Reno Nord, som har hovedsæde i Aalborg, har købt ind for 99 millioner kroner uden udbud, selv om opgaverne ifølge eksperter burde have været det.
Reno Nord, som har hovedsæde i Aalborg, har købt ind for 99 millioner kroner uden udbud, selv om opgaverne ifølge eksperter burde have været det.
Foto: Pressefoto

Nordjysk affaldsselskab købte ulovligt ind hos hver tredje topleverandør

Omfanget af lovbrud hos landets kommunalt ejede affaldsselskaber vokser, og nu erkender endnu et selskab, at store millionkontrakter aldrig blev sendt i udbud.

indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] ,[email protected]

Det er ikke kun på Sjælland, at kommunalt ejede affaldsselskaber har brudt lovgivningen på indkøbsområdet.

Også i Nordjylland er der blevet tegnet store millionkontrakter med private leverandører i strid med udbudsreglerne.

Siden 2013 til og med i år har det fælleskommunale selskab Reno Nord købt ulovligt ind for sammenlagt 99 mio. kr., selvom kontrakterne burde have været konkurrenceudsat.

Problemerne med at overholde reglerne har været så store i selskabet, at mere end hver tredje af Reno Nords absolut største private leverandører har fået kontrakter uden om udbudsreglerne.

Det vurderer eksperter i udbudsret på baggrund af en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Dermed melder nordjyderne sig ind i rækken af eksempler fra den kommunale affaldssektor, hvor lovgivningen i årevis er blevet tilsidesat.

Som tidligere beskrevet har også de to sjællandske affaldsselskaber Argo og Amager Ressource Center tilsammen brudt udbudsreglerne for over en halv mia. kr.

Nabohandler

Selvom udbudslovgivningen fastsætter, at store kontrakter skal konkurrenceudsættes, har ledelsen i Reno Nord i flere tilfælde valgt en anden vej frem.

I stedet for at prisafprøve indkøbene i hele Danmark eller Europa har Reno Nord i mange tilfælde valgt at købe ind direkte hos en række nabovirksomheder.

Det kræver f.eks. kun et par venstre- og højresving med bilen og en køretur på 6,5 km lige ud ad Universitetsboulevarden, inden man står i porten hos en af Reno Nords største leverandører de seneste fem år.

På Håndværkervej i Aalborg ligger den lokale virksomhed BERA Nordjylland, som siden 2013 har modtaget i alt 8,9 mio. kr. fra det kommunalt ejede affaldsselskab, der har adresse knap syv km derfra.

Virksomheden har i en årrække været selskabets foretrukne til at stå for stilladsarbejde på Reno Nords energianlæg.

Opgaven blev ikke sendt i udbud, og det er der en god grund til, mener Reno Nord, der er ejet af de fem nordjyske kommuner Aalborg, Mariagerfjord, Rebild, Jammerbugt og Brønderslev.

Reno Nord

Reno Nord er et nordjysk affaldshåndteringsselskab med hovedsæde i Aalborg.

Selskabet blev stiftet i 1977 - samme årti, hvor de første udbudsregler blev implementeret. Virksomheden er i dag et interessentskab mellem kommunerne Aalborg, Jammerbugt, Brønderslev, Mariagerfjord og Rebild.

Bestyrelsen er politisk valgt og består af ni medlemmer fra Aalborg - heraf formanden. to medlemmer fra Jammerbugt, to fra Mariagerfjord, en fra Rebild og en fra Brønderslev I 2017 omsatte selskabet for 310 mio. kr. mod 198 mio. kr. i år 2013.

Reno Nord beskæftiger mere end 100 medarbejdere.

Kilde: Reno Nord

For “af hensyn til forsyningssikkerhed” er BERA Nordjylland den éneste virksomhed, som kan stå for stilladsarbejdet. Sådan lød svaret i hvert fald i første omgang fra Reno Nord, da kommunen.dk bad om aktindsigt i selskabets indkøb.

Selskabet har ikke uddybet, hvad der menes med hensynet til forsyningssikkerhed, og Reno Nord har heller ingen former for dokumentation for, at BERA Nordjylland er den eneste virksomhed i Danmark eller EU, som kunne løse opgaven.

- Det er temmelig uheldig administration. Det er ærgerligt, at Reno Nord vitterligt intet har på det,  siger Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater, der er en af de eksperter, som har vurderet dokumenterne.

Derudover er det slet ikke muligt inden for lovens rammer at bruge begrundelsen om 'forsyningssikkerhed', som Reno Nord har gjort, forklarer Michael Steinicke, juraprofessor med speciale i udbudsret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

- Der er ikke nogen udtrykkelig undtagelse, som giver mulighed for at undtage fra udbudsreglerne af hensyn til forsyningssikkerhed. I stedet vil man sige, at der skal foretages udbud, og så må ordregiveren i sit design af udbuddet sørge for, at man indarbejder forsyningssikkerhed i udbudsbetingelserne og kontraktkravene, forklarer professoren.

Men en række svar fra Reno Nord viser, at selskabet slet ikke har vurderet udbudspligten for kontrakten med den private leverandør.

- Hvis man ikke kan dokumentere, at et indkøb ikke skulle i udbud, så er det en overtrædelse af reglerne. Reno Nord skal jo komme med nogle overvejelser. De kan ikke bare ingenting gøre. De skal kunne dokumentere det, hvis de mener, at en opgave ikke skal udbydes. Så den er helt klar; de har ikke  overholdt udbudsreglerne, siger Jacob Georg Naur fra Hejm Advokater.

Bevisbyrden

En anden af Reno Nords lokale topleverandører ligger ca. 12 km fra selskabets hovedkontor.

Det kræver kun en smuttur på motorvej E45 til den anden side af Limfjorden for at komme frem til Aalborg Vognmandsforretning, der har modtaget i alt 7,3 mio. kr. fra Reno Nord i årene 2013 til og med i år.

Også her har leverandøren fået millionbeløb, uden at Reno Nord har givet andre leverandører mulighed for at byde på opgaven.

“Har ikke været i udbud,” lyder svaret fra Reno Nord om transportydelserne.

kommunen.dk har søgt aktindsigt i samtlige dokumenter og materiale, som viser, at selskabet har vurderet, om opgaven ifølge reglerne skulle sendes i udbud, eller om den kunne undtages - sådan som det er sket.

Men den slags dokumenter eksisterer slet ikke, lyder det igen fra selskabet - og det er problematisk, forklarer eksperterne.

- Som offentlig ordregiver har man en pligt til at overveje, om en opgave skal i udbud, og hvordan man konkret overholder reglerne. Det skal man gøre hver eneste gang, man køber ind. Bevisbyrden vender omvendt, så du skal kunne dokumentere, at du har overholdt udbudsreglerne. Derfor er det en overtrædelse alene på grund af den manglende dokumentation, siger advokat med speciale i udbudsret Jacob Georg Naur.

Steen Jensen, der er udbudsretsekspert og selvstændig rådgiver i offentlige indkøb hos Steenjensen.com, tilføjer, at udbudsreglerne ikke bør komme bag på ledelsen hos Reno Nord - særligt fordi selskabet hvert eneste år køber ind for et større millionbeløb.

- Det her vidner om en offentlig institution, som simpelthen ikke har forstået vigtigheden af at overholde udbudsreglerne, og som slet ikke har opbygget en ordentlig indkøbskultur. Det er klart, at hvis ledelsen i en organisation ikke har fokus på udbudsreglerne, så er der en stor sandsynlighed for, at medarbejderne heller ikke har, siger Steen Jensen.

De unikke smede

Reno Nord har også sendt millioner af kroner videre til den sydvestlige del af Aalborg-området.

Her har selskabet hyret lokale smede for 8,5 mio. kr. uden udbud i årene 2014 til 2017, selvom beløbene ifølge eksperterne langt overstiger tærskelværdierne for, hvornår arbejdet burde have været udbudt i hele Europa.

Ifølge Reno Nord har det nemlig været helt umuligt at finde andre smede i både Danmark og hele Europa, der kan udføre det samme arbejde som leverandøren B & E Stål, der hører hjemme ca. 13 km fra Reno Nords adresse.

- Har ikke været i udbud, da der er tale om specialiseret smedearbejde, skriver Reno Nord i et svar om indkøbet.

Det nordjyske affaldsselskab kan dog ikke dokumentere, at det kun er B & E Stål i hele Danmark og Europa, der kan udføre smedearbejdet.

- Reno-Nord er ikke i besiddelse af dokumenter eller øvrigt materiale vedrørende indkøb, som viser, at Reno-Nord har vurderet udbudspligten, erkender Reno Nord om både smedearbejdet og indkøb hos en lang stribe af andre topleverandører.

- Det fortæller jo alt, siger udbudsretsekspert Steen Jensen.

- Den eneste leverandør i Europa? Og så ligger det 13 km væk? Det ville da være helt fantastisk. Det er lige før, jeg vil sige, at jeg savner ord for, hvor dårlige undskyldningerne kan være, siger han.

Det kræver omfattende dokumentation, hvis offentlige ordregivere sender penge uden om udbudsreglerne til én specifik leverandør med begrundelsen om, at det ér den eneste i hele Europa, der kan udføre opgaven, forklarer professor Michael Steinicke.

- Det er ordregiver, der skal bevise, at det forholder sig sådan, og det er i sagens natur de færreste situationer, hvor betingelsen er opfyldt, siger Michael Steinicke.

Den dokumentations-tunge begrundelse er blevet brugt for tre af i alt 14 ulovlige aftaler, hvor det nordjyske affaldsselskab selv mener, at en specifik leverandør har været den eneste i landet eller Europa, der kunne handles med - Reno Nord kan ikke dokumentere, at leverandørerne var de eneste, der kunne løse de tre opgaver.

Ingen dokumentation

Både hensynet til forsyningssikkerhed og forklaringen om, at der kun findes én leverandør, der kan løse opgaven, har i årevis sendt millioner af kroner fra Reno Nord til leverandøren B&W Vølund.

Virksomheden har fra 2013 til 2017 modtaget ca. 26,9 mio. kr. for at vedligeholde ovne og kedler uden konkurrence fra andre virksomheder.

Men heller ikke her har affaldsselskabet dokumentation for, at B&W Vølund er den eneste virksomhed, som kunne løse opgaven, eller at indkøbet 'af hensyn til forsyningssikkerhed' ikke skulle udbydes.

- Igen har man ikke belæg for det, man siger. Man har ikke belæg for de handlinger, man har foretaget sig, og man har ikke engang belæg for, at der ligger en vurdering bag. Det er simpelthen slendrian. Hvis det havde noget med forsyningssikkerheden at gøre, så havde man også udarbejdet nogle dokumenter om det, siger udbudsretsekspert Steen Jensen.

Den mangelfulde dokumentation går igen hos virksomheden Man-Diesel & Turbo SE, som alene i 2013 og 2014 fik 4,2 mio. kr. i betalinger fra Reno Nord uden udbud.

Ifølge det nordjyske affaldsselskab er virksomheden den eneste, som kunne levere den slags reservedele, som selskabet skulle bruge 'til gear mellem turbine og generator'.

Sådan har vi gjort

Kommunen.dk har fået aktindsigt i regnskabstal og dokumenter, der viser, hvem Reno Nord 20 største leverandører har været pr. år i perioden 2013 til 2018.

Leverandører som KommuneKredit, der ikke er omfattet af udbudsreglerne, er blevet filtreret fra. På den måde har kommunen.dk identificeret selskabets største private leverandører de seneste fem år. I alt 42.

Kommunen.dk har også søgt aktindsigt i begrundelserne og vurderingerne, der ligger til grund for, hvorfor omsætningen ikke er blevet udbudt.

Efterfølgende er oplysningerne blevet forelagt en række eksperter i offentlige indkøb, der har vurderet, hvorvidt Reno Nord har overholdt den danske og europæiske udbudslovgivning.

Det findes der dog ingen dokumentation for, erkender Reno Nord, efter at kommunen.dk har søgt aktindsigt i selskabets vurderinger, og det rejser flere problematikker, mener Jacob Georg Naur fra Hejm Advokater.

- Når der ingenting ligger, har man jo nærmest heller ikke beskrevet, hvad det er, man reelt køber, og så er det jo rigtigt svært at lave god gammeldags kontraktstyring. Hvad er der indgået aftaler om? Hvornår skal det leveres? I hvilken mængde har vi fået det? I hvilken mængde har vi ikke fået det? Og har vi betalt? Når der vitterligt ingenting findes, så bliver det jo rigtigt svært, siger han.

Ud af de i alt 14 leverandører, som eksperterne vurderer har fået ulovlige kontrakter, har Reno Nord seks gange brugt 'af hensyn til forsyningssikkerhed' som begrundelse for, at indkøbene aldrig blev konkurrenceudsat. Det har været umuligt for Reno Nord at fremlægge dokumentation for begrundelserne for samtlige seks leverandører.

Fire sætninger

Kommunen.dk har forgæves forsøgt at få et interview med direktøren hos Reno Nord, Thomas Lyngholm.

Kommunen.dk har bl.a. spurgt direktøren, hvordan Reno Nord forholder sig til eksperternes vurderinger af, at 14 af selskabets største leverandører har fået million-ordrer i strid med reglerne, hvem der har ansvaret for de pågældende indkøb, samt om selskabet påtænker at udbyde opgaverne.

Det har direktøren afvist at forholde sig til. I stedet har direktøren sendt et brev med disse fire sætninger til kommunen.dk:

- Foranlediget af omtalen af udbudssager i forsyningssektoren har I/S Reno-Nord på samme måde som andre selskaber øget fokus på, at der er fuld overholdelse af og dokumentation for overholdelse af udbudsreglerne ved alle udbudspligtige og ikke-udbudspligtige indkøb. Vi har derfor sat gang i et arbejde med at sikre, at den struktur og de procedurer, som vi i dag har, er de helt rigtige for indkøbsopgaverne. Arbejdet indebærer også, at indkøb, der er i nærheden af tærskelværdierne, vil blive vurderet særligt grundigt med henblik på afklaring af udbudskrav. Det er en opgave, som med hensyn til blandt andet forretningsgange og IT-systemer prioriteres i den kommende tid.

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet