Så er det videre

 Fem tegn på, at du skal overveje et nyt job. Baseret på samtale med Susanne Teglkamp, stifter og indehaver af konsulentfirmaet Teglkamp & Co.  

Udvikling

Af Sine Riis Lund | [email protected]

 

Rutinepræget arbejdsdag

Hvis du har en fornemmelse af, at du har lavet de her arbejdsopgaver lidt for mange gange. Arbejdsdagene ligner hinanden, og opgaverne føles rutineprægede. Er du glad for selve arbejdspladsen, kan du starte med at finde ud af, om dit job kan udvikles med andre typer opgaver, eller du kan skifte til et andet job samme sted.

Uforløste ambitioner

Du har ambitioner, som du ikke kan realisere i dit nuværende job. Du føler ikke, at du fagligt bliver nok udfordret. Det kan være ambitioner om at avancere, arbejde mere tværgående eller få et større ansvarsområde.

Flest dårlige dage

Har du gennem det sidste halve år haft flest af de dårlige dage? Dage, hvor du er helt drænet for energi, når du kommer hjem fra arbejde. Glæden er måske forsvundet. Overvej årsagen til din manglende jobglæde. Er det noget, der ligger på arbejdspladsen, på hjemmefronten eller ligger det i dig selv? Overvej, om du løser det ved at finde et nyt job eller kan genfinde jobglæden på anden måde. 

Inspiration udefra

Foregår der noget et andet sted, som du finder rigtig spændende og ønsker at blive en del af. Det kan være ønsket om at være med til at bygge noget op, være en del af en fusion eller andre muligheder, som du finder stor inspiration i at være med til at løse.

Ti år i samme job

Selv om du trives i det samme job og måske med de samme opgaver, så skal du være opmærksom på, hvordan en ny arbejdsgiver vil se på, at du har arbejdet ti år samme sted. En arbejdsgiver kan være bange for, at du er stivnet i dit job. Problemet er dog væsentligt mindre, hvis du kan vise, at du har løftet mange uensartede opgaver, deltaget i forskellige typer projekter eller ligefrem besiddet forskellige stillinger på arbejdsstedet.

 

Arbejdsmarked

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet