Ny OECD-rapport er godt skyts til kommunerne i argumentationen om øget selvstyre.
Ny OECD-rapport er godt skyts til kommunerne i argumentationen om øget selvstyre.
Mads Jensen, Ritzau Scanpix

OECD-rapport: Decentralisering styrker vækst og effektivitet

En ny OECD-analyse viser, at decentralisering er godt for vækst og effektivitet. Danmark er på vej i den gale retning, lyder det fra ekspert.

decentralisering

Af Astrid Skov Andersen | [email protected]

En analyse af konsekvenserne af decentralisering foretaget af OECD har stærk dansk relevans, mener professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, Jørgen Grønnegaard Christensen.


Hvad viser analysen?

Analysen beskæftiger sig med de effektivitetsmæssige, de vækstmæssige og de lighedsmæssige konsekvenser af forskellige former for decentralisering i forhold til det lokale og regionale niveau. De måler på tre ting, når de vil sige noget om centraliseringsgraden.

Det ene er, i hvilket omfang kan man på decentralt niveau - fx kommunalt og regionalt niveau - selv bestemme sit udgiftsniveau og fordelingen af ressourcer til forskellige opgaveområder.

Det andet er finansieringen, altså i hvilket omfang den lokale og regionale opgaveløsning er finansieret af lokale eller regionale skatter.

Det tredje er, om man har et udligningssystem, som sikrer, at de forskellige lokale enheder uanset økonomiske forskelle har mulighed for at levere services på samme niveau til sine borgere.

Det er utroligt relevant i en dansk sammenhæng, fordi det er nøjagtig de samme karakteristika, som vores system har. Det bliver interessant, når man ser på, hvilken vej udviklingen er gået.


Hvad er den vigtigste konklusion?

Spørgsmålet er om decentralisering betyder noget for vækstmuligheder og effektivitet. Der finder OECD-analytikerne - skåret ud i pap - en positiv sammenhæng mellem graden af decentralisering og vækst og effektivitet. Der er forskelle alt efter, om man ser på udgiftssiden eller skattesiden. Helt overordnet så bliver konklusionen, at det i begge henseender er meget væsentligt at have en decentralisering på indtægtssiden.


Hvorfor er det relevant i dansk sammenhæng?

Hvis vi ser på udviklingen siden strukturreformen i 2007 og hele styringsfilosofien, hvor der er sket det, at de gamle amter er væk og erstattet af regionerne, som ikke har skatteudskrivningsret, så har vi i lyset af analysens resultater et potentielt problem.

Det næste er, hvordan styringssystemet har udviklet sig. Den frihed, som kommunerne har til at udskrive skatter, er væsentligt reduceret. Det hænger sammen med den måde aftalesystemet har udviklet sig på. Man fjernede nogle af de tilskyndelser, der var i det traditionelle system til, at kommunerne selv prioriterede, hvilket niveau man ville have på de enkelte områder. Man lavede et system, som lægger nogle meget snævre rammer for kommunerne.

Det tredje er, hvordan udligningssystemet er indrettet. De kuldsejlede forhandlinger om et revideret udligningssystem i foråret viser, at det er utroligt svært og et meget sårbart system, vi har. Man kan næsten ikke forestille sig noget mere følsomt, så det er meget svært at konstruere et system, som i praksis kan gennemføres i overensstemmelse med de kriterier, OECD-rapporten stiller op.

Du mener, at Danmark bevæger sig i den gale retning?

Med gale retning mener jeg, at hvis man ville have et system, som gav tilskyndelser til at føre en vækstorienteret og effektivitetsorienteret politik på lokalt og regionalt niveau, så forudsætter det rammer, som giver et stort spillerum for de lokale og regionale enheder, og det har vi bevæget os væk fra. Det går - og er gået - den modsatte vej.

Det hænger sammen med den styringsfilosofi, man for tiden har i Finansministeriet, der lægger stor vægt på stramme rammer og central styring. Det hænger også sammen med en stærk landspolitisk interesse for at skabe en meget høj grad af ensartethed i forskellige dele af landet.


Hvem burde standse op og reflektere over analysens resultat?

Det skulle vores økonomi- og indenrigsminister, finansministeren og landspartierne i almindelighed. Og selvfølgelig også KL, der ved at problematisere den udvikling, vi har set, kan trække i den anden retning.

Organisation & ledelse

Økonomi

Tilmeld dig nyhedsbrevet