Skolerne skærer i skemaet

Færre timer og ringere mulighed for at tilkalde vikarer. Budgetterne på skoleområdet lægger i mange tilfælde op til besparelser, og det betyder blandt andet færre timer til eleverne.

Uddannelse

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Flere skoler vil fremover blive nødt til at aflyse timer. Over 45 procent af kommunerne forventer, at vikardækningen bliver forringet i 2011. Det viser en ny undersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget i begyndelsen af september i år. Dorte Lange, formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg i Danmarks Lærerforening, mener, at de kommunale besparelser på vikarområdet er dybt problematiske.

”Lige nu ser vi et billede over hele linjen, hvor kommunerne er nødt til at spare og tage drastiske midler i brug for at holde budgettet. Det skriger til himlen og går direkte ud over undervisningen af eleverne,” siger Dorte Lange. Hun mener, problemet er, at det har større konsekvenser for kommunerne at overskride budgettet end ikke at overholde minimumstimetallet. 

Stærkt kvalitetsforringende

På landsplan budgetterer fire ud af ti kommuner med færre undervisningstimer næste år. Men allerede i dag har hver tredje folkeskole problemer med at overholde minimumstimetallet i ét eller flere fag. Det går ifølge Undervisningsministeriet ud over 16 procent af eleverne, skriver ugebrevet Mandag Morgen.

I Greve har byrådet vedtaget at indføre tre måneders vakancer fra starten af september og kalenderåret ud. I den periode må ledige stillinger ikke genbesættes. Det betyder blandt andet, at de ældre elever vil få fri, mens de mindre klasser skal deles om en enkelt lærer i nogle undervisningstimer. Byrådet opfordrer samtidig til, at der kun bruges vikarer, når det er absolut nødvendigt. Og det er en uheldig udvikling, mener Dorte Lange.

”Skolerne bliver presset til at gøre ting, som er stærkt kvalitetsforringende. Det er på kanten af, hvad der er forsvarligt. Men byrådet sætter skolerne i en situation, hvor det nødvendige tilsyn med eleverne simpelthen ikke er muligt,” siger hun. 

Et nødvendigt onde

Formand for børne- og ungeudvalget og viceborgmester i Greve Kommune, Brigitte Klintskov Jerkel (K) forklarer, at vakancerne er indført som et forebyggende tiltag:

”Det er alvor, det her, i forhold til økonomien. Vakancerne har været et nødvendigt onde. Sanktionen, hvis vi ikke gjorde noget, ville være meget værre, end de næste måneder bliver,” siger Brigitte Klintskov Jerkel. 

Hvis servicerammen bliver overskredet, betyder det, at kommunen går glip af statstilskud næste år. Udviklingen bekymrer kredsformand for Greves Lærerforening Bente Langelund Andersen. 

”Det kommer til at ramme helt tilfældigt. Det betyder jo, at når en lærer går på barsel, så står der ikke automatisk en anden, der kan tage over. Det går ud over eleverne, som ikke får undervisningen, og også ud over lærerne, som skal undervise flere klasser samtidig,” siger hun.  

Undervisningsminister Tina Nedergaard (V) vil nu undersøge omfanget af vikardækning, aflysninger og lukkedage i 2010 og 2011. 

”Det er vigtigt at få klarlagt omfanget af aflyste timer, så vi kan undgå mytedannelser om den ellers velfungerende folkeskole,” siger Tina Nedergaard i en pressemeddelelse.

KL vil ikke udtale sig om den konkrete sag eller om kommunernes budgetter for næste år, før de politiske forhandlinger på området er overstået.

 

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet