dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Ret blikket mod din omverden

Ret blikket mod din omverden

 I et års tid har 41-årige Eva Holm Iversen analy seret kommunerne udefra i sit job i KREVI. Nu glæder hun sig til atter at træde ind i de kommunale korridorer som økonomidirektør i Norddjurs den 1. december. 
ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier