Studietur på første klasse

I april rejste et hold kommunale topchefer til Kina på en eksklusiv studietur. Men bliver man bedre til at lede en lokal kommune ved at rejse til den anden side af kloden? Det kan ikke udelukkes.

Tema: Lederuddannelse

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

I april strandede 16 kommunale topchefer og deres rejsearrangører fra COK og Syddansk Universitet på den anden side af jorden. Den islandske askesky blokerede det europæiske luftrum, og i en uge måtte topcheferne vente på at komme hjem fra deres studietur i Fjernøsten. 

Men hvad lavede lokale ledere i det hele taget på en studietur i Kina? Den journalistiske automatreaktion skal helst være at spørge ”det må koste en del penge - og hvad mon de kan få ud af det?” Svaret på det første er 48.400 kroner per hoved plus flybilletter, og svaret på det andet er - måske en hel del.  

”Jeg synes, det lyder relevant, og jeg har også været med til at arrangere noget tilsvarende,” siger Carsten Greve. Han er professor på Københavns Handelshøjskole (CBS) og ansvarlig for skolens offentlige lederuddannelser, som på mange måder konkurrerer med tilbuddene fra Syddansk Universitet og COK. Han peger på to måder, hvor på det internationale udsyn kan være med til at kvalificere kommunale ledere.

Den ene del handler om at få adgang til noget viden, som man ellers ikke ville have erhvervet sig.

”Den anden del er den rene inspiration, hvor du får mulighed for at revurdere din hverdag. Det tror jeg i høj grad, topledere kan have brug for. Og den internationale toplederuddannelse kan være én måde, men ikke nødvendigvis den eneste rigtige,” siger Carsten Greve.

Bornholm eller Beijing

En ting er inspiration, noget andet er det rent læringsmæssige. Her er det vigtigste ifølge Carsten Greve at komme ud af sine vante omgivelser og ind i et læringsmiljø. Om det så er på Bornholm eller i Beijing, er ikke det afgørende.

I COK’s brochure for den internationale topchefuddannelse beskrives forløbet som en ’eksklusiv’ vej til ’indsigt og udsyn’. Udover Kina kan turen også gå til London og USA. Forståelse for den globale kontekst kaldes en nødvendig strategisk kompetence.

”Den lokale agenda er i stigende grad en spejling af den globale agenda, og kommunalpolitiske beslutninger kan ikke fremadrettet træffes uafhængigt af det internationale samfund,” hedder det i salgsmaterialet.  

Herefter peges der på et par af kommunernes mest aktuelle udfordringer: budgetpres i sammenhæng med den globale finanskrise og de kommunale klimaplaners afhængighed af den eksplosive vækst i Kina.

Er det virkelig nødvendigt med denne indsigt i den kinesiske vækst, når man skal lægge en kommunal klimaplan?

”Ja, det mener jeg faktisk for den del af ledelsesopgaven, som handler om strategisk ledelse. Det er ikke nødvendigt for at give en konkret bygningstilladelse. Men som en del af den samlede kompetenceudvikling, der skal ske i en kommune, er det vigtigt også at have de globale perspektiver indover,” siger Jens Hornemann, der er direktør for COK. 

Kræs for topchefer

Vordingborgs miljø- og teknikdirektør Torben Nøhr var med på rejsen til Kina. Han mener ikke, at en sådan rejse hverken kan eller skal gøres op i forhold til, om der kan tages konkrete idéer med hjem til efterligning i Danmark.

”Det afgørende har været at få inspiration og plads til refleksion. Og det her er jo et modul for de topchefer, som allerede har fået mange andre uddannelser. Det er jo ikke her, man starter. Det her er kræset, det er der ingen tvivl om,” siger Torben Nøhr.

Formanden for Kommunaldirektørforeningen og bestyrelsesmedlem i Forum for Offentlig Topledelse, Jens Christian Birch, arbejder målrettet på at få styrket det internationale udsyn blandt offentlige ledere. Han ser en international dannelse som en afgørende og nødvendig del af især topledernes fortsatte kompetenceudvikling. 

”Jeg tror, at fremtidens topleder i såvel ministerier som kommuner i langt højere grad vil forlange et uddannelsesprogram som en del af ansættelseskontrakten. Og gerne med et internationalt perspektiv,” siger Jens Christian Birch.

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet