SKI-bestyrelse kan være erstatningspligtig

Bestyrelsen i SKI tillod i juni 2010 et nyt udbud på trods af flere advarsler. Det kan betyde, at de har risiko for at tabe en eventuel erstatningssag.

Ansvar

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Flaskehalsen peger nu på bestyrelsen i SKI i sagen om de 16 opsagte rammeaftaler. De burde have reageret tidligere, og med de oplysninger, som Kommunen kan fremlægge i denne uge, er der en risiko for at de kan tabe en eventuel erstatningssag i forbindelse med én af de 16 rammeaftaler, vurderer professor på Aalborg Universitet Lars Bo Langsted.

”Set i lyset af, at bestyrelsen i juni 2010 havde fået advarsler fra så mange sider om den juridiske praksis, kan man sætte spørgsmålstegn ved, om de burde have tilladt et nyt udbud efter samme praksis måneden efter. Det betyder, at der er risiko for at de vil tabe en erstatningssag om de udgifter, virksomhederne har haft i forbindelse med den senere annullering af rammeaftalen,” siger Lars Bo Langsted, der er en af Danmarks førende eksperter i bestyrelsesansvar.

Han pointerer, at der er en række faktorer i eventuelle erstatningssager, som er svære at vurdere ud fra de oplysninger, Kommunen har fremlagt. 

Kernen i sagen handler dog om, hvorvidt bestyrelsen skulle have reageret tidligere og indhentet en ekstern undersøgelse fra Kammeradvokaten før midten af oktober 2010. En undersøgelse der endte med, at direktionen i SKI blev fyret, og 16 rammeaftaler blev opsagt til store omkostninger for kommuner og leverandører.

Imod reglerne

I juli 2009 gik Konkurrencestyrelsen (KS) ind i sagen og undersøgte, om man kunne have valgmuligheden mellem mini-udbud og direkte tildeling på de samme rammeaftaler. Ifølge dokumenter, som Kommunen har fået aktindsigt i, skriver KS i udkast til vejledende udtalelser allerede i november 2009 og igen i april 2010, at valgmuligheden er ”i strid med udbudsreglerne”. Udkast der også sendes til SKI.

I april 2010 får bestyrelsesformand Jørgen Clausen første gang besked om alvoren i KS’ undersøgelse. Han er tidligere blevet orienteret om sagen som en mindre bagatel af SKI’s direktion. Men i april fortæller hans egne jurister fra Odense Kommune, at de har hørt fra advokatfirmaet Horten, at sagen er mere alvorlig. Jørgen Clausen tager fat i direktionen, der melder tilbage, at ”der er nok noget, vi skal have taget fat i her”, fortæller Jørgen Clausen. 

Lars Bo Langsted fortæller, at det ikke er unormalt, at der er uenighed mellem en myndighed og et firma omkring tolkningen af loven. Derfor vurderer han heller ikke umiddelbart, at bestyrelsen skulle have reageret i april. 

Men da bestyrelsen i maj og juni via pressen finder ud af, at anerkendte udbudsjurister og advokatfirmaet Horten ligesom KS sætter spørgsmålstegn ved SKI’s fortolkning af juraen, mener Langsted, at man burde have reageret.

”Bestyrelsen gør det rigtige ved at hive Kammeradvokaten ind som ekstern hjælp, men jeg mener ud fra de foreliggende oplysninger, at det er for sent i oktober. Der var advarselslamper nok i juni,” siger han.

DI vil have undersøgelse

I stedet vælger SKI måneden efter altså at lave et udbud til en rammeaftale om design og tryk efter den praksis, der er blevet advaret imod. Rammeaftalen bliver annulleret sammen med 15 andre i starten af januar, og DI vurderer, at netop Design og Tryk-rammeaftalen har kostet leverandørerne et tocifret millionbeløb i spildt arbejdskraft.

”Hvis man har udbudt noget mod bedre vidende, så skriger det til himlen og tyder på, at bestyrelsen ikke har fulgt ordentligt med i, hvad der foregik. Jeg synes, det er på tide at bestyrelsen lægger alt frem, og man laver en undersøgelse for at finde ud af, hvad der er op og ned i denne sag,” siger chefkonsulent i DI Peter Bay Kirkegaard.

Organisation & ledelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet