Små kommuner taber kampen om ingeniørerne

I 2020 vil der ifølge prognoserne mangle 30.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. De små kommuner risikerer at blive taberne i kampen om de unges gunst. Et nyt projekt skal vende udviklingen på vej- og trafikområdet.

Rekruttering

Af Michael Nørgaard | [email protected]

Statens store vejprojekter, Femern Belt og Metrocity-ringen sætter ekstra tryk på efterspørgslen af ingeniører og cand.scient.er og forstærker dermed den udvikling som finder sted i disse år, hvor  uddannelsen af nye kandidater ikke kan fylde hullet efter den naturlige afgang fra arbejdsmarkedet. Tallene fra vej- og trafikområdet illustrerer situationen. Der uddannes i størrelsesordnen af 100 ingeniører med specialer inden for vej- og trafikområdet, mens afgangen er over 300. Det giver et alvorligt kapacitetsproblem, både for de store nationale projekter, men i særdeleshed også for de mindre kommuner, der står sidst i køen, når de nyuddannede skal vælge karrierevej.

Små kommuner i klemme

Vejchef Michael Kirkfelt, Aarhus Kommune, opfordrer kommunerne til at fokusere på udfordringen. 

”Kommunerne bør have et særligt fokus på rekruttering til vej- og trafikområdet, for  ellers kan det blive vanskeligt at vedligeholde et højt fagligt miljø, særligt i de små kommuner. Vejområdet er under hårdt budgetpres i kommunerne, og det er et af de områder, der står først for, når der skal spares.  Derfor er det særligt vigtigt, at fagligheden er høj, så prioriteringerne inden for den ramme, der nu er, bliver kvalificeret. Ellers ender kommunerne som ekspedi­tionskontor, og vi risikerer en faglig skævvridning af  kommunerne, hvor de små kommuner får problemer med at være med,” siger Michael Kirkfelt. 

Aarhus Kommune er ikke én af de kommuner, der er hårdest ramt. De store kommuner har bedre muligheder for at tiltrække de unge, men ­Michael Kirkfelt henstiller i sin egenskab af formand for KTC’s trafikfaggruppe til, at man i vejsektoren løfter i flok på tværs af offentlige og private aktører, for rekrutteringen er en udfordring hele vejen rundt om bordet, også hos rådgivere og entreprenører.

Få ansøgere

Teknisk direktør Jacob Madsen, Egedal Kommune, kan også fra mange vinkler bevidne, hvor kritisk rekrutteringssituationen er på vejområdet. Kommunen er med godt 40.000 indbyggere ikke en af landets større kommuner, men ligger trods alt i en attraktiv pendlingsafstand fra København.

”Vi får maksimalt 10 ansøgere, når vi slår en vejstilling op, og i år har vi måttet lave genopslag på en medarbejderstilling for at få den besat.  10 ansøgere er ikke et stort felt at rekruttere fra, og det er et godt billede på situationen,” siger Jacob Madsen, der også fortæller, at man ofte er fanget i et dilemma, hvor man på den ene side har brug for en erfaren vejingeniør, men ikke kan honorere som krævet af den rigtige kandidat. På den måde mærker man markedskræfterne i fuld skala.

Offentlig lavstatus

Kommunerne som arbejdsplads er traditionelt ikke noget, der står højt på ønskeseddelen hos de studerende på landets ingeniøruddannelser. Det kan teknisk direktør Jacob Madsen også bevidne fra sit arbejde som censor og medlem af aftagerpanelet på Ingeniørhøjskolen i Ballerup.

”De fleste studerende har et klart billede af , at de skal ansættes i det private, når de er færdiguddannede. Kommunerne som et billede på en fremtidig arbejdsplads står uklart,” siger Jacob Madsen.

”Vi skal derfor lave et langt,  sejt træk, der fortæller de­ ­gode historier om arbejdet i kommunerne og inviterer de unge indenfor i forvaltningerne, for vi har jo mange spændende og varierede opgaver.”

Nyt rekrutteringsprojekt

Jacob Madsen er også centralt placeret i vejsektorens to centrale samarbejder, VEJ EU og Vejforum. Med afsæt heri arbejdes der i øjeblikket på at søsætte et fælles rekrutteringsprojekt, der skal understøtte hele fødekæden, fra at skabe interesse for vej- og trafikuddannelserne på gymnasierne og til at få ingeniørerne ansat i kommuner og private virksomheder.

”Vi arbejder på en konstruktion, hvor kommunerne, staten og de private virksomheder i vejsektoren i fællesskab medfinansierer indsatsen. Det handler grundlæggende om at skabe kendskab til uddannelserne hos de unge, ­inden de vælger studieretning, men også at tilbyde alt fra praktikpladser til gæsteforelæsere, virksomheds­besøg og bidrag til nogle ­bedre lærebøger. Ting, som vi samlet set vurderer kan gøre det mere spændende for de unge at vælge vej- og trafikuddannelserne,” fortæller Jacob Madsen. 

”Med de udgifter vi i dag har til rekruttering, stillingsopslag og genopslag, så kan et bidrag til et fælles rekrutteringsprojekt hurtigt være tjent ind.” 

Projektet, der forventes forankret i VEJ-EU (Vejsektorens Efteruddannelse) henter blandt andet inspiration fra Norge, hvor et lignende fælles offentlig-­privat initiativ på få år har fordoblet antallet af ansøgere til ingeniøruddannelserne.

 

HR & uddannelse

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet