Partnerskaber kræver mod til at eksperimentere

Et partnerskab med en privat aktør er andet og mere end en gennemarbejdet kontrakt. Nye former for partnerskaber skal udvikles, og det kræver modige ledere.

IT og ledelse

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Gribskov er en af de kommuner, der ofte bliver omtalt, når snakken falder på konkurrenceudsættelse og samarbejde mellem det offentlige og private aktører om løsningen af velfærdsopgaver. Der er i høj grad tale om en politisk vedtaget målsætning formuleret igennem kommunens partnerskabspolitik, som udmøntes gennem en organisatorisk prioritering med 12 mand afsat til kun at arbejde med kontrakter. 

Gribskovs vicekommunaldirektør, Claus Thykjær, delte på den nylige CBS Public-konference om offentlig ledelse ud af erfaringerne fra samarbejdet med de private aktører. Særligt om arbejdet med at få konkurrenceudsat en opgave og udformet de rigtige kontrakter.

”Politikerne kan indimellem have svært ved at forstå, at de ikke kan blande sig, når først arbejdet er lagt ud til en privat aktør. På den anden side er det også en udfordring for de private aktører at forstå den kommunale kompleksitet, og at ting bare tager tid og kræver en hel masse møder,” siger Claus Thykjær.

Praktikerens erfaring bakkes op af professor Carsten Greve fra Center for Business and Politics på CBS. Han peger på, at det er en stor udfordring for offentlige ledere at begå sig i spændingsfeltet mellem jura, økonomi, risiko og forhandling i samarbejdet med private aktører.

”Det er en afgørende ledelsesopgave at få klargjort, hvilke kompetencer der er nødvendige for at kunne håndtere den kompleksitet. Man må tage stilling til, hvad der skal købes hos konsulenter, og hvilke kompetencer man skal have i organisationen. Det kræver en ny type leder med en uddannelsesmæssig profil, der er gearet til at håndtere de opgaver,” siger Carsten Greve.

Måske ikke så overraskende en konklusion for en mand, der samtidig er leder for CBS’ masteruddannelse i offentlig ledelse. Men han bakkes op af sin kollega Henrik Hjortdal, der er projektleder ved CBS.

”Vi skal have nogle offentlige ledere, der tør at lave forsøg og løse problemerne på nye måder og selv turde tage ansvaret, hvis det går galt. Lederne er nødt til at tro på sig selv. De skal gå i dialog med deres medarbejdere og de partnere, der ved noget om tingene,” siger Henrik Hjortdal.

Tillid og mistillid

En af de ting, der er nødvendige at udvikle, er en ny opfattelse af, hvad et partnerskab mellem det offentlige og private indebærer. Ifølge CBS-professor Niels Åkestrøm Andersen skal man væk fra forestillingen om et strengt kontraktuelt reguleret samarbejde.

”Vi har mange erfaringer fra både Danmark og udlandet på, at kontrakter producerer mistillid. Og jo mere præcis kontrakten er, jo mere mistillid producerer den. Så udliciteringskontrakter forudsætter tillid, men producerer mistillid,” siger Niels Åkerstrøm Andersen.

Og mistillid er ikke just det mest opbyggelige for et godt samarbejde. Derfor skal man have udviklet aftaler, der kan håndtere de sammenstød, der kan være mellem den offentlige og private mådes at gøre tingene.

”De partnerskaber, der skal udvikles, er aftaler om, hvordan man vil forholde sig til de aftaler, man i øvrigt vil lave. Det tror jeg er den eneste vej. Men partnerskaber løser ikke alting. De har sine egne problemer. Efter et langsigtet partnerskab kan man komme ’i lommen på’ hinanden og få et lidt for fortroligt forhold, der kan gøre det lidt svært at konkurrenceudsætte den samme opgave senere,” siger Niels Åkerstrøm.

HR & uddannelse

It

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet