Ret blikket mod din omverden

 I et års tid har 41-årige Eva Holm Iversen analy seret kommunerne udefra i sit job i KREVI. Nu glæder hun sig til atter at træde ind i de kommunale korridorer som økonomidirektør i Norddjurs den 1. december. 

Navne

Af Sine Riis Lund | [email protected]

 

Hun kender udmærket arbejdsgangen i kommunerne indefra. Allerede som 35-årig kunne nu 41-årige Eva Holm Iversen skrive den første af to titler som økonomichef på sit cv. I 2003 blev hun økonomichef i Middelfart Kommune, og fire år senere fik hun samme stilling i Skanderborg. Men sidste år skulle hun få en helt ny vinkel på arbejdet i kommunerne som specialkonsulent i KREVI. Efter i flere år at have begravet næsen i de kommunale detaljer gik hun i gang med at analysere og evaluere kommunernes og regionernes måde at varetage deres opgaver på. Og det er faktisk ikke første gang, at Eva Holm Iversen er vandret ind og ud af rådhusene.

”Jeg synes, det er rigtig interessant at arbejde med den vekselvirkning at være inde i midten af problemerne og drukne i detaljerne, og så nogle gange lige komme ud og få hovedet oven vande for at se tingene i et andet perspektiv,” siger hun.

I sit nye job som økonomidirektør i Norddjurs vil hun særligt gøre brug af ét redskab fra sin tid i KREVI, en målingsmetode kaldet Kommunekompasset. Redskabet kan bruges til at tage en temperaturmåling af, hvor god en kommune er til at organisere sine processer. Resultater måler den derimod ikke. Eva Holm Iversen nævner som eksempel, at man ikke undersøger, hvor højt sygefraværet er, men derimod hvad kommunen gør for at undgå et højt sygefravær.

Vil lære af andre

I et pilotprojekt har KREVI undersøgt fem danske kommuner, og Eva Holm Iversen er blandt andet blevet inspireret af Ringkøbing-Skjern.

”Der har de en meget systematisk måde at anvende brugerundersøgelser på, og det vil jeg da helt sikkert have i baghovedet i mit nye job,” siger Eva Holm Iversen.

En måde at få mest ud af en brugerundersøgelse på er at forpligte de institutioner, der klarer sig godt. Får en skole for eksempel gode tilbagemeldinger fra brugerne, så mener Eva Holm Iversen, at det giver god mening at forpligte skolen til at fortælle de øvrige skoler om, hvordan man gør.

I det hele taget har tiden i KREVI lært Eva Holm Iversen, at det giver rigtig god mening at kigge rundt i den kommunale verden og sammenligne på tværs. 

”Vi har måske nok lidt en frygt for at sammenligne, men på mange områder giver det måske god mening, selv om det ikke er på helt samme betingelser. Jeg har for eksempel tænkt mig også at kigge ud over grænserne til især Norge og Sverige for inspiration. Det ville jeg aldrig have gjort før.”

Eva Holm Iversen kan godt begynde at vende blikket mod sine kolleger og deres erfaringer med at styre økonomien i de trængte kommuner. Allerede om få dage, den 1. december, skal hun starte i sit nye job som økonomidirektør.

 

Organisation & ledelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet