dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Private kursusudbydere kræver lige vilkår

Private kursusudbydere kræver lige vilkår

Offentlig lederuddannelse på diplomniveau åbnede op for private udbydere i efteråret 2009. I dag føler de private sig efterladt med en lang næse. De mener, at konkurrenceforvridende støtte holder dem uden for markedet.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Private firmaer jublede ved udsigten til frit valg på lederuddannelser mellem private og offentlige kursusudbydere. I dag sætter de store spørgsmålstegn ved friheden i det frie valg. De mener, at statsstøtte til det oprindelige tilbud, diplomuddannelse i ledelse (DIL), forvrider konkurrencen, så kommunerne naturligt fravælger det nye tilbud, hvor private kan byde ind med kurser, kaldet den offentlige lederuddannelse (DOL).

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier