Rebet strammes om KMD-kommuner

De 34 kommuner, der er i Konkurrencestyrelsens søgelys for at undgå udbud i forbindelse med økonomisystemet KMD Opus, risikerer at få en sag på halsen. Det nye EU-direktiv giver nemlig mulighed for at annullere kontrakter, vurderer flere eksperter.

It & ledelse

Af Redaktionen | [email protected]

Mere end hver tredje kommune risikerer at få annulleret de kontrakter, der er indgået med KMD om økonomisystemet KMD Opus – uden først at gå i udbud. Konkurrencestyrelsen forventes i en kommende redegørelse at afvise alle kommunernes argumenter for at undgå udbud, og Folketinget har netop vedtaget en ny lov, der giver mulighed for at annullere de ugyldige kontrakter.

Ganske vist træder loven først i kraft 1. juli, men eksperter vurderer, at den alligevel kan bruges over for kommunerne, fordi kontrakterne med KMD stadig løber.

”Alle kommunerne har jo løbende kontrakter, så der er intet i vejen for, at Konkurrencestyrelsen eller en konkurrerende virksomhed efter den første juli retter henvendelse til Klagenævnet for Udbud med krav om at få kontrakterne annulleret,” vurderer cand.jur. og manager hos Rambøll Management Consulting Maj-Britt Böwadt.

Kontrakter uden virkning 

Det bekræfter professor i udbudsret ved Syddansk Universitet Michael Steinicke.

”Loven kan erklære kontrakterne uden virkning. Det vil i praksis sige, at de bliver ugyldige,” siger Michael Steinicke.

”Det står ikke udtrykkeligt i loven, at der er en forældelsesfrist. Og i forarbejderne til selve loven står der direkte, at der ikke findes nogen forældelsesfrist. Så jeg vil antage, at man kan indbringe en eksisterende kontrakt efter 1. juli og få gavn af de nye sanktionsmuligheder,” siger Michael Steinicke.

Mange af kontrakterne mellem KMD og de 34 kommuner er løbende kontrakter uden udløb, og hvis hverken klagenævnet eller konkurrenterne anlægger sag, kan de i princippet fortsætte i det uendelige.

Men det vil være urimeligt, påpeger Maj-Britt Böwadt.

”Det er en underlig retstilstand, at kommunerne får at vide, at dette er ulovligt, og så bare kan fortsætte, som om intet er hændt,” siger hun.

Alle argumenter afvist

Konkurrencestyrelsens redegørelse forventes klar inden sommerferien. I en mail til kommunerne afviser styrelsen samtlige argumenter for de ulovlige kontrakter. 

Kommunerne har blandt andet argumenteret med, at der ikke var tale om et nyt it-system, men en opgradering af deres eksisterende it-løsning. Visse har argumenteret med, at der ikke reelt findes alternativer til KMD’s løsning på markedet, og andre har henvist til overgangsbestemmelserne i forbindelse med kommunalreformen.

”Men ingen af de argumenter, der har været fremme i medierne, kan efter min mening begrunde, at man har givet ordrerne til KMD uden udbud,” siger professor Michael Steinicke.

Flere kommuner har allerede lagt sig fladt ned, erkendt deres brøde og sagt, at de arbejder på at lovliggøre kontrakterne. Men ikke alle.

”Vi er ikke enige i Konkurrencestyrelsens konklusion. Slet ikke. Vi fastholder, at systemet (KMD Opus) er en opgradering af vores eksisterende økonomiløsning,” siger konstitueret digitaliseringschef Henriette Krag fra Albertslund Kommune.

 

Fordyrelse og forsinkelse

Flere andre kommuner, som Kommunen har talt med, vil i løbet af maj have politikerne ind over sagen. De tør ikke afgøre den administrativt.

”Den skal på møde i økonomiudvalget. Men jeg regner ikke med, at vi anfægter Konkurrencestyrelsens synspunkter juridisk,” siger stabschef for økonomi og it i Brønderslev Kommune, Jens Davidsen.

Brønderslev er netop i færd med at implementere KMD Opus, så kommunen kan faktisk nå at stoppe projektet.

”Det betyder jo til gengæld, at vi er nødt til at vente på at få gennemført et udbud. Det vil selvfølgelig koste ekstra penge og forsinke processen,” siger han. 

Organisation & ledelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet