Stor interesse for lederuddannelse

I år er næsten dobbelt så mange offentlige ledere indskrevet på Danmarks eneste masteruddannelse i offentlig ledelse.

Ledelse

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

På et enkelt år er tilstrømningen til den nye fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse, Master of Public Governance, vokset markant. I 2009 var der indskrevet 365, mens uddannelsen fra denne uge og i resten af august vil trække godt 700 offentlige ledere tilbage på skolebænken.
Tilstrømningen skyldes til dels, at uddannelsen er ny, og antallet af studerende øges naturligt for hvert semester. Men ifølge professor i uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet, Henning Salling Olesen er tallene udtryk for, at der generelt er stor interesse for at forbedre og styrke ledelseskompetencer.
”Tidligere var det mere almindeligt at videreuddanne sig inden for sit faglige område, men nu er fokus skiftet, så det er selve ledelsen, der er i centrum,” siger han.

Antennerne ud

’Master of Public Governance – den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse’ er den eneste uddannelse i offentlig ledelse på masterniveau i Danmark. Den bliver udbudt i fire dele af landet med CBS som tovholder i øst og Syddansk Universitet i vest, og den kan tage mellem to og seks år at gennemføre.
Ifølge professor ved CBS Carsten Greve, som er tovholder på masteruddannelsen i København, efterspørger lederne især viden, som kan hjælpe dem til at få tjek på, hvornår de skal agere og hvordan. Strategisk ledelse er et af de mest søgte kurser.
”Strategisk ledelse handler om at have antennerne ude: Hvornår er det tid til forandring, og hvilken forandring skal det være. Det er med til at styrke de ledelsesmæssige kompetencer, og det er det, der bliver efterspurgt,” siger Carsten Greve.

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet