Sats på revalidering betaler sig

Enkelte kommuner er de seneste år gået mod strømmen og har opprioriteret brugen af revalidering. Fornuftigt, siger ekspert, og kommunerne peger på gode resultater.

Ledighed

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Siden 2004 er brugen af revalidering så godt som halveret. Men mens langt de fleste af landets kommuner har haft travlt med at vælge alternative indsatser til de ledige, er der enkelte kommuner, der de seneste år har valgt at opprioritere brugen af revalidering.

I ni kommuner sker der lige omkring 2008 en vending i tildelingen af revalidering, hvor flere års nedgang erstattes af en jævn stigning de efterfølgende år.

Det viser en gennemgang af de danske kommuners brug af revalidering, Kommunen har lavet på baggrund af tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsens statistikdatabase Jobindsats.dk.

Blandt andet Sønderborg har efter krisens indtræden oplevet store virksomhedslukninger, der har efterladt særligt mange lavt uddannede uden arbejde.

Det har fået kommunen til at opprioritere brugen af revalidering som et strategisk redskab til særligt at hjælpe svage ledige gennem nødvendige brancheskift.

- Det besluttede vi, fordi vi var af den opfattelse, at det har en stor nytteværdi på sigt. Hvis vi ved hjælp af en revalideringsydelse kan få omskolet syge til, at de kan komme i fast job igen, så er det jo en succeshistorie, siger Jens Peter Thomsen (V), formand for Sønderborgs arbejdsmarkedsudvalg.

Han er godt klar over, at revalidering ofte vil være en dyrere indsats end andre former for aktiveringstilbud. Men hans indtryk er, at det virker, så derfor er det en god investering.

Politisk valg

Samtlige af de kommuner med stigende brug af revalidering, Kommunen har været i kontakt med, fremhæver udviklingen som et resultat af en klar politisk prioritering. Flere af kommunerne er i samme situation som Sønderborg med virksomhedslukninger og en stor gruppe af ufaglærte, der ikke uden videre kan komme i arbejde igen.

Flere fremhæver også, at det særligt er over for langvarige sygedagpengemodtagere, at brugen af revalidering er opprioriteret. I nogle tilfælde fordi sygedagpengeperioden er ved at løbe ud, men ofte også som en tidligere indsats.

Og i flere af kommunerne er erfaringerne, at revalidering er et stærkt redskab. Blandt andet fremhæver Ikast-Brande, at det tydeligt har været med til at reducere antallet af sygedagpengesager.

Langsigtet investering

Det overrasker ikke seniorkonsulent ved Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, Ellen Jensen, at kommunerne melder om gode effekter ved brugen af revalidering over for ledige med nedsat arbejdsevne.

- Der er ikke andre enkeltindsatser, der kan måle sig med revalidering i forhold til at få folk i selvforsørgelse et år efter indsatsens afslutning, siger Ellen Jensen, der derfor ser god ræson og økonomi i, at kommunerne vælger at opprioritere brugen af revalidering over for ledige med nedsat arbejdsevne.

Det samme gør jobcenterchef Vibeke Dyhr fra Faxe Kommune.

- Vi er ikke enige i, at det er en dyrere løsning på den lange bane. Det er en kortsigtet betragtning kun at se på udgifterne her og nu, siger Vibeke Dyhr.                   :

Arbejdsmarked

HR & uddannelse

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet