Skab trivsel på jobbet og sænk sygefraværet

Trivsel på arbejdspladsen gør medarbejderne mindre syge. Det tema blev debatteret på konferencen om kort sygefravær, hvor lederens rolle i forhold til at knække sygefraværet var et af hovedpunkterne.

Trivsel

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

 

”Det er forbudt at fnidre dér, hvor jeg er leder. Det er forbudt at tale dårligt om en tredje person. Jeg vil simpelthen ikke acceptere det. Så det sker ikke mere,” siger Henrik Steen-Knudsen, som i 2005 tiltrådte som leder af daginstitutionen Radisen i Københavns Kommune. 

Vi er i Lyngby Kulturhus til konference om kort sygefravær, hvor Henrik Steen-Knudsen fortæller, hvordan han på tre år formåede at reducere sygefraværet blandt medarbejderne fra 18 til tre procent. 

Den hyppigste årsag til det korte sygefravær er forskellige infektionssygdomme, mens personlige kriser, stress, psykiske lidelser og problemer med det psykiske arbejdsmiljø tegner sig for 4,9 procent af sygemeldingerne. Det viser nye data fra rådgivningsfirmaet MedHelp, men meget forskning peger på, at det i praksis er svært at skille diagnoserne ad. Derfor kommer debatten om sygefravær også i dag til at handle om trivsel på arbejdspladsen. 

Byg en katedral!

For at knække sygefraværskurven skal lederne have en åben og nærværende dialog med medarbejderne. I Radisen vendte Henrik Steen-Knudsen den negative sygefraværsspiral med et fokus på trivsel - i samarbejde med medarbejderne, naturligvis:

”Da jeg startede, spurgte jeg medarbejderne: Vil I være med på vognen? Det ville de heldigvis stort set alle sammen, og i dag har vi Danmarks bedste daginstitution! Det synes vi i hvert fald selv,” siger han og fortæller, at netop medarbejdernes ejerskab til institutionen og deres daglige arbejde har været en af nøglerne til succes. 

Det er også en pointe, som HR-chef og partner i ISS Susanne Rønskov Hermann trækker frem.

”I kender sikkert det der med, om man går på arbejde for at hugge i sten eller for at bygge en katedral. Hele den overordnede motivation, og bevidstheden om, at man er en del af en større sammenhæng, er sindssygt vigtig - også i forbindelse med de knap så prestigefyldte jobs, som mange af vores medarbejdere har,” siger hun og understreger, at det ikke kun handler om indsatsen over for sygefravær, men om en samlet indstilling til arbejdet. 

Det rykker for lidt 

En ny undersøgelse blandt FOA’s medlemmer viser, at positive sociale forhold på arbejdspladsen giver et langt lavere gennemsnitligt sygefravær: Medarbejdere, der har et godt forhold til kolleger og leder, har i gennemsnit omkring 10 sygedage, mens et dårligt forhold til kolleger eller leder giver udslag i statistikken med henholdsvis 22,7 og 16 sygefraværsdage. Formand for FOA Dennis Kristensen mener ikke, at arbejdspladserne er gode nok til at sikre tillid og jobglæde:

”Vi mangler skridtet fra at konstatere, hvordan tingene er, og så til at gøre noget ved det. APV’erne (arbejdspladsvurderingerne, red.) er et godt redskab, men det rykker for lidt,” siger Dennis Kristensen.

Forsikringsmægler Thomas Hornbæk, partner i Willis I/S, mener, at det blandt andet er vigtigt, at lederne finder ud af, hvad for et sygefravær, der egentlig er tale om: 

”Hvorfor må vi ikke tale om, hvad vi fejler? Man skal gøre op med fravær som en privat sag. Få det nu italesat, det virker!” siger Thomas Hornbæk, som også opfordrer til, at arbejdspladserne fører statistik over sygdomme, så man når ind til kernen af problemerne og kan igangsætte de relevante initiativer. 

Skræddersyede løsninger

Det korte sygefravær dækker 90 procent af alle sygemeldinger i Danmark, og hver dag bliver 150.000 medarbejdere hjemme fra arbejde, fordi de melder sig syge, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet og Dansk Industri. Men ikke alt sygdom behøver at føre til fravær, lige som alt fravær ikke nødvendigvis skyldes sygdom. Henrik Steen-Knudsen fortæller, at løsningerne ofte skal skræddersyes for hver enkelt medarbejder. Men så giver de til gengæld også både en individuel og kollektiv gevinst.

”Der er for eksempel meget mere fornuft i, at vi som arbejdsplads betaler for en kiropraktor-aftale eller to, og medarbejderen så kun har to fraværsdage i stedet for fem. Vi har rigtig mange muligheder for at hjælpe medarbejderne, men det ved de jo ikke altid. Det kan jeg som leder sætte i spil,” siger han og understreger, at det grundlæggende drejer sig om at tilgodese den enkelte medarbejder i den enkelte situation:

”Hos mig bliver stort set alle gravide medarbejdere på arbejdet ind til sidste dag, fordi vi snakker om, hvordan de kan være der med de hensyn, der så er nødvendige. Man skal tænke kreativt, så medarbejderne tænker: Hold da kæft, hvor er det fedt, at der bliver taget hensyn til mig,” afslutter han.

 

Konferencen blev afholdt 2. november 2010 af Mandag Morgen i samarbejde med Sanofi Pasteur, Medhelp, Kræftens Bekæmpelse og Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

Organisation & ledelse

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet