Ny teknologi får alle eleverne med

En af landets bedste skoler inden for integration af it i undervisningen ligger i Favrskov Kommune. Her prøver man det nyeste af og bruger teknologien til også at få de svage elever med.

Kommuneportræt: Favrskov

Af Mia Tang | [email protected]

Pigerne fniser. De står oppe ved det store smartboard og laver en sætningsøvelse, men ordene står så højt oppe på skærmen, at de er nødt til at hoppe for at fange dem med fingeren. Den elektroniske tavle har touch screen, og man er ikke i tvivl om, at børnene har det sjovt, mens de lærer at skrive. Til slut må den ene af pigerne op på en stol for at hente de sidste ord. 

Projektet her i 2.D på Søndervangsskolen i Hammel foregår i samarbejde med Aalborg Universitet, som via web-kameraer følger med i undervisningen. Dels for at se, hvordan børnene bruger teknikken, og dels for at evaluere, hvordan teknikken påvirker børnenes samarbejde. 

Her kan man allerede nu se, at de svage elever lærer af de stærke, når de arbejder sammen, og at børn, som typisk ville sidde og gemme sig lidt i mængden, nu er lige så aktive som de andre. Projektet hedder ’Læring gennem bevægelse’ og giver med brug af både tekst, billede og lyd mulighed for at afprøve nye læringsmetoder, som for nogle børn er bedre end den traditionelle tavleundervisning.

 ”De er meget mere engagerede og lærer simpelthen hurtigere. Jeg er slet ikke i tvivl om, at teknologien understøtter elevernes indlæring. Som underviser kan jeg også variere opgaverne meget mere og for eksempel gøre nogle af tingene interaktive, så der samtidigt kommer noget leg ind i det,” fortæller Claus Rasmussen, der er 2. D’s klasselærer. 

Teknologi tænkes ind i alt 

Det er ikke tilfældigt, at det netop er denne 2. klasse, som fanger ord på skærmen med fingeren. For fire år siden valgte Søndervangsskolen at satse massivt på integration af it i undervisningen og har siden gennemført diverse projekter, også med anden teknologi, som nu gør skolen til en af landets bedste på sit felt. Flere af lærerne har vundet priser for deres brug af it i undervisningen, og skolens ledelse beskriver lærernes engagement som det altafgørende, når man satser på ny teknologi. 

”Det er blevet en del af kulturen at spørge sig selv, om der er noget, vi kan gøre bedre, og her er it et fantastisk godt redskab til at gøre det hånd i hånd med undervisningsdifferentiering. Vi kan mærke tydelig forskel på elevernes interesse,” siger skoleinspektør Henrik Bernt Madsen.

Skolen har søgt midler fra diverse puljer og har konsekvent brugt nogle af pengene til også at kunne tage ud og fortælle om sine erfaringer, senest ved en international konference i London. Nu afholder man også kurser, men skal en it-satsning lykkes, skal lærerne være villige til at udfordre sig selv, siger viceskoleinspektør Frank Kejlberg.

”Teknologi sætter jo spørgsmålstegn ved ens egen undervisningsmetode og pædagogik. Det, der er afgørende, er kompetencer hos alle, og det, der virker, er projekter og praktisk erfaring,” siger han. 

Farvel til kridt og tavle

Birgit Bach-Valeur er formand for skolebestyrelsen og medlem af hovedbestyrelsen for Skole & Samfund. Hun har selv to børn på skolen og anbefaler andre skoler at gå i Søndervangsskolens fodspor. 

 ”Det traditionelle skolesystem er jo mest gearet til piger, som kan finde ud af at sidde stille. Men min egen søn i 0. klasse er som en sæk lopper, så til ham vil en metode som ’Læring gennem bevægelse’ være fantastisk,” siger hun. Efter hendes mening er mulighederne ved i højere grad at integrere it i undervisningen også en måde at nå de politiske mål om, at 95 procent af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I øjeblikket ligger tallet under 80 procent, og mange mister lysten til uddannelse allerede i folkeskolen. 

Tilbage hos 2.D bliver der nu løst opgaver, som eleverne gemmer på deres USB-stik, så de også kan kigge på dem derhjemme. For Claus Rasmussen har den stadigt større brug af computere givet større arbejdsglæde. 

”Jeg synes, det er enormt sjovt at eksperimentere med, hvordan vi i klassen kan bruge mulighederne, og når jeg synes, at noget er skægt, smitter det helt klart af på eleverne,” siger han, mens han holder øje med, hvordan det går rundt om ved skærmene. Da vi igen forlader klassen, går eleverne i gang med at ­afprøve et tegneprogram. 

Om nogle få år vil de kunne give os andre baghjul på ­computeren.

 

HR & uddannelse

It

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet