Argo har blandt andet placeret millionordrer hos flere nabovirksomheder i Roskilde. Direktøren har ikke ønsket at lade sig interviewe af kommunen.dk.
Argo har blandt andet placeret millionordrer hos flere nabovirksomheder i Roskilde. Direktøren har ikke ønsket at lade sig interviewe af kommunen.dk.
Foto: Lars Laursen / Ritzau Scanpix

Argo på historisk topliste: En af de hidtil største sager om ulovlige indkøb

Indkøbsrod for 237 mio. kr. sender affaldsselskab op i toplisten over de største sager om ulovlige indkøb uden udbud i det offentlige.

indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] ,[email protected]

Omfanget af ulovlige millionkontrakter hos det kommunalt ejede affaldsselskab Argo er nu så stort, at selskabet ifølge en række eksperter står bag en af de største kendte sager i Danmark om brud på udbudsreglerne.

De ulovlige indkøb overstiger nu mere end 237 mio. kr. og omfatter bl.a. manglende EU-udbud af store millionkontrakter, der er endt i hænderne på en lokal virksomhed med adresse blot ca. 15 meter fra porten ind til Argos hovedkontor.

Det viser en række dokumenter og regnskabstal, som kommunen.dk har fået aktindsigt i, og som fire eksperter i offentlige indkøb har gennemgået.

- Sammenlignet med de største kendte sager om ulovlige indkøb er Argo i den alvorlige ende. Især fordi deres problematiske indkøbspraksis virker så konsekvent. De har jo ikke bare lavet et par svipsere. Her er tale om en aktør, der konsekvent ikke overholder reglerne, og det er alvorligt, siger Cecilie Fanøe Petersen, adjunkt og forsker i udbudsret ved Copenhagen Business School (CBS).

Tidligere har kommunen.dk beskrevet, hvordan Argo har indgået ulovlige kontrakter til sammenlagt 158 mio. kr. fordelt over de seneste syv år. Argo har erkendt og beklaget en del af overtrædelserne og lovet at rette op.

Men dokumenterne viser, at Argo har indgået flere ulovlige kontrakter med fem private leverandører til i alt 79,6 mio. kr. uden udbud.

Flere af indkøbene er ifølge eksperterne så store, at leverandører i hele Europa burde have haft mulighed for at byde på opgaverne. I stedet valgte selskabet i strid med reglerne at købe ind direkte hos de private firmaer - i flere tilfælde hos lokale virksomheder få kilometer fra selskabets adresse.

Ingen opmærksomhed

Flere eksperter undrer sig over, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, at et af landets største kommunalt ejede selskaber har brudt udbudsreglerne i så stort et omfang, som det er sket hos Argo.

- Det er mig bekendt en af de hidtil største sager om ulovlige offentlige indkøb i Danmark, siger Ole Helby Petersen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab, Roskilde Universitet, der forsker i offentligt-privat samarbejde.

- Min vurdering er, at det er en alvorlig sag, fordi der er tale om en så langvarig og omfattende overtrædelse af udbudsreglerne, vurderer han.

Top 5: Største kendte danske sager om ulovlige indkøb uden udbud

Nr Navn                                  Beløb
1. 39 kommuner (KMD Opus)    1.300.000.000 kr.
2. Skat (leverandør: CSC)      435.000.000 kr.
3. Amager Ressource Center     309.603.079 kr.
4. Rigspolitiet                273.000.000 kr.
5. Argo                        237.000.000 kr.

Eksperterne peger bl.a. på, at reglerne om udbud langt fra er hemmelige eller besværlige at følge. De første regler blev etableret helt tilbage i 70’erne, ligesom sager om ulovlige indkøb historisk også har haft stor offentlig bevågenhed via pressen. Derfor er omfanget af Argos brud på reglerne bemærkelsesværdigt, mener eksperterne.

- Jeg har svært ved at sige andet, end at jeg synes, det er underligt, og det er uforklarligt, siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet.

- Det er jo ganske tydeligt, at Argo har haft en forkert tilgang til indkøb, og det har de jo haft systematisk, så man kan kun undre sig over, at de ikke har været opmærksomme på problemerne, tilføjer han.

Hos Argo selv har direktør Trine Lindegaard Holmberg, som tiltrådte i 2016, forklaret de ulovlige indkøb med, at 'der har simpelthen ikke været nok opmærksomhed på, hvad der gjaldt af regler.'

Men 'den holder ikke i retten,' siger Cecilie Fanøe Petersen fra CBS.

- Der er ikke så meget andet at sige om det, end at det ikke er godt nok. Det er simpelthen ikke en god forklaring, siger hun.

Over hegnet

En af de leverandører, der i årevis har fået ulovlige millionkontrakter, er CL Smed, der har adresse blot en spytklat fra Argos hovedkontor.

Indgangen til de to selskaber er placeret lige ved siden af hinanden og er kun adskilt af et trådhegn.

Når medarbejderne fra CL Smed de seneste år har slæbt deres arbejdsgrej fra arbejdspladsen til millionkunden Argo, har det kun krævet en gåtur på ca. 15 meter, før smedene har stået ved porten til det kommunalt ejede selskab.

Argo har i perioden 2012 til 2016 købt ind for i alt 18,5 mio. kr. hos naboen uden at konkurrenceudsætte opgaverne i hele Europa, som reglerne ellers dikterer.

- Argo har ikke tidligere vurderet, at et EU-udbud var relevant, lyder forklaringen fra selskabet i et skriftligt svar til kommunen.dk.

Samtidig mener Argo, at indkøbene af 'diverse smedeopgaver' var så 'forskellige af indhold, teknik og omfang', at opgaven ikke kunne udbydes.

- Det virker som en tynd begrundelse, at opgaverne var meget forskellige, når der fortsat var én virksomhed, der kunne udføre alle sammen, siger Janne Kristine Laursen, advokat med speciale i udbudsret hos Dejure, der har vurderet materialet.

Også professor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet undrer sig over Argos forklaringer. Han hæfter sig særligt ved, at CL Smed flere år i træk har fået så store beløb, at kontrakternes værdier overstiger tærskelværdierne i udbudsreglerne.

- Jeg kender ikke baggrunden for valget af den specifikke leverandør. Men generelt kan man sige, at det ville være noget af et sammentræf, hvis den virksomhed, der ligger ved siden af, altid er den billigste og bedste leverandør, siger Ole Helby Petersen, der påpeger, at udbudsreglerne netop skal sikre konkurrence om opgaverne.

- Udbudsreglerne er sat i verden for at sikre, at de private virksomheder konkurrerer om offentlige kontrakter på fair og lige vilkår. Det kræver, at man som offentlig organisation sender opgaven i udbud, og den lovgivning har man som offentligt forsyningsselskab en klar forpligtelse til at overholde, siger han.

Selskabet ændrede dog sidenhen vurderingen. På et tidspunkt i 2016 blev opgaven om 'diverse smedeydelser' nemlig udbudt i hele Europa, forklarer selskabet. Baggrunden var ifølge Argo, at produktionen steg fra 200.000 tons affald til 350.000 tons årligt.

Millioner til naboen

En anden af Argos naboer, der har adresse blot ca. 300 meter fra det kommunalt ejede selskab, er Stena Jern & Metal, der fra firmaets indgangsporte har frit udsyn til Argos skorsten og selskabets milliarddyre forbrændingsanlæg, Energitårnet.

Kommunen.dk har tidligere beskrevet, hvordan naboerne fra Stena Jern & Metal har fået 20,1 mio. kr. for behandling af affald uden udbud, selvom eksperter vurderede, at virksomheder fra hele Europa ifølge reglerne burde have haft mulighed for at give deres bedste bud på opgaven.

Det er dog ikke de eneste millioner, som Argo har overført til sin naboleverandør i strid med reglerne.

 Sammenlignet med de største kendte sager om ulovlige indkøb er Argo i den alvorlige ende. Især fordi deres problematiske indkøbspraksis virker så konsekvent. De har jo ikke bare lavet et par svipsere. 

Ifølge dokumenterne, som eksperterne har vurderet for kommunen.dk, har Stena Jern & Metal også fået 2,9 mio. kr. for 'køb/leje' af emballage til farligt affald uden udbud. Også her er der tale om indkøb, der er sket i strid med udbudsreglerne, vurderer eksperterne.

- Opgaverne burde bestemt have været udbudt. Igen er der tale om et tilbagevendende indkøb, hvor Argo skulle være stoppet op og have lagt indkøbene sammen, siger Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater, der har gennemgået materialet fra Argo.

På trods af eksperternes vurderinger mener Argo ikke, at der er begået fejl.

“Argo vurderede, at indkøbene ikke skulle udbydes,” konstaterer selskabets jurist, Inge Banke.

Nu er den selvsamme opgave dog kommet på en 'udbudsplan', hvor Argos nye plan er at få sendt opgaven i udbud i hele EU. Et arbejde, der først vil være færdiggjort langt ind i 2019 - ca. ved udgangen af andet kvartal, skriver direktør Trine Lindegaard Holmberg i et skriftligt svar til kommunen.dk.

Argos indkøbsrod undrer eksperterne.

- Det virker for mig, som om Argo ikke har forstået, at de er en offentlig ordregiver. Og det finder jeg faktisk uforståeligt. Jeg har simpelthen svært ved at forstå, hvordan det kan være gået deres næse forbi. Jeg synes ikke, at de kan forklare sig med, at de ikke har været opmærksomme på, hvilke regler der har været gældende, siger Cecilie Fanøe Petersen, forsker i udbudsret.

Argo: Ingen fejl

Det samlede areal i hele EU er officielt 4.476.606 km2, men Argo har kun kigget 23 km væk fra Roskilde, når selskabet i årene 2012 til 2016 har indkøbt 'diverse stilladsopgaver'. I alt har Argo sendt 18,8 mio. kr. til den lokale virksomhed Dansk Stillads Service.

Opgaverne har ellers været så voluminøse, at de burde have været konkurrenceudsat i hele EU, vurderer eksperter, som har gennemgået materialet.

- Selskabet har højst sandsynligt ikke fået de priser, de skulle. De har højst sandsynligt ikke fået en konkurrencedygtig pris, så det er dumt af dem, og det er ulovligt, siger Cecilie Fanøe Petersen fra CBS.

Selv mener den kommunale indkøber, Argo, ikke, at der er sket fejl i forbindelse med de store millionindkøb hos Dansk Stillads Service. Argo valgte dog i 2016 at udbyde præcis denne opgave i hele EU, viser materialet.

 Det er mig bekendt en af de hidtil største sager om ulovlige indkøb.

Eksperterne vurderer på baggrund af Argos regnskabstal, at også omsætningen til yderligere to leverandører, Brenntag Nordic og Omø Værkstederne, skulle have været sendt i udbud tidligere end det skete.

I perioden 2012 til 2015 har Brenntag Nordic fået i alt 14,7 mio. kr. for at levere ammoniak til Argo. Indkøbet af kemikaliet skulle ifølge selskabet bruges til 'forskellige enheder og opgaver', og derfor vurderede Argo, at opgaven ikke skulle sendes i udbud. Men i 2015 blev også denne vurdering lavet om, og indkøbet blev sendt i EU-udbud med kontraktstart den 1. februar året efter.

Hos Omø Værkstederne har Argo indkøbt 'sandblæsning' for 8,4 mio. kr. i årene fra 2012 til 2015, og igen lyder forklaringen, at selskabet ikke vurderede, 'at et EU-udbud var relevant'. Da 2015 blev til 2016, blev opgaven dog alligevel sendt i et EU-udbud, viser materialet.

En del af DNA’et

Argo fremhæver i en pressemeddelelse på selskabets hjemmeside, at de hvert år køber varer ind for mange millioner kroner - i alt for omkring en kvart milliard om året.

- Det skal vi gøre så billigt og så effektivt som muligt. Det har vi altid haft fokus på – det er en del af virksomhedens DNA. Og det er heldigvis også lykkedes for os,  skriver Argo i pressemeddelelsen, der blev offentliggjort som reaktion på kommunen.dk’s artikler.

Præcis på grund af Argos store indkøb - for i alt en kvart milliard pr. år - burde den kommunale ordregiver være mere opmærksom på udbudsreglerne, mener eksperterne.

- Det ser ud til at involvere både store og mindre kontrakter, og det indikerer desværre, at Argo ikke har haft styr på de helt fundamentale regler, når det gælder indkøb af varer og tjenesteydelser, siger Ole Helby Petersen.

Kommunen.dk har gentagne gange forsøgt at få et interview med Argos direktør, Trine Lindegaard Holmberg. Det har direktøren afvist.

I stedet har Trine Lindegaard Holmberg sendt en række korte noter i punktform, der omhandler Argos generelle indkøbspolitik. Hun konstaterer her, at Argo 'har stor fokus på at sikre de bedst mulige priser i forbindelse med indkøb via udbud'.

Kommunen.dk har også sendt 20 skriftlige spørgsmål til direktøren. Kun et af disse spørgsmål er blevet besvaret i kort punktform.

I øjeblikket er eksterne advokater fra Bech-Bruun i gang med at gennemtrawle Argo for ulovlige indkøb. Et arbejde, der er bestilt af Argo, og som forventes færdiggjort i andet kvartal 2019.

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet