, at kommunerne langtfra er ene om at kæmpe med de vanskeligheder.

Særligt den pointe hæfter formand for Kommunaldirektørforeningen, Jens Christian Birch, sig ved.

”Vi bliver altid punket for, at vi er ineffektive, men det er da interessant at se, at det private har lige så svært ved at effektivisere som det offentlige. Der har du overskriften,” siger Jens Christian Birch, der er kommunaldirektør i Næstved, efterfulgt af en latter.

Han er ikke bekymret for de kommende års effektiviseringer. For som han siger, så kan man planlægge effektiviseringen og hente besparelsen, eller man kan tage besparelsen og hente effektiviseringen bagefter.

Organisation & ledelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet