Politik fra rødderne

Elbiler bliver ladet op på Køge Torv. I løbet af de kommende fem år får kommunerne pligt til at opstille langt flere ladestandere.
Elbiler bliver ladet op på Køge Torv. I løbet af de kommende fem år får kommunerne pligt til at opstille langt flere ladestandere.
Foto: Lars Laursen, Ritzau Scanpix

Ny lov: 3.000 kommunale p-pladser skal have ladestandere

Fremover skal elbiler kunne lades op ved alle eksisterende bygninger med over 20 parkeringspladser. Kommunernes udgift til standere bliver godt 71 mio. kr., vurderer styrelse.

 grøn transport

Af Anni Kristensen | [email protected]

Elbiler skal afløse benzinbiler af hensyn til klimaet, og for at det lykkes, skal bilisterne have sikkerhed for, at de kan få deres biler ladet op.

Derfor skal der opstilles flere ladestandere i det offentlige rum. Det er vedtaget i EU og er nu ved at blive implementeret i Danmark. En ændring af byggeloven blev vedtaget lige før jul af et bredt flertal i Folketinget, og en bekendtgørelse med de nærmere regler er lige nu i høring.

For kommunerne betyder de nye regler, at alle eksisterende bygninger med over 20 parkeringspladser skal have opsat en ladestander i løbet af de næste fem år. Desuden skal der opsættes endnu flere standere ved nybyggerier og større ombygninger.

3.000 eksisterende p-pladser
Ifølge kommunen.dk's beregninger vil reglerne betyde, at cirka 3.000 eksisterende kommunale parkeringspladser landet over skal have opstillet mindst én ladestander, hvis de ikke allerede har det. Dertil kommer pladser ved nybyggeri og større ombygninger.

Det baserer sig på tal fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som dog er forbundet med en vis usikkerhed, understreges det. 

Styrelsen har lavet sit skøn over omfanget af omfattede bygninger ved at opskalere bygningsmassen i Køge, der indeholder ca. 1 pct. af den danske bygningsmasse og vurderes at være repræsentativ for hele landet. Det oplyser chefkonsulent Niels Bruus Varming.

- Det er noget usikre skøn, men det har ikke været muligt for os at gøre det mere præcist, da der ikke eksisterer databaser eller registre med de nødvendige oplysninger, oplyser han.

Analysen når frem til, at cirka 250 nye bygninger og ombygninger om året omfattes af kravet. For eksisterende bygninger er tallet 18.000. Da 16,7 pct. af bygningerne skønnes at være kommunale, giver det cirka 3.000 ladestandere på de eksisterende p-pladser.

Ekstraudgift
For de kommunale bygninger betyder de nye krav en ekstraudgift på 71,4 mio. kr. frem til 2025, vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Heraf godt 60,1 mio. kr. til at opstille ladere ved eksisterende bygninger og de 11,3 mio. kr. til ladere ved nye bygninger.

Der er regnet med 15.000 kr. for installation af en ladestander i nye bygninger og 20.000 kr. i eksisterende, hvilket måske er en smule for højt som gennemsnitstal, da der kan ventes et prisfald i årene fremover, vurderer Niels Bruus Varming. 

Selv om der kommer nye udgifter til kommunerne, skal de dog ikke forvente at få nogen økonomisk kompensation før tidligst i 2025.

Styrelsen vurderer, at kommunerne alligevel ville opstille ladestandere eller allerede har gjort det mange steder, og at de kan vælge at lade brugerne betale via gebyr eller højere elpris, så meromkostningen bliver dækket. Derfor lægger styrelsen op til, at det først i 2025 vurderes, hvor store udgifter kommunerne har haft, og om de skal have en form for kompensation via bloktilskuddene.

De nye regler om ladestandere

- Bestående bygninger, der ikke er beboelse, med mere end 20 p-pladser skal have mindst en ladestander inden 1.1. 2025. Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er undtaget.

- Ved større ombygninger af beboelsesbygninger med mere end 10 p-pladser skal der forberedes til ladestandere på alle p-pladser. 

- Ved større ombygninger af andre bygninger med mere end 10 p-pladser skal der etableres mindst én ladestander, og der skal forberedes til ladestandere på mindst hver femte parkeringsplads.

- For nybyggeri af beboelsesbygninger med mere end 10 p-pladser skal der forberedes til etablering af ladestandere på alle p-pladser. 

- For andet nybyggeri med mere end 10 p-pladser skal der etableres mindst én ladestander og forberedes til ladestandere på mindst hver femte p-plads.  

Bekendtgørelsen er i høring til 20. januar. Reglerne ventes at træde i kraft 10. marts 2020. 

Både FDM, Elbilforeningen, Dansk Energi og Tekniq Arbejdsgiverne har efterlyst et mere ambitiøst udspil med flere ladestandere og kortere frist til at opstille dem. De regler, som nu er på vej, lever lige præcis op til mindstekravene i EU-direktivet.

- Når danskerne overvejer, om det er tid til at investere i en helt eller delvist eldrevet bil, vil de som noget af det første kigge på, hvor den kan oplades. Derfor er antallet af ladestandere og god geografisk fordeling i landet helt afgørende, siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Kravene kan da også ende med at blive hævet senere på året, når der kommer afrapportering fra den såkaldte Kommission for grøn omstilling af personbiler, som med tidligere Dong-direktør Anders Eldrup i spidsen har fået til opgave at analysere behovet.

- Når kommissionens anbefalinger er klar i 2020, ved vi mere om, hvad der skal til for at understøtte den grønne omstilling af personbiler til elbiler, og med afsæt i anbefalingerne kan der tages stilling til, om der er behov for at justere byggelovgivningen yderligere for at sikre tilstrækkelige lademuligheder for elbilerne, sagde boligminister Kaare Dybvad (S), da lovforslaget blev førstebehandlet i Folketingssalen.

Her er der p.t. offentlige ladestandere i Danmark. Se mere på PlugShare.com

 

Læs også: Forsker: Tænk stort og se ladestandere som en investering i fremtiden

Klima

Teknik & miljø


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57