SKI overhørte advarsler

Ledelsen af SKI var flere gange gjort opmærksom på de juridiske problemer i ramme aftaler. Alligevel foretog de sig intet, men beroligede kunder og leverandører med, at alt var i orden. 

Indkøb

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Den nu fyrede direktion i SKI var flere gange advaret om problemerne i mange af deres rammeaftaler. Alligevel gik der et år, før der blev taget affære. Leverandørerne endte med en regning på 100-200 millioner kroner og kommunerne med et udbudskaos.

”Hvis det er tilfældet, at de har været klar over, at der har været kæmpe store ugler i mosen, så er det stærkt kritisabelt, at de ikke har taget skridt til at handle noget tidligere,” siger Peter Bay Kirkegaard fra DI.

Kommunen har undersøgt, hvad der skete i SKI op til fyringen af direktionen i december og opsigelsen af de 16 rammeaftaler i januar. Ifølge Kommunens oplysninger blev direktionen allerede i april sidste år præsenteret for en liste over rammeaftaler i risikozonen, som var stort set identisk med listen over de rammeaftaler, der senere blev opsagt. 

”Hvis de har haft en liste, hvor der står, at der er nogle problemstillinger med de her rammeaftaler, og at de muligvis ikke holder vand, så skal de selvfølgelig reagere noget før. Det er der for mig ingen tvivl om,” siger Michael Steinicke, der er professor i udbudsret på Handelshøjskolen i Aarhus. 

Over sommeren og efteråret beroliger direktionen i SKI ­alligevel kunder og leverandører med, at der ikke er problemer med rammeaftalerne. Det sker ifølge Kommunens oplysninger til møder, men de skriver det også ud i et brev til alle kunder i juni. Her står, at Konkurrencestyrelsens undersøgelse ikke vil få konsekvenser for flere rammeaftaler, men kun handler om ”den konkrete rammeaftale”.

De henviser netop til den undersøgelse, som ender med, at SKI må opsige 16 rammeaftaler i starten af januar i år, fordi der er frit valg mellem mini-udbud og direkte tildeling. Lige præcis Konkurrencestyrelsens holdning burde ikke have været ukendt for SKI. Allerede i september 2009 står der på styrelsens hjemmeside, at den ikke mener, at der kan være frit valg på en rammeaftale. 

Den holdning bliver der heller ikke lagt skjul på, da styrelsen indleder drøftelser med SKI om problemstillingen ved årsskiftet mellem 2009 og 2010. Og styrelsen slår den fast i maj måned 2010 i en artikel her i Kommunen.

Ifølge Kommunens oplysninger havde den fyrede direktion i SKI meget lidt til overs for de juridiske problemstillinger. Det blev illustreret af, at man ansætter den første jurist i maj 2010. Indtil da blev ekstern juridisk hjælp til udarbejdelse af rammeaftaler indhentet på ”ad hoc plan”, oplyser SKI. 

Det er absurd, mener advokat og partner i Publicure, Peter Lund Meyer. Med milliard­omsætning og masser på spil for adskillige kunder og leverandører burde de have haft jurister ansat på linje med indkøbsenheder i staten og store kommuner.

”Det er arrogant, at man ikke har jurister ansat. Det kan du se på alle de sager, der har været. Det er banale fejl. Det er ting, der står i Grønspættebogen,” siger Peter Lund Meyer.

SKI oplyser, at udgiften til ekstern rådgivning er steget fra 2,3 millioner kroner til 5,8 millioner kroner fra 2009 til 2010. Det skyldes primært flere klagesager. Siden maj har man opbygget en juridisk afdeling på fire mand og søger i øjeblikket yderligere to.

Organisation & ledelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet