Økonomi og faglighed er en svær kabale

Kommunale ledere står i et dagligt dilemma, når de skal balancere økonomiske krav og forventninger på den ene side over for hensynet til fagligheden på den anden.

Undersøgelse

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Syv ud af ti kommunale ledere oplever et dilemma mellem økonomiske hensyn og faglig bæredygtighed i deres daglige rolle som leder.
Det viser undersøgelsen ’Kommunal ledelse – lederrollen i den kommunale sektor anno 2010’, der er foretaget af Lederne.
Lisbeth Schmidt, som er leder inden for aktivitet og pleje i Billund Kommune, oplever især, at balancegangen er svær, når de økonomiske krav har konsekvenser for den enkelte borger:
”Det er svært at gå på kompromis med den direkte borgerpleje. Både medarbejdere og borgere bliver ramt, når der sker nedskæringer i tidsforbruget til den daglige pleje, og så er det en udfordring at stå med ansvaret,” siger Lisbeth Schmidt.

Robotter på arbejde

Carsten Greve, professor ved CBS, mener ikke, at presset på lederne bliver mindre i de kommende år:
”Udviklingen er, at politikerne vil have Champions League, samtidig med at de kun kræver penge ind til 1. division. Det er lederne, der skal håndtere det pres i praksis og forsvare eventuelle mangler over for borgerne,” siger Carsten Greve.
Kim Møller Laursen er afdelingschef hos Lederne, og han understreger, at der skal tages nye løsningsmetoder i brug, når dilemmaet i kommende tid bliver mere aktuelt:
”Det kan blandt andet løses ved, at der bliver tænkt innovativt. Lederen skal f.eks.  kunne afveje borgernes need to have over for nice to have,” siger Kim Møller Laursen.
Lisbeth Schmidt fremhæver også innovative tiltag som en af løsningerne. Hun er særligt begejstret for mekaniske hjælpemidler:
”Robotstøvsugere er et godt eksempel på en velfærdsteknologi, som er med til at lette arbejdet for medarbejderne og samtidig er en investering værd,” siger Lisbeth Schmidt, der glæder sig til, at robotter også kan overtage arbejdet med blandt andet gulvvask.

Taler med medarbejderne

Udover innovation er arbejdsmiljø og en god kontakt til medarbejdere og overordnede meget vigtigt for lederens mulighed for at navigere i det daglige arbejde. Det fortæller Lisbeth Schmidt, som løser mange af de daglige udfordringer ved at sætte medarbejderne ind i de krav, hun som leder står over for:
”En god dialog med mine medarbejdere giver dem en større forståelse for de prioriteringer, jeg er nødt til at lave,” forklarer Lisbeth
Schmidt, som også får meget ud af at lytte til medarbejdernes erfaringer med den direkte borgerkontakt.
Carsten Greve mener, at de kommunale ledere arbejder i et økonomisk og fagligt spændingsfelt med mange modstridende forventninger:
”Der er politisk pres oppefra for at optimere og effektivisere, mens frit valg-ordningerne og hele supermarkedstankegangen, hvor borgerne vælger offentlige serviceydelser som varer, har lagt pres på nedefra,” siger Carsten Greve. Og det er lederne, som skal håndtere det stigende pres i deres dagligdag:
”Lederne skal i praksis navigere, så de både kan forsvare fagligheden i deres forvaltning eller afdeling og samtidig leve op til krav om økonomisk effektivisering,” siger Carsten Greve og forklarer, at den faglige bæredygtighed kommer under pres, når der mangler midler til at indfri de store forventninger til kvaliteten.
Undersøgelsens resultater er baseret på svar fra 250 kommunale ledere.

Organisation & ledelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet