Claus Hjortdal faldt allerede i fagforeningsgryden som barn, hvor han hjalp til, når faderen tog mod medlemskontingenter i den lokale afdeling af Dansk Metal. I dag er han formand for Skolelederforeningen, men han har måttet hugge hæle og kloppe tæer undervejs.
Foto: Cecile Smetana / Polfoto
Claus Hjortdal faldt allerede i fagforeningsgryden som barn, hvor han hjalp til, når faderen tog mod medlemskontingenter i den lokale afdeling af Dansk Metal. I dag er han formand for Skolelederforeningen, men han har måttet hugge hæle og kloppe tæer undervejs. Foto: Cecile Smetana / Polfoto

Strategen med det faglige hjerte

Egentlig ville Claus Hjortdal bare være bestyrelses­­­medlem i Skole­lederforeningen. Sådan gik det ikke, og i dag er han formand. Men vejen dertil har krævet store ofre og en god strategisk hjerne.

Netværk

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

Midt i den barske vestenvind fra Vesterhavet er der ifølge formanden for Skolelederforeningen Claus Hjortdal både lys, luft og klarhed i rummet, så man kan dvæle lidt ved tankerne. Og der var brug for både at dvæle og at tale, da Hjortdal i 2007 stod på en strand ved Vesterhavet nær Thisted sammen med sin kone, for der var en stor beslutning, som skulle træffes.

Forude lå en fusion mellem Danmarks Skolelederforening og Lederforeningen, der gennem 10 år havde deltes om landets skoleledere, og nu pegede folk på Hjortdal som kandidat til en toppost i den kommende nye forening, Skolelederforeningen.

”Det er en kæmpe udfordring. Det ledelsesrum, der blev italesat med reformen, er ikke-eksisterende, og skolelederne drukner i ramme­opfyldelser. De har virkelig fjernet skoleledernes autonomi og råderum.”

Kunne deres forhold og familieliv holde til, at han havde en stilling, som langt hen ad vejen lå i København? Og kunne man overhovedet blive boende i Thisted, hvis man fik et job i den anden ende af landet? Hvad med hans kones job som skoleleder?

- Det var noget af en beslutning. Indtil da havde jeg kun ageret lokalt i fagforeningen. Jeg stod for lønforhandlinger, og jeg var amtsformand i Viborg Amt. Jeg trivedes faktisk godt, og dybest set havde jeg egentlig bare en ambition om at komme i bestyrelsen og se, hvad der så skete, men da næstformanden i Danmarks Skolelederforening trak sig kort før fusionen, fik jeg at vide af medlemmerne, at nu var det nu:  Jeg skulle slå til. Det var mig, de ville have.

Det mente Claus Hjortdal med egne vestjyske ord måske nok var lige tidligt nok i forhold til, hvad han havde forestillet sig, men nu blev det altså sådan. Og efter seks år som næstformand kunne han i starten af 2014 sætte sig i formandsstolen.

Faglig fra krybbe til krukke

Allerede som barn faldt Claus Hjortdal i fagforeningsgryden. Faren var kasserer i den lokale afdeling af Dansk Metal.

En gang om ugen stillede folk op i kø i barndomshjemmet for at betale deres fagforeningskontingent, og unge Claus fik lov at hjælpe med at sætte mærker i bogen.

- Så jeg fik sammenholdet om den profession, man har, ind med modermælken. Derfor var det også naturligt for mig, da jeg blev lærer og senere skoleleder, at engagere mig i det faglige arbejde, siger Claus Hjortdal.

Det blev en karriere - både som lærer og skoleleder - der har udfoldet sig inden for en radius af 15 kilometer fra Thisted. Og han bor stadig i Thisted, hvor hans kone er skoleleder.

En fredelig fusion

Claus Hjortdal er god til strategi, hvis man spørger ham selv. Han finder ud af, hvilket udfald han gerne vil have af en given situation, og så regner han baglæns. Det var den evne, han brugte, da aftalen om formandskabet skulle på plads.

For Claus Hjortdal kunne lige så vel være endt som formand allerede i 2007, da foreningerne fusionerede. Men det havde ikke været den rigtige løsning, forklarer han.

- Lige til det sidste var det uklart, hvad der skulle ske. Men så fandt Anders Balle fra Lederforeningen og jeg en salomonisk løsning til fagforeningens bedste, siger Claus Hjortdal og henviser til Kong Salomon, der i Bibelen truer med at skære et barn midt over, hvis to kvinder ikke kan enes om, hvem der har født det.

Løsningen her bestod i, at Anders Balle blev formand og Claus Hjortdal, der kom fra Danmarks Skolelederforening, næstformand. Bestyrelsesposterne blev delt ligeligt mellem de to foreninger, og vigtigst af alt slap de for kampvalg.

- Vi troede på, at hvis vi kunne gå fredeligt ind i fusionen uden at kæmpe, var det bedst for foreningen. Hvis vi startede med en kamp, ville vi risikere splittelse i mange år frem. I stedet fik vi skabt en flot fusion, hvor færre end 20 meldte sig ud.

Send mere tid

Efter seks år med Skolelederforeningen meddelte Anders Balle i december 2013, at hans tid som formand var slut, og Claus Hjortdal meldte sig hurtigt på banen som kandidat til posten. Fire måneder senere - i slutningen af marts 2014 - blev han enstemmigt valgt.

Claus Hjortdals to første år som formand har budt på store omvæltninger på skoleområdet. Folkeskolereformen løb hurtigt med al opmærksomheden. Lærerne gik på gaden, efter at de blev lock outet i forbindelse med konflikten om deres arbejdstid.

Der er også sket en enorm strukturreform i kommunerne, hvor skoler er blevet nedlagt eller sammenlagt samtidig med, at inklusionsreformen, der skal få flere såkaldte specialbørn over i de almene klasser, er blevet implementeret.

- Hver af de fire reformer er en kæmpe udfordring og det at de skulle implementeres samtidig, har uden tvivl været den største udfordring de sidste to år, siger Claus Hjortdal.

Derfor havde han gerne set, at reformerne havde fået mere tid, og at de ikke var blevet implementeret samtidigt.

- Inklusionen var måske den reform, der var forberedt bedst. Men den blev presset af, at vi havde de andre reformer oveni. Den kom samtidigt med en række hårde rationaliseringer fra kommunerne, siger han og henviser til, at der i gennemsnit er 16 procent færre skoleledere i dag end for bare ganske få år siden.

- Nogle kommuner har skåret i skoleledelsen med helt op til 50 procent. Skal man realisere så omfattende reformer, som inklusionen og folkeskolereformen er, så er det klart, det ikke lykkes ordentligt, hvis man samtidig fjerner ledelsen.

Derfor så han gerne, at folkeskolereformen havde haft mere tid.

- Den blev født i krig og økonomisk nedgangstid med faldende børnetal og i for stor hast.

Der skulle have været plads til at bruge tid på at forberede både skolerne og lærerne. Men accepterer man, at reformer tager tid, så kommer det alligevel til at lykkes - stille og roligt. Men man var aldrig nået så langt, som man er, uden at skolelederne havde kunnet omsætte reformerne til praksis, siger Hjortdal.

- Vi har udfordringer med en ekstremt travl hverdag, sygemeldte lærere og pædagoger, og vi har problemer med rekruttering af både nye lærere og ledere, men vi er lykkedes med begyndelsen af implementeringen af reformen.

‘Vi mangler ledelsesrum’

Netop den travle hverdag, der er produktet af et højt ambitionsniveau ved skolereformen, gør, at den største udfordring for Skolelederforeningen i 2016 bliver at holde øje med økonomien.

- Vi er det land i verden, der har flest undervisningstimer. Vi skal stramme op og rationalisere samtidigt. Lige for tiden er der stort landspolitisk fokus på ældreområdet, det sociale område samt flygtningeområdet. Det er alle vigtige områder, men jeg er bange for, at vi midt i det fokus glemmer folkeskolen. I mange kommuner bliver den eneste løsning derfor, at lærerne skal undervise mere.

- Det er en kæmpe udfordring. Det ledelsesrum, der blev italesat med reformen, er ikke-eksisterende, og skolelederne drukner i rammeopfyldelser. De har virkelig fjernet skoleledernes autonomi og råderum.

Derfor ser Claus Hjortdal kun to løsninger på de udfordringer, der kommer: Enten kommer der flere penge, eller også må man sænke ambitionsniveauet.

- Lige nu tror politikerne stadig, at fordi folkeskolerne er så stor en post i økonomien, så kan man rationalisere for en masse penge og stadig bevare det høje niveau. Men det kan bare ikke længere lade sig gøre.

Blå bog

Claus Hjortdal

  • Claus Hjortdal bor privat i Thisted. Han er uddannet lærer fra seminariet i Nørre Nissum og har siden arbejdet som lærer og senere skoleleder i området omkring Thisted.
  • I 2007 blev han konstitueret som formand for Danmarks Skoleleder-forening og senere næstformand i den ved fusion af Danmarks Skolelederforening og Lederforeningen skabte fagforening Skolelederforeningen. I 2014 blev han enstemmigt valgt som ny formand for Skolederforeningen.

Børn & unge

HR & uddannelse

Netværk

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet