Embedsmænd oplever, at politikerne blander sig for meget i deres arbejde. De må gerne blande sig, men det skal gøres rigtigt, lyder det fra flere kanter. Illustration: Nick Shepherd / Polfoto
Embedsmænd oplever, at politikerne blander sig for meget i deres arbejde. De må gerne blande sig, men det skal gøres rigtigt, lyder det fra flere kanter. Illustration: Nick Shepherd / Polfoto

Politikere blander sig (forkert) i chefers arbejde

Mere end 40 procent af de kommunale chefer oplever, at politikerne blander sig for meget i deres arbejde. Politikerne har både pligt og ret til at blande sig, men det skal gøres på den rigtige måde, lyder det fra embedsmænd og eksperter.

Balance

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

Må en udvalgsformand gå henover hovedet på børne- og ungechefen og underkende en politisk beslutning om en børnehavelukning? Eller hvad med at få ansatte på rådhuset til at udføre partipolitisk arbejde i et valgår?

Svaret er umiddelbart nej, men det er alligevel eksempler, som er kommet frem i forbindelse med Kommunens trivselsundersøgelse blandt kommunale chefer. Her svarer 41,5 procent, at de jævnlig eller ofte oplever for stor politisk indblanding i deres arbejde.

En enkelt fortæller om en skolelukning, som endte i kaos, fordi udvalgsformanden ad flere omgange understregede, at han ikke ville bakke op om beslutningen - selvom der var truffet afgørelse i hans eget udvalg. Og en ældrechef fortæller om ledelsesproblemer på et plejehjem, der blev meget værre, da et byrådsmedlem pludselig blandede sig i driften.

Ingen af de pågældende chefer har ønsket at stille op med navns nævnelse, men enkelte har udtalt sig anonymt til Kommunen.

- Der er et driftsansvar, som ligger hos os embedsmænd. Udvalgsformanden kan selvfølgelig spørge os, hvordan vi arbejder, men det er os embedsmænd, der bør have den direkte kontakt og lede medarbejderne, og det er dér, jeg ser skillelinjen, siger en kommunal chef i en større kommune. I denne artikel kalder vi ham Søren Hansen.

”Det giver usikkerhed blandt medarbejderne om, hvem der bestemmer. Det giver et dårligt arbejdsmiljø, og dét smitter af på borgerne. Det giver i det hele taget i bred forstand et velfærdstab.”

Giv plads til arbejdet

Søren Hansen har ønsket at være anonym af frygt for, hvilke konsekvenser det kan få for både hans ansættelse og hans samarbejde med udvalgsformanden i fremtiden, hvis han står frem. Han fortæller blandt andet om en politiker, som inviterede embedsmandens personale ind til en snak om, hvordan driften af en institution skulle organiseres - i stedet for at gå til embedsmanden. Han har også været ude for, at hans arbejdstimer blev beslaglagt til at skrive en tale til en demonstration afholdt af udvalgsformandens eget parti.

Hos Djøfs offentlige chefer undrer formand Henning Thiesen sig over, at tallet er så højt.

- Det er jo både legitimt og rigtigt af politikerne at interessere sig for, hvad der sker. Men på den anden side kan man sige, at politikernes opgave er at udstikke rammer og mål og derefter give plads til de kommunale ledere til at opfylde de mål, siger Henning Thiesen.

Gå den rigtige vej

I 2016 var især to sager om utidig indblanding fra politisk hold i mediernes søgelys.

I Ringkøbing-Skjern fik seks medarbejdere i administrationen og syv byrådsmedlemmer således læst deres email-korrespondance igennem af borgmesteren, der ville sikre sig, at ingen lækkede fortrolige oplysninger fra lukkede møder.

Cirka samtidig begyndte sagen om Finn Rudaizky (DF) fra København at rulle i medierne. Politikeren havde videresendt oplysninger fra administrationen til to journalister - en sag, som Rudaizky kunne have håndteret væsentlig mere korrekt, lyder det fra tidligere kommunaldirektør i blandt andet Ballerup og Greve Kommune, Allan Vendelbo:

- Politikerne skal passe på med ikke at blande sig på den forkerte måde. Det er en legitim ret for en politiker at blande sig, men de skal gøre det på den rigtige måde.

Og hvad er så rigtigt, og hvad er forkert? Lad os starte med det forkerte. Ifølge Allan Vendelbo er det ikke byrådsmedlemmets opgave at blande sig i enkeltsager, og de må ikke underminere den lokale leders autoritet.

- Det giver usikkerhed blandt medarbejderne om, hvem der bestemmer. Det giver, et dårligt arbejdsmiljø, og det smitter af på borgerne. Det giver i det hele taget i bred forstand et velfærdstab, siger Allan Vendelbo.

I stedet opfordrer han til, at byrådsmedlemmerne stiller spørgsmål og beder om handling fremfor selv at tage affære.

- Som byrådsmedlem er man bestyrelsesmedlem i den her koncern, som er kommunen. Tag en snak i udvalget om de problemer, man hører om, så udvalget kan tage initiativ til at få set på sagen på en ledelsesmæssigt hensigtsmæssig måde. Og hvis der ikke er opbakning i udvalget til at få set på sagen, kan byrådsmedlemmet bede om et notat, der belyser de ting, som byrådsmedlemmet hører om, siger Allan Vendelbo.

Han er bevidst om, at det tager længere tid, end hvis man selv går ind i sagen:

- Men det respekterer arbejdsdelingen i kommunen.

”Det er jo en hårfin balance. For politikerne skal selvfølgelig have viden om, hvordan det går på arbejdspladsen, og de skal også efterspørge den. Men de skal passe på ikke at underkende vores ret til at drive butikken.”

Giv os kompetencerne

Og netop respekt for arbejdsfordelingen håber formanden for Djøfs offentlige chefer, Henning Thiesen, kan skabes med det arbejde, der er lagt i Bo Smith-udvalget. Det har nemlig blandt andet handlet om forholdet mellem politikere og embedsmænd. Indtil videre har udvalgsarbejdet medført, at langt de fleste kommuner i løbet af det sidste år har taget hul på at skabe et kodeks for det lokale samarbejde mellem politikere og embedsmænd:

- Og det kunne man håbe på kunne medføre, at man fandt snitflader, som begge parter var tilfredse med, siger Henning Thiesen.

Hos Søren Hansen er der én ting, han efterspørger, når han skal samarbejde med politikerne. Og det er, at de lader være med at ‘mudre’ hans kompetencer.

- Hvis vi som chefer har ansvaret, er vi nødt til også at have kompetencen til at kunne træffe beslutninger på driftsområdet. Hvis den kompetence bliver mudret af, at andre træffer beslutninger henover hovedet på os, så er det altså også svært at have ansvaret for, at det kører på en arbejdsplads.

- Politikerne skal selvfølgelig have viden om, hvordan det går på arbejdspladsen, og de skal også efterspørge den. Men de skal passe på ikke at underkende vores ret til at drive butikken, siger Søren Hansen. :

Kommunen er bekendt med Søren Hansens rigtige navn.

Kommunens Trivselsundersøgelse

  • Kommunen har i november og december udsendt et spørgeskema til 1.340 kommunale chefer om deres trivsel. 443 har valgt at svare. Det giver en svarprocent på cirka 33.
  • I 2013 foretog DR Analyse en undersøgelse blandt 1.330 kommunalpolitikere. Her oplyste en tredjedel, at det var embedsmændene, der blandede sig for meget i det politiske arbejde.

Organisation & ledelse

Politikerliv

Undersøgelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet